DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260319.58.406

Зниження навантаження на навколишнє середовище під час будівництва ГАЕС

O. A. Tymoshenko, V. V. Kolokhov, L. O. Tymoshenko, O. V. Kolokhov

Анотація


Постановка проблеми. Енергію в Україні виробляє велика кількість генерувальних електростанцій різних типів.Але, незважаючи на значні екологічні переваги, використання нетрадиційних джерел енергії саме по собі не вирішує головної проблеми – забезпечення електрикою користувачів у необхідному обсязі та в необхідний час. Нерівномірність споживання електроенергії в межах доби потребує наявності резервних та  регулювальних потужностей, які б давали змогу задовольняти пікові потреби промисловості та суспільства. Генерацію енергії в режимі «на запит» можуть здійснювати лише гідро-(ГЕС), гідроакумулювальні (ГАЕС), які в той же час мають значний вплив на навколишнє середовище. Мета статті полягає у визначенні можливості  проектування та будівництва ГАЕС зі зниженням навантаження на навколишнє середовище. Виклад матеріалу. Вирішення проблеми нерівномірності споживання електричної енергії потребує застосування регулювальних потужностей ГАЕС, як найбільш мобільних. Вартість будівництва ГАЕС великою мірою визначається їх місцем розташування, наближенням до споживачів електроенергії та необхідністю компенсації екологічних ризиків. Зниження навантаження на навколишнє середовище може бути досягнутеу разі комплексного врахування екологічних потреб різних галузей економіки. На прикладі Рибальського кар’єру, розташованого у м.Дніпро,доведено доцільність розміщення на його території басейну ГАЕС. Розрахунок можливої потужності ГАЕС буде виконано під час оптимізаційних розрахунків, для яких сформульовано граничні умови. Висновки. Аналіз можливостей зниження впливу ГАЕС на навколишнє середовище показав, щоіснує можливість будівництва ГАЕС, які б не додавали екологічних ризиків. Визначено місце  для можливого будівництва такої станції та сформульовано задачу оптимізації для визначення її потужності. Орієнтовна окупність проекту складає п’ять років.


Ключові слова


гідроакумулювальна електростанція; Рибальський кар’єр; проектна потужність; гідроагрегат

Повний текст:

PDF

Посилання


Landau Yu.A. Gidro`energetika i okruzhayuschaya sreda [Hydropower and the environment]. Kyiv : Libra, 2004, 167 p. (in Russian).

Baburin B. L. Gidroakkumuliruyuschie `elektrostancii [Pumped Storage Power Plants]. Moscow : Energy, 2008, 98 p. (in Russian).

Serebryanikov N.I. Gidroakkumuliruyuschie `elektrostancii. Stroitel'stvo i `ekspluataciya Zagorskoj GAES [Pumped storage power plants. Construction and operation of Zagorskaya PSP]. Moscow : SC ENAS Publ., 2000, 54 p. (in Russian).

Subbotin A.S. and Khaustov V.A. Gidrotehnika i melioraciya [Hydrotechnics and Land Reclamation]. Electronic resource. (in Russian).

Bezrukih P.P. and Strebkov D.S. Sostoyanie, perspektivy i problemy razvitiya vozobnovlyaemyh istochnikov `energii [State, prospects and problems of development of renewable energy sources]. Malaya `energetika [Low energy]. 2005, no. 1–2, pp. 14−23. (in Russian).

Yelistratov V.V. Gidravlicheskoe akkumulirovanie `energii vozobnovlyaemyh istochnikov [Hydraulic energy storage of renewable sources]. Gidrotehnicheskoe stroitel'stvo [Hydraulic engineering]. 2006, no. 10, pp. 35−40.

(in Russian).

Kirilenko O.V. and Prakhovnik A.V. Energetika stalogo rozvitku: vikliki ta shlyahi pobudovi [Sustainable Energy: Challenges and Construction]. Pracі Іnstitutu elektrodinamіki. Specіal'nij vipusk [Works of the Institute of Electrodynamics. Special issue]. 2010, pp. 10−16. (in Ukrainian).

Acharya N., Mahat P. and Mithulanathan N. An analytical approach for DG allocation in primary distribution network. Electric Power and Energy Systems, 2006, vol. 28, pр. 669−678.

Dolezal J., Sautarius P. And Tlusty J. The effect of dispersed generation on power quality in distribution system. Quality and Security of Electric Power Delivery Systems. CIGRE/IEEE PES International Symposium, 2003,

pр. 204−207.

Kyrylenko O.V., Petergerya Yu.S., Tereszhenko and Zhuykov V.Ya. Intelektualʹni systemy keruvannya potokamy elektroenerhiyi u lokalʹnykh ob’yektakh [Intelligent power flow control systems in local objects]. Кyiv : Мedia PRES, 2005, 211 с. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ландау Ю. А. Гидроэнергетика и окружающая среда : монография / Ю. А. Ландау. – Киев : Либра, 2004. – 167 с.
 2. Бабурин Б. Л. Гидроаккумулирующие электростанции : монография / Б. Л. Бабурин. – Москва : Энергия, 2008. – 98 с.
 3. Серебряников Н. И. Гидроаккумулирующие электростанции. Строительство и эксплуатация Загорской ГАЭС : монография / Н. И. Серебряников. – Москва : Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 54 с.
 4. Субботин А. С. Гидротехника и мелиорация / А. С. Субботин, В. А. Хаустов [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://hva.rshu.ru/ob/gidroteh/uch/3/chapter17/3_17_1.htm
 5. Безруких П. П. Состояние, перспективы и проблемы развития возобновляемых источников энергии /
  П. П. Безруких, Д. С. Стребков // Малая энергетика. − 2005. − № 1–2. − С. 14−23.
 6. Елистратов В. В. Гидравлическое аккумулирование энергии возобновляемых источников /
  В. В. Елистратов // Гидротехническое строительство. − 2006. − № 10. − С. 35−40.
 7. Кириленко О. В. Енергетика сталого розвитку: виклики та шляхи побудови / О. В. Кириленко,
  А. В. Праховник // Праці Інституту електродинаміки. Спеціальний випуск. – 2010. – С. 10−16.
 8. Acharya N. An analytical approach for DG allocation in primary distribution network / N. Acharya, P. Mahat,
  N. Mithulanathan // Electric Power and Energy Systems. − 2006. − Vol. 28. − Pр. 669−678.
 9. Dolezal J. Theeffectofdispersedgenerationonpowerqualityindistributionsystem / J. Dolezal, P. Sautarius.,
  J. Tlusty // Quality and Security of Electric Power Delivery Systems. CIGRE / IEEEPES International Symposium. − 2003. − Pр. 204−207.
 10.  Кириленко О. В. Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії у локальних об’єктах /
  О. В. Кириленко, Ю. С. Петергеря, Т. О. Терещенко, В. Я. Жуйков. – Киів : Медіа ПРЕС, 2005. – 211 с.

 Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі