DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250918.74.199

Науково обгрунтований підхід до економічної та соціально прийнятної реконструкції депресивних промислових територій і підприємств

V. V. Kovalіov

Анотація


Постановка проблеми.Депресивні, деградовані та занедбані промислові території потребують нового підходу до їх функціонування та розвитку, зокрема, в напрямку соціальної адаптації великих промислових підприємств, створення автономних кластерів тощо, на основі розроблення науково обґрунтованих рішень економічної та соціально прийнятної реновації промислових територій і підприємств, які дозволяють поліпшити умови виробничої діяльності, забезпечити енерго- та ресурсозбереження, зберегти довкілля, створити комфортні умови проживання містян. Мета статті ‑ обґрунтування доцільності реконструкції депресивних промислових територій і підприємств із застосуванням таких прогресивних організаційних форм як індустріальні парки, на прикладі м. Дніпро. Висновок. Створення індустріальних парків на територіях застарілих та таких, що не функціонуть, промислових підприємств ‑ це крок до вирішення проблеми стійкого розвитку міст шляхом переосмислення та перетворення промислових територій. Комплексне перетворення деградованих промислових зон шляхом розвитку промислових територій на основі впровадження сучасних технологій і передового світового досвіду організації промислового виробництва, разом із будівництвом житлового комплексу та об’єктів соціальної інфраструктури, створенням транспортно-логістичної інфраструктури, сприяє сталому розвитку території, підвищенню якості життя населення, зростанню рівня конкурентоспроможності міста.


Ключові слова


реконструкція; промислове підприємство; промислова територія; організація; індустріальний парк

Повний текст:

PDF

Посилання


V Dnepre prezentovali proekt industrialnogo parka [The project of the industrial park was presented in Dnepr]. Komentarii [Koments of UA Dnepr]. 2018, 22 Maya. Available at: http://dnepr.comments.ua/news/2018/05/22/120056.html (in Russian).

Heneralnyi plan m. Kyiva. Osnovni polozhennia [General plan of the Kyiv. The main provisions]. Kyiv: KMDA, 2015. 134 p. (in Ukrainian).

Goncharenko D.F. Organizatsionno-tekhnologicheskie sistemy nadezhnosti vremennykh parametrov rekonsruktsii predpriyaty mashinostroeniya [Organizational and technological systems of reliability of time parameters of reconstruction of engineering enterprises]. Kyiv: UMK VO, 1990, 53 p. (in Russian).

Nikitin A. Industrialniy park v Dnepre: kto, zachem i za skolko hochet ego postroit [Industrial park is in Dnipro: who, why and how much he wants to build it]. Informator. Den’gi [Informant. Money]. 2018, 20 February. Available at: https://dengi.informator.ua/2018/02/20/industrial-ny-j-park-v-dnepre-kto-zachem-i-za-skol-ko-hochet-ego-postroit/ (in Russian).

Kovalov V.V. Klasternyi pidkhid do organizatsii upravlinnia proektamy rekonstruktsii promyslovykh pidpryiemstv [Cluster approach to management organization of industrial enterprise reconstruction projects]. Naukovyi visnyk budivnytstva [Scientific bulletin of construction]. Kharkivskyi natsionalnyi universitet budivnutstva ta arkhitektury [Kharkivskiy natsionalnyi universitet budivnutstva ta arhitekturu]. 2018, iss. 1, pp. 100‒107. (in Ukrainian).

Kovalov V.V. Obhruntuvannia dotsilnosti funktsionalnogo pereosvoiennia terytorii velykykh mist [The substantiation of the expediency of the functional transmission of the territories of big cities]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2017, iss. 4, pp. 71‒76. (in Ukrainian).

Оsypov О.F. Systema obgruntuvannia ta vyboru organizatsiino-tekhnologichnykh rischen rekonstruktsii budivel. Avtoreferat dis. [System of substantiation and selection of organizational and technological solutions of reconstruction of buildings. Author’s abstract.]. Оdеsа, 2015, 43 p. (in Ukrainian).

Pro Prohramu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytorii, shcho obmezhena prosp. Slobozhanskym, vul. Kashtanovoiu, vul. Stoletova ta terytorieiu PAT «INTERPAIP NTZ», na 2017–2021 roky [Concerning program of socio-economic development of the territory, which is limited to Slobozhanskyi avenue, Kashtanova street, Stolietova street and territory of PJSC «INTERPAIP NTZ», on 2017–2021]. Available at: http://dda.dp.ua/uploads/2018/01/13_24.pdf. (in Ukrainian).

