Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zagil’skiy, V. A., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zahorodniy, O. B., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Zahumennova, A.
Zaiats, I. I., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zaiats, I. I., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Zaiats, Y. I., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Zaiats, Y. I., State Higher Educational Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”.
Zaiats, Ye. I., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zaiats, Ye. I., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Zakharov, Yur. I., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zakorko, B. V., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zaporozhets, E. V., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zarenbyn, V. H., Prіdnеprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zayats, G., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zbaraz, L. I., Kharkiv Polytechnic Institute.
Zezyukov, D., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zhak, O. D., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zhak, O. D., State Higher Educational Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”.
Zherdeva, М. І., State Higher Education Establishment «Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Zhezhera, A. A.
Zhivitsa, O. R., State Higher Educational Establishment «Pridneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Zhivtsova, L. I., State Higher Education Establishment «Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture»
Zhivtsova, L. I., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Zhivtsova, L., Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zhovtopup, K., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Zhuk, V., Kyiv National University of Construction and Architecture.
Zinkevych, D. A., State Establishment «Pridneprovsk Academy of Civil Engineering and Architecture»
Zinkevych, O. G., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture.
Zinkevych, O. G., State Higher Education Establishment “Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”
Zinukova, D. S.
Zotsenko, N. L., Poltava Yuriy Kondratiuk National Technical University.
Zubov, V., National Metallurgical Academy of Ukraine.
Zyuzya, A.