Інформація про автора

Dunda, V., Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна