Визначення характеру руйнувань верхніх поверхів будівель під час техногенних аварій

A. S. Belikov, S. V. Shatov, M. Yu. Ulitina, V. A. Holender

Анотація


Постановка проблеми. Споруди і будівлі можуть бути зруйновані або пошкоджені від дії техногенних катастроф, аварій і природних явищ. Аварія відбувається, якщо порушується правильність проектних рішень і нормативних характеристик, виготовлення заводських виробів, монтажу будівлі. В окремих випадках будівлі отримують ушкодження в результаті дії не одного якого-небудь чинника, а сумарної їх дії. Демонтаж пошкоджених конструкцій виконується без урахування характеру руйнувань об'єктів, зокрема, їх верхніх поверхів і даху. Тому визначення характеру руйнувань верхніх поверхів будівель, споруд і розроблення технологічних рішень щодо їх відновлення стає актуальною науково-технічною проблемою.

Мета статті ‑ визначення характеру руйнувань верхніх поверхів будівель як початкова інформація для розроблення рішень щодо виконання робіт.

Висновок. Найчастіші причини руйнувань верхніх поверхів будівель такі: збільшення навантажень понад нормативні; зниження в процесі експлуатації характеристик на міцність конструкцій від дії різноманітних чинників ‑ вологи, температури, зносу. Руйнування будівель мають вірогідний характер. У той же час існують окремі закономірності їх руйнування і загальна схема розвитку цього процесу. Спочатку відбуваються локальні ушкодження окремих елементів будівель і споруд, які поширюються на суміжні конструкції і вузли. Потім у напрямі дії джерела вибуху розширюються обсяги руйнування або ушкодження.


Ключові слова


надзвичайні ситуації; аварії; характер руйнувань будівель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Systema zabezpechennia nadіinostі ta bezpeky budіvelnykh obektіv [The reliability and safety of construction projects.]. Polozhennia pro rozslіduvannia prychyn avarіi (obvalen) budіvel, sporud, ikh chastyn ta konstruktyvnykh elementіv: DBN V.1.2-1-95, vved. 01.07.1995 [Regulation on the investigation of accidents (failing) causes of buildings, structures and their parts and structural elements: the State Building Codes V.1.2-1-95, dated on 01.07.1995 ]. Kyiv, 1995. (in Ukrainian).

Budynky і sporudy. Gromadskі budynky ta sporudy [Buildings and constructions. Public buildings and structures. ]. Osnovnі polozhennia: DBN V.2.2-9-2009, chynnі z 01.07.2010 r. [Basic regulations: The State Buildings Codes B.2.2-9-2009, dated on 01.07.2010]. Kyiv, 2009, 51 p. (in Ukrainian).

Bezpeka u nadzvychainykh sytuatsіiakh. Tekhnogennі nadzvichainі sytuatsii. Termіny ta vyznachennia osnovnykh poniat: DSTU 4933:2008, chynnyi vіd 2008-07-01 [Safety in emergency situations. Technogenic emergency situations. Terms and definitions of basic concepts: The State Standards of Ukraine 4933: 2008, dated on 2008-07-01]. Kyiv, 2008, 38 p. (in Ukrainian).

Markov A.I. and Markova M.A. Avarii zdanij i sooruzhenij [Damages of buildings and constructions]. Zaporozh'e: Nastroj, 2008, 84 p. (in Russian).

Miroshnichenko M. Vybukh gazu - “tse urok, yakyi povynna zasvoity derzhava” [Explosion of gas is "a lesson that should be learnt by the state"]. Nadzvychajna sytuatsіia [Emergency]. 2007, no. 10, pp. 8–15. (in Ukrainian).

Belikov A.S., Safonov V.V., Nazha P.N, Chalyj V.G., Shlykov N.Yu, Shalomov V.A. and Ragimov S.Yu. Oxrana truda v stroitel'stve [Work safety in construction]. Pridnepr. gos. akademiya str-va i arxitektury [Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Kiev: Osnova, 2014, 592 p. (in Russian).

Senderov B.V. Avarii zhilyx zdanij [Residential buildings accidents]. Moskva: Strojizdat,1991, 216 p. (in Russian).

Trahіchnyi vybukh u Yevpatorіi [The tragic explosion in Yevpatoria]. Nadzvychayna sytuatsіia [Emergency], 2009, no 1, pp. 8-15. (in Russian).