Saviovskyi V.V., Bronevytskyi A.P. and Karzhynerova A.G. Revitalizatsiia – ekolohichna rekonstruktsiia miskoi zabudovy [Revitalization is the ecological reconstruction of urban development]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2014, iss. 8, pp. 47‒52. (in Ukrainian).

Siedin V. L., Kravchunovska T. S., Bronevytskyi S.P. and Kovalov V. V. Stan i problemy rozvytku ta vykorystannia terytorii promyslovykh i skladskykh pidpryiemstv [The state and problems of development and use of territories of industrial and warehouse enterprises]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, materials science, mechanical engineering]. 2017, iss. 96, pp. 139‒144. (in Ukrainian).

Strategiia rozvytku mista Kyiva do 2025 roku: dodatok do rishennia Kyivrady vid 15.12.2011. № 824/7060 [Strategy of development of Kyiv city until 2025. A decision of Kyiv rada on 15.12.2011 № 824/7060]. Available at: search.ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/MR11160A.html. (in Ukrainian).

Richard L., Eschemuller J. Urban construction project management. New York: McGraw-Hill, 2008. 480 p.

Sidney V. Levy. Project management in construction. New York: McGraw-Hill, 2006, 402 p.

Vaidotas Šarka, Edmundas K. Zavadskas, Leonas Ustinovičius, Edita Šarkiene and Česlovas Ignatavičius C. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainabilit. 2008, vol. 14, no. 4, pp. 546‒565.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


В Днепре презентовали проект индустриального парка // Комментарии.UA. Днепр. – 2018. – 22 мая. – Режим доступу: http://dnepr.comments.ua/news/2018/05/22/120056.html. – Назва з екрана. – Перевірено: 28.08.2018.

Генеральний план м. Києва. Основні положення / Викон. орган Київ. міс. ради (Київ. міс. держ. адмін.), Ін-т генер. плану м. Києва. – Київ : КМДА, 2015. – 134 с.

Гончаренко Д. Ф. Организационно-технологические системы надежности временних параметров реконструкции предприятий машиностроения / Д. Ф. Гончаренко. – Киев : УМК ВО, 1990. – 53 с.

Никитин А Индустриальный парк в Днепре: кто, зачем и за сколько хочет его построить / А. Никитин // Информатор. Деньги. – 2018. – 20 февраля. – Режим доступу: https://dengi.informator.ua/2018/02/20/industrial-ny-j-park-v-dnepre-kto-zachem-i-za-skol-ko-hochet-ego-postroit/. – Назва з екрана. – Перевірено: 28.08.2018.

Ковальов В. В. Кластерний підхід до організації управління проектами реконструкції промислових підприємств / В. В. Ковальов // Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. / Харк. нац. техн. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2018. – Т. 91, № 1. – С. 100–107.

Ковальов В. В. Обґрунтування доцільності функціонального переосвоєння територій великих міст / В. В. Ковальов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро, 2017. – № 4. – С. 71–76.

Осипов О. Ф. Система обґрунтування та вибору організаційно-технологічних рішень реконструкції будівель: автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.23.08 / Осипов Олександр Федорович ; Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2015. – 43 с.

Про Програму соціально-економічного розвитку території, що обмежена просп. Слобожанським, вул. Каштановою, вул. Столєтова та територією ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», на 2017–2021 роки : рішення Дніпровської міської ради VII скликання № 13/24 від 20.09.2017 р. – Режим доступу: https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=136101&name=13/24. – Перевірено: 28.08.2018.

Савйовський В. В. Ревіталізація – екологічна реконструкція міської забудови / В. В. Савйовський, А. П. Броневицький, А. Г. Каржинерова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8. – С. 47–52.

Стан і проблеми розвитку та використання територій промислових і складських підприємств / Сєдін В. Л., Кравчуновська Т. С., Броневицький С. П., Ковальов В. В. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вып. 96 : Стародубовские чтения. – С. 139–144.

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року : додаток до рішення Київради від 15.12.2011 р. № 824/7060. // Київська міська рада. Офійійний Інтернет-сайт. – Режим доступу: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/3CF55D4ECB51FCD9C22579B4006DEE04?OpenDocument. – Назва з екрана. – Перевірено: 28.08.2018.

Lambeck R. Urban construction project management / R. Lambeck, J. Eschemuller. – NewYork : McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

Sidney V. Levy. Project management in construction / Sidney V. Levy. – NewYork : McGraw-Hill, 2006. – 402 p.

System of project multicriteria decision synthesis in construction / Vaidotas Šarka, Edmundas K. Zavadskas, Leonas Ustinovičius, Edita Šarkiene & Česlovas Ignatavičius // Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, iss. 4. – P. 546–565.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі