Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vaganov, V. E., Prydniprov’ska State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Vaganov, V. I., Vladimir State University. Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs.
Vasilchenko, M., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Vecher, J. N., Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Vecher, Yu. M., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Velmahina, N. O., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Vereshchak, A., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Verkhoglyadova, N. I., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Veselova, S. I., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Vinnichenko, V. I., State Higher Education Establishment “Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture”
Viter, V. O., National Metallurgical Academyof Ukraine.
Vlasenko, Yu. E., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Vlasenko, Yu. E., State Higher Education Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Volchok, D. L., State Higher Educational Establishment «Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Volchuk, V. M., State Higher Educational Establishment «Pridneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Volchuk, V. M., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Volchuk, V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Volkova, S. P., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Volkova, S. P., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Volokh, O. V., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Voloshin, V. F.
Voloshina, V. V.
Vorob'ev, V. V., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Vorob'ev, V. V., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Vorob'ev, V. V., Pridnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Voronin, V. О., Technical College of National University «Lvov Polytechnic».
Voronova, T. V., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Voronova, Ye. M., Kharkiv National Automobile and Highway University.
Voyzhizhkiy, D., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Vynnykov, Yu. L., Poltava Yuriy Kondratiuk National Technical University.