Fajvusovich A.S., Mixeeva L.L., Chernyx O.A. and Matveev V.P. O nekotoryx urokax avarij [About some accident lessons]. Budіvelnі konstruktsii [Buildings construction]. Avarii na budіvliakh і sporudakh. Druha Vseukrainska nauk.-tekhn. konferentsiia, 8-9 grudnia 1999 r. [Accidents on buildings and structures. The second All-Ukrainian scientific and technical conference, December 8-9, 1999.]. Derzh. n.-d. іn-t bud. Konstruktsii [The State Scientific-Research Institute of Building Constructions]. Kyiv,1999, iss. 51, pp. 54–59. (in Russian).

Xemmond R. Avarii zdanij i sooruzhenij. Prichiny i uroki avarij sovremennyx sooruzhenij razlichnykh tipov [Accidents of buildings and structures. Causes and lessons of modern structures accidents of various types]. Moskva: Gosstrojizdat, 1960, 187 p. (in Russian).

Shatov S.V. Vyznachennia parametrіv ulamkіv zruinovanykh sporud ta elementіv budіvel, yakі rekonstruiuiutsia [Determination of scantling parameters of destroyed structures and building elements, which are reconstructed]. Vіsnyk Prydnіprovskoi derzhavnoi akademіi budіvnytstva ta arkhіtektury [Bulletin of the Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnіpropetrovsk, 2011, no. 3, pp. 8–14. (in Ukrainian).

Shatov S.V. Organizacionno-texnologicheskie resheniya nachal'nyx etapov razborki zavalov razrushennyx zdanij [Organizational and technological solutions of the initial stages of the rubble dissolution of destroyed buildings]. Vіsnyk Prydnіprovskoi derzhavnoi akademіi budіvnitstva ta arkhіtektury [Bulletin of the Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnіpropetrovsk, 2011, no. 8, pp. 7–13. (in Russian).

Shkinev A.N. Avarii na stroitel'nyx ob’’ektax, ix prichiny i sposoby preduprezhdeniya [Accidents at the building sites, their causes and methods of warning]. Moskva: Strojizdat, 1976, 375 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів : ДБН В.1.2-1-95. – Введ. 01.07.1995. – Київ, 1995.

 

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення : ДБН В.2.2-9-2009. – [Чинні з 01.07.2010 р.]. – Видання офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 51 с.

 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 4933:2008. – Вид. офіц. ; Чинний від 2008-07-01 – Київ : Держстандарт України, 2008. – 38 с.

 

Марков А. И. Аварии зданий и сооружений / А. И. Марков, М. А. Маркова. – Запорожье : Настрой, 2008. – 84 с.

 

Мiрошниченко М. Вибух газу – “це урок, який повинна засвоїти держава” / М. Мiрошниченко // Надзвичайна ситуація. – 2007. ‑ № 10. – C. 8–15.

 

Охрана труда в строительстве : учебник для студ. вузов / А. С. Беликов, В. В. Сафонов, П. Н. Нажа, В. Г. Чалый, Н. Ю. Шлыков, В. А. Шаломов, С. Ю. Рагимов ; под общ. ред. А. С. Беликова ; Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры. – Киев : Основа, 2014. – 592 с.

 

Сендеров Б. В. Аварии жилых зданий / Б. В. Сендеров. − Москва : Стройиздат,1991. − 216 с.

 

Трагічний вибух у Євпаторії // Надзвичайна ситуація. ‑ 2009. ‑ № 1. – C. 8–15.

 

О некоторых уроках аварий / А. С Файвусович, Л. Л. Михеева, О. А. Черных, В. П. Матвеев // Будівельні конструкції / Держ. н.-д. ін-т буд. конструкцій. – Київ,1999. – Вип. 51 : Аварії на будівлях і спорудах. Друга Всеукраїнська наук.-техн. конференція, 8-9 грудня 1999 р. – С. 54‑59.

 

Хэммонд Р. Аварии зданий и сооружений. Причины и уроки аварий современных сооружений различных типов : пер. а англ. / Р. Хэммонд ; пер. В. К. Житомирский ; ред. А. Е. Денисов. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 187 с.

 

Шатов С. В. Визначення параметрів уламків зруйнованих споруд та елементів будівель, які реконструюються / С. В. Шатов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2011. ‑ № 3. – С. 8–14.

 

Шатов С. В. Организационно-технологические решения начальных этапов разборки завалов разрушенных зданий / С. В. Шатов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2011. ‑ № 8. – С. 7–13.

 

Шкинев А. Н. Аварии на строительных объектах, их причины и способы предупреждения / А. Н. Шкинев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1976. – 375 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі