Методичний підхід до обґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель

A. Bronevitskiy, S. Bronevitsky

Анотація


Удосконалено методику обґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови, яка враховує вплив організаційно-технологічних факторів.


Ключові слова


цивільне висотне будівництво; тривалість; організаційно-технологічні фактори; щільна міська забудова

Повний текст:

PDF

Посилання


Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків: ДБН В.2.2-24:2009. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 103 с.

Броневицький А. П. Організаційно-технологічне обґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови / А. П. Броневицький, С. П. Броневицький // Вісник Придніпр. держ. акад. будівниц. та арх. – 2011. - № 11. – С. 44 – 48.

Использование сталей повышенной прочности в высотном строительстве и реконструкции / [В. И. Большаков, О. В. Разумова, М. М. Демин и др.]. – Д., 2008. – 187 с.

Кирнос В. М. Обоснование стоимости, продолжительности и трудоемкости строительства / В. М. Кирнос, О. Ю. Гупало, Т. В. Данилова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Д. : ПГАСА, 1998. – Вып. 7. – С. 200 – 201.

Поколенко В. О. Критеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицій на інноваційних засадах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. О. Поколенко. – К., 2004. – 39 с.

Радкевич А. В. Визначення раціонального періоду відновлення об’єктів житлово-комунального комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / А. В. Радкевич. – Д., 1995. – 20 с.

Системи технологій життєвого циклу інвестиційно-будівельної сфери діяльності: монографія / [Р. Б. Тян, П. Є. Уваров, С. В. Іванов та ін.]. – Д. : Вид-во «Маковецький Ю. В.», 2010. – 344 с.

Тугай О. А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / О. А. Тугай. – Харків, 2008. – 33 с.

Ушацький С. А. Організація зведення і реконструкції будівель та споруд / С. А. Ушацький. – К. : Вища шк., 1992. – 182 с.

Шаленный В. Т. Организационно-технологические аспекты энергосбережения при модернизации производства конструкций и зданий из бетона / В. Т. Шаленный. – Д. : Наука и образование, 2002. – 200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