Про журнал

Вниманию пользователей!

С 2021 года наш журнал изменил название и теперь назвывается "Украинский журнал строительства и архитектуры" (старое название "Вестник ПГАСА").

Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772.

Згідно з "Додатком 3" до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України  (категорія "Б").

 

Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення  досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Поточний номер

№ 6 (2020)
Опубліковано: 2020-12-06

Весь випуск

Наукові дослідження

Переглянути всі випуски

Свідотство про державну реєстрацію: КВ № 22724-12624ПР від 04.06.2017