Інформація про автора

Mospan, V. I., Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна

  • № 4 (2019) - Наукові дослідження
    Розробка технології і методу використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів, структурно-логічна схема досліджень
    Анотація  PDF