DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.95.703

Аналіз професійних ризиків під час реконструкції інженерних мереж

L. M. Didenko, H. O. Klymenko, E. V. Bogush, O. S. Babych

Анотація


Постановка проблеми. Професійні ризики під час виконання робіт із реконструкції інженерних мереж, що проводяться, як правило, в стиснених умовах міської житлової, адміністративної, культурної та промислової забудови, вивчені ще не повністю. Тому для створення безпечних умов праці під час реконструкції інженерних мереж необхідно, як один з етапів, виконати комплексний аналіз професійних небезпек та ризиків, що супроводжують технологічні процеси реконструкції. Мета статті − визначення професійного ризику персоналу, зайнятого в роботах із реконструкції інженерних мереж. Висновки.1. Дослідження показали, що за останні роки обсяги будівельних робіт невпинно збільшуються, при цьому обсяги виконання будівельних робіт на інженерних спорудах складають приблизно 51 % від загальних обсягів будівельних робіт. 2. Кількість нещасних випадків на виробництві дещо знизилась і перебуває майже в сталому стані з 2014 року. При цьому, кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком збільшилась та усталилась. 3. Професійний ризик у будівельный галузі України складає 5,3∙10-4...2,9∙10-4, що в критеріях прийнятності ризику за Ешбі вважаєтьсянеприйнятним ризиком. 4. Кількість робітників, що ризикують отримати травму за годину роботи, знизилася, але слід ураховувати і зниження кількості робітників в галузі. Із 2016 року цей показник почав дещо зростати, при цьому з 2016 року збільшилась кількість виконання будівельних робіт з ремонту та реконструкції, тобто тих робіт, які в більшості виконуються в стиснених умовах. 5. На першому місці з небезпечності професій, представники яких задіяні в процесі реконструкції інженерних мереж – це водії вантажних машин, монтажники та електрослюсарі, а менш небезпечні – виконроб (начальник відділу, групи) та армувальник. 6. Для створення безпечних умов праці під час реконструкції інженерних мереж необхідно розробити методику управління попереджувальними заходами, що знижуватимуть професійні небезпеки та ризики  з урахуванням напрямів порушень технологічних процессів. Ключові слова


професійний ризик; реконструкція; будівництво; інженерні мережі; небезпечний виробничий чинник

Повний текст:

PDF

Посилання


Rogach U. Pracktychni pidhody po ocinci ryzyku neschasnyh vypadkiv na pidpryemstvah APK [Practical approaches to assessing the risk of accidents at agricultural enterprises APK]. Smart and Young. No. 7, Kyiv, 2016,

pp. 76–81. (in Ukrainian)

Vitkin L. and Rolko O. Metodyka ocinuvannia stupeniu profesiynogo ryzyku v umovah vyrobnychoi diyalnosti na m'yasopererobnomu pidpryemstvi [Methods for assessing the degree of occupational risk in terms of production activities at a meat processing plant]. Systemy obrobky informacii [Information Processing Systems]. 2016, vol. 2 (139), pp. 156–159. (in Ukrainian)

Frank H. Knight : Risk, Uncertainty & Profit. Chicago Press, 1971, 119 р.

Troyce D. Jones and ed. Risk, Analisis, Chemical Scoring by a Rapid Screening of Hazar (RASH) Metod COWIconsult. 1988, vol. 8, no. 1, pp. 99–118.

Kashinceva L., Hadarcev A. and Hrupachev A. Proizvodstvennaya bezopasnost' i professional'nuy risk. Aktualnie voprosi sovremennih professionalnih riskov [Occupational safety and occupational risk. Actual questions of modern professional risks]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutshland, 2012, 445 p.

(in Russian).

Melko V.L. Mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya strakhovoyi diyalʹnosti v budivelʹniy sferi: dys. … kand. nauk z derzhavnoho upravlinnya: 05. 00. 02 [Mechanisms of state regulation of insurance activity in the construction industry: dis. … Cand. Sciences in Public Administration: 05. 00. 02]. Min-vo osvity` i nauky` Ukrayiny`: Chernigivs`ky`j nacional`ny`j texnologichny`j universy`tet. Chernyhiv, 2017, 199 p. (in Ukrainian)

Safonov V.V. Inzhenerni rishennya z oxorony` praci pry` rozrobci dy`plomny`x proektiv inzhenerno- budivel`ny`x special`nostej : navch. posibny`k [Engineering solutions for labor protection in the development of diploma projects of engineering and construction specialties : textbook manual]. Kyiv : Osnova, 2011, 480 p.

