Коментарі читачів

HLDÉ

як transgender hong ha (2020-07-08)


<p>Trung tâm PTTM LGBT Hồng Hà | Địa chỉ thăm khám sức khỏe toàn diện và Thẩm mỹ hàng đầu cho cộng đồng LGBTQ+</p><p>Địa chỉ: 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội</p><p>SĐT: 1900633988</p><p>Email: transgenderhongha@gmail.com</p><p>Website: <a href="https://transgender.com.vn/">https://transgender.com.vn</a></p>