Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Taberko, L. M., Dnepropetrovsk transport and economic college.
Telyanov, V. A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Terekh, М. D., Zaporizhzhya State Engineering Academy.
Terlyha, V. S., National University "Lviv Polytechnic".
Terlyha, V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.
Teslenko, T., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Academician V. Lazarian, Dnepropetrovsk.
Timchenko, R. A., Kryvyi Rig National University.
Timoshenko, E. А., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tityakova, E. S., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tiutiunnyk, V. Yu., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tiveriadska, L. V., Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tkach, L. M., National Metallurgical Academyof Ukraine.
Tkach, N. О., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tkach, N. O., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tkach, T. V., State Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Tkach, T., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tkach, T. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tkach, T., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tkachenko, A. N., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tkachenko, I. F., State Higher Educational Institution «Pryazovskyi State Technical University»
Tkachenko, S., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tkachov, V. S., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tkachova, V. V., Pridniprovsk state academy of civil engineering and architecture.
Tolstushchenko, A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tonoyan, O. A., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Topal, S.
Triashchenko, A. Y., Pridniprovsk state academy of civil engineering and architecture.
Trifonov I. V., I. V., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Trofimova, I. A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tsenatsevish, T. O., Prydneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tsibriy, L. V., State Higher Educational Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Tsimbalova, T. A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tsishkevich, D., National Metallurgical Academy of Ukraine.
Tsishkevich, D.
Tsukanov, А. А., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Construction and Architecture.
Tsygankova, S. G., Pridneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Turovskaya, L. V., PPT "Ekspert-Rivne".
Tytiuk, A. O., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tytiuk, A. A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tyuterev, I. A., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Tyutereva, Yu.
Tyutyunnik, M., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Tyutyunyk, V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.