Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Sahura, L. V., Iron and Steel Institute named Z. I. Nekrasov of the National Academy of Science of Ukraine
Sahura, L. V., Iron and Steel Institute named Z. I. Nekrasov of the National Academy of Science of Ukraine.
Sakharov, V. O., National University Construction and Architecture (KNUCA).
Sakharov, V., Kyiv National University of Ukraine.
Salnikova, I. V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
Salo, G. G., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Samoilenko, E. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Samorodov, О. V., Kharkiv National University Construction and Architecture.
Samoylenko, E. V., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
San'kov, P. M., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sankov, P. М., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Sardykova, A. O., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Savenko, V. O., SRIDS «BUDTEHEKSPERTYZA»
Savitsky, A. N., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Savitsky, M. V., State Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Savyovsky, V., Kyiv National University of Construction and Architecture.
Savytskyi, M. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Savytskyi, N. V., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Scherbak, S. А., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sedin, V. L., Pridniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Seleznev, A. A.
Seliverstov, A. H., MOTOR SICH JSC
Semenenko, B. A., Competence Centre "Alliance-2000".
Semenenko, B. A.
Semenenko, I. V., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Semenets, S. N., Pridneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Semenets, S. N., State Higher Education Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Semenets, S. N., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Semenov, I. D., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Semenyuk, L. O., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Semko, O. V.,, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk.
Serbіchenko, D., Dnipropetrovsk National University. Oles Gonchar.
Sergienko, K. K., Pridneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Serhienko, K., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shalaev, V.
Shalennyi, V. T., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shalomov, V. A., SHEE «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Shalomov, V. A., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Shalomov, V. A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Shamne, Y. V.
Shamrytskaya, L. A., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shapa, N., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shapoval, A. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shapovalova, O. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sharanova, YU. G., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sharashova, A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shastun, V. N., Dnepropetrovsk State Agrarian University.
Shatov, S V., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Shatov, S. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shatov, S. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Shatov, S. V., State Higher Educational Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”.
Shatov, S. V., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Shcheka, I. N., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Shcherbachоv, A. D., Pridniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shcherbak, O. S., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Shcherbak, S. A., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shekhorkina, S. E., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Shelest, Yu., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shetsova, S. A.
Shevchenko, A. F., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shevchenko, A. V., State Higher Educational Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Shevthenko, T. U., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shevtsova, S. A., Pridneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shibko, O. N., Pridneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shipilov, A. S., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shiyan, A., Institute of Metal NAS of Ukraine, Kiev
Shkurupiy, M. U., Poltava National Technical Uri Kondratyuk University
Shlapak, V. P., Uman National University of Horticulture.
Shlyakhov, K. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Shpatakova, O. L., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shpirko, D. N., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shpirko, N. V., Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shtandenko, M. S., Kyivo-Pecherskiylycee№ 171 «LEADER»
Shvets, A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shvets, V. J., National Mining University.
Shylo, O. S., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Shylo, O. S., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Siedin, V. L., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Simon, S., Brandenburg University of Technology.
Simonova, L. N., PE "Industrial Property".
Sinkevych, O. V., National University "Lviv Polytechnic".
Sizova, N., Kharkiv National University of Construction and Architecture.
Skachedub, S. A.
Skirta, S.
Skladanovs'ka, M. G., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Skladanovs'ka, M. G., Pridniprovsk state academy of civil engineering and architecture.
Skokov, R.
Skokova, A. O.
Skopenko, V. S.
Slobodyanyuk, S. A., Pridniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Slowinski, V., Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes.
Smirnova, O. V., Kharkov National University Municipal Economy named A. N. Beketov.
Smolnikova, S.
Smolyar, A. M., Cherkasy State Technological University.
Sobinova, K. S., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Sobol, Kh. S., National University "Lviv Polytechnic".
Sobol', Kh., National University "Lviv Polytechnic", Lviv city.
Sokolov, I. A., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sokolova, A. S., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Soldatov, K. I., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
Solod, L. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sopilnyak, A. M., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sopilnyak, A. M., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Sovenko, V. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”.
Spektor, Yu. V., State Higher Educational Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”.
Spilnik, M. A., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Spilnik, N. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Stekhna, P. M., State Higher Educational Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Stepanovа, А.
Storchai, N. S., Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Storozhuk, N., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Storozhuk, N., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Stoyan, K. S., Dnipropetrovsk National University. Oles Honchar.
Stupniker, G.
Suhomlin, V. F., LLC "Uvekon."
Sukhomlin, G. D., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Sukhomlin, V. I., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Sulimenko, S.
Sulimenko, Y., International consulting company, Kyiv.
Suvorova, T. O., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Sychkov, A. B., Nosov Magnitogorsk State Technical University.
Sаvchenko, S. V., National Metallurgical Academyof Ukraine.