Фінансування журналу

Видавець

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

SHEE “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”