Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R

Radul, O. A., Ukrainian State Chemical Technology University.
Ragimov, S. Yu., National University of Civil Defence of Ukraine.
Rastvorov, I. S., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Razumova, O. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Razumova, O. V., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Redchenko, V. P., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Reshetniak, D. A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Reshetnyak, V. V., Vladimir State University. Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs.
Romanovsky, R. I.
Romanuke, V. V., Khmelnytsky National University.
Rott, N. O., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Rott, N. A., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Rudenko, E. A., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Rusakova, T. І., Dnipropetrovsk national university Oles Honchar.
Rydyman, I.
Ryzhkov, I. V., Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
Ryzhkov, O., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.