Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Machinko, N. N., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Makarov, A. V., Design institute "Dneprproektstalkonstruktsiya", Dnipropetrovsk.
Makarova, V. N., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Makarova, V. V., State University of Sumy.
Makhinko, N. А., National Aviation University
Makohonova, D., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Maksimenko, A. A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Malanchiy, S. A., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Malanchiy, S. A., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Malashenko, A. S., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Malevaniy, L. V., Zaporozhye State Engineering Academy.
Maliy, V. V., National Metallurgical Academy of Ukraine.
Malyi, A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Malyshev, O. I., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Mamontov, A. V., Kharkiv National University of Radioelectronics
Marchenko, V. A.
Markova, M., Nastroy LLC
Markus, V. V., PE "Office of Marcus."
Markus, Y. I.
Martyn, A. G., State Higher Education Establishment “National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine”
Martynenko, T. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Martyniuk, M., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Martysh, A. A., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Martysh, A. A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Martysh, O. O., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Maschenko, S. O., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Mashihina, P., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
Maslennikov, I. I., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Matvee, A.
Matyushenko, I. N., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Medvedieva, O. M., East Ukrainian National University.
Menejljuk, O. I., Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Menejljuk, І. О., Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Menejljuk, О. I., Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Menejljuk, О. І., Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Mer"ye, D. V., National University "Lviv Polytechnic".
Merkulova, E. V., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Merylova, I. O., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Meshkov, Y.
Mikhailova, I., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Mikhalev, A., National Metallurgical Academy of Ukraine.
Mikhaylov, M. O., National University of Civil Defence of Ukraine
Mikheev, I., Kharkiv National University of Construction and Architecture.
Minovskaya, А. V., tate Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Mironenko, V. P., Kharkiv national University of construction and architecture.
Miroshkina, I. V., Cherkasy State Technological University.
Miroshnychenko, K. K., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Mishuk, K. M., Zaporozhye State Engineering Academy.
Misura, Lid. V., Kyiv National University of Construction and Architecture.
Misura, Liub. V., Kyiv National University of Construction and Architecture.
Mlodetskiy, V. R., State Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Mlodetskyi, V. R., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Mlodetskyi, V. R., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Mlodetskyy, V. R., State Higher Educational Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”.
Mohylevtseva, Y., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Molchanov, V.
Molchanova, O. M.
Molodid, O. S., Kyiv National University of Construction and Architecture.
Molokanova, V. M., Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine.
Molokanova, V. M., Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine.
Morgacheva, V. I., Institute of Transport Systems and Technologies, National Academy of Sciences of Ukraine.
Morgacheva, V. I., Research officer Institute of Transport Systems and Technologies , National Academy of Sciences of Ukraine
Morgachоva, V., Institute of Transport Systems and Technologies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev.
Morgun, A. A.
Moroshkyna, N.
Moroz, I. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Moroz, L. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Moroz, V. Yu., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Mosiyuk, A. N., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Motorny, A. N., State Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Motorny, N. A., State Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Motornyi, A. N., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Motornyi, A. N., Prydneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Motornyi, A. N., State Higher Educational Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”.
Motornyi, A. M., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Motornyi, M. A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Motornyi, N. A., Prydneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Mudrik, A. Yu., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Acad. V. Lazaryan.
Mukhanova, V. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Muliar, S. S., State Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Murzich, L. U., Zaporozhye State Engineering Academy.
Mushket, V. L.
Myakiy, Ye. I., Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk.
Mykhailova, I. O., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Myronova, K. H., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Myronova, T., National Metallurgical Academy of Ukraine.
Myroshnychenko, K. K., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.