Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R

Radul, O. A., Ukrainian State Chemical Technology University.
Ragimov, S. Yu., National University of Civil Defence of Ukraine
Ragimov, S. Yu., State Higher Education Establishment “National University of Civil Defence of Ukraine”
Ragimov, S. Yu., National University of Civil Defence of Ukraine.
Rastvorov, I. S., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Razumova, O. V., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Razumova, O. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Redchenko, V. P., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Reshetniak, D. A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Reshetniak, D. A., State higher educational establishment the «Prydniprovska State Academy of Civil and Architecture»
Reshetniak, D. A., State Higher Educational Establishment the «Prydniprovs’ka State Academy of Civil and Architecture»
Reshetnyak, V. V., Vladimir State University. Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs.
Rogach, Yu. P., Tavrichesky State Agrotechnological University under the Ministry of Education and Science of Ukraine
Romanovsky, R. I.
Romanuke, V. V., Khmelnytsky National University.
Rott, N. О., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Rott, N. O., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Rott, N. A., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Rovenskyi, O. I., North-East Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine
Rudenko, E. A., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Rusakova, T. І., Dnipropetrovsk national university Oles Honchar.
Rydyman, I.
Ryzhkov, I. V., Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
Ryzhkov, O., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.