Архітектурний модернізм Леоніда Супоніна

S. I. Podolynnyy, J. J. Krylas

Анотація


Показано основні біографічні дані та основні досягнення першого етапу (1965 – 1975 рр.) творчої та організаторської діяльності відомого українського архітектора Л. С. Супоніна, керівника Дніпропетровської філії Діпровузу Наведено найяскравіші приклади проектних рішень, виконаних під його керівництвом.


Ключові слова


модернізм; комплекс Дніпропетровського державного університету; ДНУ; композиційні рішення; міжвузівська наукова бібліотека; трансформація ортодоксальних постулатів; Супонін; Дніпропетровськ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Днепропетровск. Архитекторы / Н. П. Андрущенко, М. Э. Кавун, Н. А. Лопатюк и др.; Под общ. ред. Н. Н. Кондель-Перминовой; Редкол. : Б. Л. Ерофалов, Н. Н. Кондель-Перминова, И. Г. Пидорван ( предс.) и др. – К. : Изд. дом А+С, 2006. – 296 с.

Личное дело Леонида Сергеевича Супонина // Архив Дома архитекторов Днепропетр. обл. орг. НСАУ. – Дело № 4688. – 26 л.

Архитектура двадцатого века : Учеб. пособ. для вузов / Т. Г. Маклакова. – М. : Изд-во АСВ, 2001. – 200 с.

История Днепропетровских архитекторов // Электронный ресурс. – 2010. – Режим доступа: http://www.vgorode.ua – Загл. с экрана.

Проектирование и строительство высших учебных заведений / Ред. А. Д. Кудрявцева, вып. 7. – М. : Высшая школа. – 1976. – 175 с.

Проектирование и строительство высших учебных заведений / Ред. А. Д. Кудрявцева, вып. 9. – М. : Высшая школа. – 1977. – 200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