(in Ukrainian)

Gry`gor'yeva L.I., Tomilin Yu. A. and Ogorodny`kA. M. Ryzyk u bezpetsi zhyttyediyalʹnosti: otsinka y upravlinnya: metodychni rekomendatsiyi do samostiynoyi roboty ta vykonannya indyvidualʹnykh rozrakhunkovykh robit [Risk in safety of life: assessment and management: methodical recommendations to independent work and performance of individual settlement works]. Vy`davny`cztvo ChDU imeni Petra Mogy`ly`[ BSU Publishing House named after Petra Mogili]. Mykolaiv, 2013, 52 p. (in Ukrainian)

Golin`ko V.I. Osnovy okhorony pratsi: pidruchnyk [Fundamentals of labor protection : a textbook]. Min-vo osvity` i nauky` Ukrayiny`: Natsionalniy girnychiy universitet. Second ed. Dnipro: NGU Publ., 2014, 271 p.

(in Ukrainian).

HR Ly`ga. Soobshhestvo kadrovy`kov y` specy`aly`stov po upravleny`yu personalom. Ofy`cz. Sajt: hrliga.com [ HR League. Community of HR and HR professionals]. (in Russian)

Dy`denko L.M. and Kly`menko A. A. Obespecheniye bezopasnosti pri vypolnenii rabot po rekonstruktsii vodoprovodnykh setey v stesnennykh usloviyakh [Ensuring safety when performing work on the reconstruction of water supply networks in cramped conditions]. Vistnik Pridneprovskoy gosudarstvennoy akademii stroitel'stva i arkhitektury [Bulletin of the Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture]. No. 7 (220), Dnipro, 2016,

pp. 29–37. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рогач Ю. П. Практичні підходи по оцінці ризику нещасних випадків на підприємствах АПК. Smart and Young. Київ. № 7. 2016. С. 76–81.


Віткін Л. М., Ролько О. Р. Методика оцінювання ступеню професійного ризику в умовах виробничої діяльності на м’ясопереробному підприємстві. Системи обробки інформації. 2016. Вип. 2 (139). С. 156–159.


Frank H. Knight : Risk, Uncertainty & Profit. Chicago Press. 1971. 119 р.


Troyce D. Jones and ed. Risk, Analisis, Chemical Scoring by a Rapid Screening of Hazar (RASH) Metod COWIconsult. 1988. Vol. 8, № 1. Рp. 99–118. 


Лариса Кашинцева, Александр Хадарцев, Александр Хрупачев. Производственная безопасность и професстональный риск. Актуальные вопросы современных профессиональных рисков. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, Deutshland. 2012. 445 с.


Мелко В. Л. Механізми державного регулювання страхової діяльності в будівельній сфері : дис. … канд. наук з державного управління : 05. 00. 02. Мін˗во освіти і науки України : Чернігівський національний технологічний університет. Чернігів, 2017. 199 с. 


Сафонов В. В. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно- будівельних спеціальностей : навч. посіб. Київ : Основа, 2011. 480 с.


Григор'єва Л. І., Томілін Ю. А., Огородник А. М. Ризик у безпеці життєдіяльності: оцінка й управління : методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання індивідуальних розрахункових робіт. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 52 с. (Методична серія; Вип. 2014).


Голінько В. І. Основи охорони праці: підручнико. Мін-во освіти і науки України : Нац. гірн. ун-т. 2-ге вид. Дніпро : НГУ, 2014. 271 с.


HR Лига. Сообщество кадровиков и специалистов по управлению персоналом. Офиц. сайт:  hrliga.com.


Диденко Л. М., Клименко А. А. Обеспечение безопасности при выполнении работ по реконструкции водопроводных сетей в стесненных условиях. Вестник Приднипровской государственной академии строительства и архитектуры. Днипро, 2016. № 7 (220). С. 29–37.