Інформація про автора

Medvedieva, O. M., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля., Україна

  • № 9 (2012) - Наукові дослідження
    Формалізація цінностей зацікавлених сторін проектів засобами теорії нечітких множин
    Анотація  PDF