Аналіз надійності працівника з інвалідністю за критеріями обмежень життєдіяльності

Автор(и)

  • K. V. Danova Kафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine
  • M. V. Khvorost Kафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine
  • V. V. Malysheva Kафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.87.702

Ключові слова:

охорона праці, працівник з інвалідністю, надійність, обмеження життєдіяльності

Анотація

Постановка проблеми. Актуальність проблеми аналізу надійності працівників із стійкими функціональними змінами у стані здоров’я зумовлена тенденцією до зростання чисельності осіб із хронічними захворюваннями та травмами в усьому світі.  Приділення уваги питанню організації трудової зайнятості цієї категорії населення підкреслює прагнення нашої країни до вирішення соціально-економічних питань, важливих у контексті європейської інтеграції. Можливе зростання рівня виробничого травматизму, професійної захворюваності, а також необхідність капіталовкладень на впровадження заходів з адаптації робочого місця відповідно до можливостей працівника становлять основні перепони на шляху до ефективного працевлаштування осіб з інвалідністю. Зростання актуальності вирішення питання забезпечення безпеки на таких робочих місцях пов’язане з тим, що під час здійснення професійної діяльності працівником з інвалідністю апріорі присутня певна невідповідність психофізіологічних характеристик виконавця робіт вимогам трудового процесу і робочого місця. При цьому індивідуальні відмінності у стані здоров’я осіб з інвалідністю зумовлюють зниження рівня надійності працівників з інвалідністю. Для планування ефективних рішень з охорони праці осіб з інвалідністю важливим кроком стає розроблення методики оцінювання рівня надійності працівника з урахуванням його обмежень життєдіяльності. Численні дослідження свідчать про важливість професійної інтеграції осіб з інвалідністю, адже доведено, що більшість людей з особливими потребами здатні ефективно виконувати свої професійні обов’язки. Підвищення рівня безпеки праці – дієвий важіль у вирішенні цього питання. Мета статті полягає в аналізі питання надійності у контексті гарантування безпеки осіб з інвалідністю в умовах підприємства. Висновки. Для врахування обмежень життєдіяльності у статті використано засади теорії структурної надійності, за якої обмеження життєдіяльності поділені на групи, що характеризують вагомість їх впливу на здатність працівника з інвалідністю безпечно й ефективно виконувати професійну діяльність в умовах виробництва. Використовуючи цей підхід, можливо оцінити надійність таких працівників за наявності стійких функціональних змін у стані здоров’я різного ступеня вираженості шляхом з’ясування значень надійності за наявності окремих обмежень життєдіяльності. 


Посилання

Vasilevskiy O.M. and Podzharenko V.O. Normuvannya pokaznikiv nadiynosti tehnichnih zasobiv : navchalniy posibnik [Standardization of indicators of reliability of technical means : a textbook]. Vinnitsya : VNTU, 2010, 129 p. (in Ukrainian)

Instruktsiia pro vstanovlennia hrup invalidnosti. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 05.09.2011

№ 561 [Instructions for establishing disability groups. Order of the Ministry of Health of Ukraine 05.09.2011 no. 561]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11 (Date of application: 21.02.2019). (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan pratsi [Official site of the State Labor Service of Ukraine]. [Elektronnyi resurs]. URL: http://dsp.gov.ua/ (Date of application : 17.02.2020). (in Ukrainian)

Pytannia medyko-sotsialnoi ekspertyzy [Elektronnyi resurs]: stanom na 15 ber. 2018 r. Kabinet Ministriv Ukrainy [Questions of medical and social examination [Electronic resource] : as of March 15. 2018. Cabinet of Ministers of Ukraine]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF/page ((Date of application : 21.03.2018). (in Ukrainian)

At Work, Issue 90, Fall 2017: Institute for Work & Health, Toronto. URL: https://www.iwh.on.ca/ newsletters/at-work/90/workers-with-disabilities-report-greater-hazard-exposure-and-lower-protection.

Bara M.A. Employment Of Persons With Disabilities. Procedia − Social and Behavioral Sciences. Vol. 191, 2015, pp. 979–983.

Bomana T., Kjellberg A., Danermarkc B. and Boman E. Employment opportunities for persons with different types of disability. ALTER, European Journal of Disability Research. No. 9, 2015, pp. 116–129.

Bonaccio S., Connelly C.E., Gellatly I.R. et al. The Participation of People with Disabilities in the Workplace Across the Employment Cycle: Employer Concerns and Research Evidence. Journal of Business and Psychology. 2019. URL: https://doi.org/10.1007/s10869-018-9602-5.

Danova K., Malysheva V., Rosokha V., Glushenkova I. and Popovych N. Maintenance of Labor Resources as Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development. European Journal of Sustainable Development. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 432−441. ISSN: 2239-5938. URL: DОІ: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p432.

Miethlich B. and Oldenburg A.G. Employment of Persons with Disabilities as Competitive Advantage: An Analysis of the Competitive Implications. IBIMA International Business Information Management Association Conference − Education Excellence and Innovation Management through Vision - 2020. Granada, Spain, vol. 33, April, 2019. URL: DOI: 10.33543/16002/71467158.

Number of non-fatal and fatal accidents at work, 2017 (persons) AAW2019.png.

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Number_of_non-fatal_and_fatal_accidents _at _work,_2017_(persons)_AAW2019.png.

Safa Abdalla, Spenser S. Apramian, Linda F. Cantley and Mark R. Cullen. Injury Prevention and Environmental Health. 3rd edition. Chapter 6. Occupation and Risk for Injuries. URL: DОІ: 10.1596/978-1-4648-0522-6/ch6/.

The human machine interface as an emerging risk. Literature review. European Agency for Safety and Health at Work. URL: DОІ: 10.2802/21813.

Yuko Mori and Norihito Sakamoto. Economic consequences of employment quota system for disabled people: Evidence from a regression discontinuity design in Japan. J. Japanese Int. Economies. Vol. 000, 2017, pp. 1–14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження