DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.127.707

Дослідження евакуаційних заходів під час пожежі

N. B. Mitina, N. V. Malinovska, L. O. Vorobiova, D. B. Shatalin

Анотація


Постановка проблеми. Пожежі – найбільш поширені причини надзвичайних ситуацій на об'єктах із масовим перебуванням людей. Тому актуальною бачиться необхідність упровадження нових засобів і способів забезпечення пожежної безпеки, спрямованих на збереження життя і здоров'я людей під час можливих пожеж у будівлях.Мета статті – аналіз евакуаційних заходів під час пожежі в навчальних закладах та визначення шляхів їх оптимізації. Методика. Теоретичні та розрахункі методи дослідження, нормативно-правові документи. Результати. Теоретично визначено, що зростання небезпечних факторів пожежі до значень, здатних заподіяти шкоду життю і здоров’ю людей, відбувається лічені хвилини. Основними причинами смерті під час пожеж стають отруєння токсичними продуктами горіння – 67 %, вплив високої температури – 23 %, задуха в разі зниженої концентрації кисню під час пожежі – 10 %. Установлено, що проблема зменшення часу евакуації під час пожеж в Україні вирішується проведенням навчань в організації евакуації, залежить від кількості та складу людей у в будівлі, швидкості їх пересування. Визначено, що загальний час евакуації під час пожежі із навчальних приміщеньтриповерхової будівлі II ступеня вогнестійкості вдвічі перевищує нормативне значення, відповідно до ДБН В.1.1-7:2016.Наукова новизна. Уперше запропоновано організаційні заходипожежної безпеки в навчальних закладах, спрямовані на збереження життя і здоров’я людей у випадку можливих пожеж у будівлях. Практична значимість.Як планування заходів евакуації внесено пропозиції з уніфікації розкладу занять у корпусах навчального закладу з метою уникнення негативних наслідків пожежі.Ключові слова


організаційні заходи; евакуація; час евакуації; евакуаційний шлях; пожежа; пожежна безпека; навчальні заклади; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Biloshickij M.V., Klimas R.V., Yakimenko O.P. and Matvijchuk D.Ya. Analiz statistichnih danih pro pozhezhi ta yih naslidki v zhitlovomu sektori Ukrayini [Analysis of statistical data on fires and their consequences in the residential sector of Ukraine]. Pozhezhna bezpeka: teoriya i praktika [Fire safety : theory and practice]. 2013, no. 14, pp. 9–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbtp_2013_14_4. (in Ukrainian)

Vimogi pozhezhnoyi bezpeki do utrimannya evakuacijnih shlyahiv i vihodiv [Fire safety requirements for the maintenance of escape routes and exits]. URL:http://oppb.com.ua/docs/vimogi-pozhezhnoyi-bezpeki-do-utrimannya-evakuaciynih-shlyahiv-i-vihodiv. (in Ukrainian)

DBN V.1.1-7:2016. Pozhezhna bezpeka ob`yektiv budivnictva. Zagalni vimogi (Chinnij vid 2016-10-31) [DBN B.1.1-7: 2016 Fire safety of construction objects. General requirements (Effective from 2016-10-31)]. Kyiv : UkrNDICZ, 2016, 39 p. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88. (in Ukrainian)

DSTU B V.1.1-36:2016. Viznachennya kategorij primishen, budinkiv ta zovnishnih ustanovok za vibuhopozhezhnoyu ta pozhezhnoyu nebezpekoyu (Chinnij vid 2017-02-01) [DSTU B B.1.1-36: 2016 Determination of categories of premises, buildings and outdoor installations for explosion and fire hazard (Effective from 2017-02-01)]. Kyiv : UkrNDICZ, 2017, 31 p. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_v_1_1_36/5-1-0-1759.

(in Ukrainian)

DSTU B V.2.6-77:2009. Konstrukciyi budinkiv i sporud. Dveri metalevi protipozhezhni. Zagalni tehnichni umovi (Chinnij vid 2019-08-01) [ DSTU B B.2.6-77: 2009. Constructions of buildings and structures. Metal fire doors. General technical conditions (Valid from 2019-08-01)]. Ukrayinskij zonalnij naukovo-doslidnij i proektnij institut po civilnomu budivnictvu (KIYiVZNDIEP) [Ukrainian Zonal Research and Design Institute for Civil Engineering (KYIVZNDIEP)]. Kyiv : 2019, 20 p. URL: https://dnaop.com/html/33647/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3 _%D0%91_%D0%92.2.6-77_2009. (in Ukrainian)

DSTU-N B B.1.1-19:2013. Nastanova z vikonannya rozdilu inzhenerno-tehnichnih zahodiv civilnogo zahistu (civilnoyi oboroni) u mistobudivnij dokumentaciyi na mirnij chas [DSTU-N B B.1.1-19: 2013 Guidelines for the implementation of the section of engineering and technical measures of civil defense (civil defense) in urban planning documentation for peacetime].Kyiv : Ministry of Regional Development of Ukraine, 2014, 62 p. URL: shttps://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/nastanova_civilniy_zakhist. (in Ukrainian)

Ukrayinskij Naukovo doslidnij institut civilnogo zahistu [Ukrainian Research Institute of Civil Defense]. URL: https://ispn.kievcity.gov.ua/(in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 30.10.2013 № 841 «Pro zatverdzhennya poryadku provedennya evakuaciyi u razi zagrozi viniknennya, abo viniknennya nadzvichajnih situacij» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 30.10.2013 no. 841. "On approval of the procedure for evacuation in case of threat of occurrence or occurrence of emergencies"]. Oficijnij visnik Ukrayini [Official Gazette of Ukraine]. Kyiv : 2013, no. 66, p. 2389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8. (in Ukrainian)

Steblyuk M.I. Civilna oborona: pidruchnik 3-tye vid., pererob. i dop. [Civil Defense : a textbook, 3rd ed., revised. and ext.]. Kyiv : Znannya, 2004, 490 p. URL: http://posek.km.ua/biblioteka/(in Ukrainian)

Holshevnikov V.V., Samoshin D.A., Parfenenko A.P., Kudrin I.S., Istratov R.N. and Belosohov I.R. Evakuaciya i povedenie lyudej pri pozharah : ucheb. posobie [Evacuation and behavior of people during fires: textbook allowance] Moscow : State Fire Service Academy EMERCOM of Russia, 2015, 262 p. (in Russian)

Mitina N.B., Plis M.M., Plis M.M., Rogaltv M.V. and Malynovska N.V. Methodological and practical aspects of planning and organization of equauty in conditions of emergency situations. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Prydniprovsʹkoyi derzhavnoyi arkhitekturno-budivelʹnoyi akademiyi. Seriya: BZHD [Collection of scientific works of Pridneprovsk State Architectural and Const ruction Academy. Series: Safety of Life]. No. 105, 2018, pp. 148−153. URL : http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/151241

World fire statistics. URL:http://www.ctif.org/sites/default/files/news_files/2020-06/CTIF

WHO. Health statistics and information systems. URL: https://www.who.int/healthinfo/global_burden_ disease/estimates/en/index1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білошицький М. В. Аналіз статистичних даних про пожежі та їх наслідки в житловому секторі України. М. В. Білошицький, Р. В. Климась, О. П. Якименко, Д. Я. Матвійчук. Пожежна безпека: теорія і практика. 2013. № 14. C. 9–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbtp_2013_14_4


Вимоги пожежної безпеки до утримання евакуаційних шляхів і виходів. URL : http://oppb.com.ua/docs/vimogi-pozhezhnoyi-bezpeki-do-utrimannya-evakuaciynih-shlyahiv-i-vihodiv


ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги [Чинний від 2016-10-31]. Київ: УкрНДІЦЗ, 2016. 39 с.https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88


ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. [Чинний від 2017-02-01]. Київ : УкрНДІЦЗ, 2017. 31 с. https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_v_1_1_36/5-1-0-1759


ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови [Чинний від 2019-08-01]. Київ : Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (КИЇВЗНДІЕП), 2019. 20 с.https://dnaop.com/html/33647/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_%D0%91_%D0%92.2.6-77_2009


ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час. Київ : Мінрегіон України, 2014. 62 с. https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/nastanova_civilniy_zakhist


Український Науково дослідний інститут цивільного захисту. URL : https://ispn.kievcity.gov.ua/


Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841. Про затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення, або виникнення надзвичайних ситуацій. Київ.: Офіційний вісник України, 2013.№  66. С. 2389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8


Стеблюк М. І. Цивільна оборона: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ.: Знання, 2004. 490 с. URL: http://posek.km.ua/biblioteka/


Холщевников В. В., Парфененко А. П., Кудрин И. С., Истратов Р. Н., Белосохов И. Р. Эвакуация и поведение людей при пожарах: учеб. пособие. Москва : Академия ГПС МЧС России, 2015. 262 с. URL: https://academygps.ru/upload/Library_files/fragments/92.pdf


Mitina N. B., Pliss M. M., Rogaltv M. V.  Methodological and practical aspects of planning and organization of equauty in conditions of emergency situations. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Prydniprovsʹkoyi derzhavnoyi arkhitekturno-budivelʹnoyi akademiyi. Seriya: BZHD [Collection of scientific works of Pridneprovsk State Architectural and Construction Academy. Series: safety of life]. № 105. 2018. Рp. 148−153. URL: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/151241


World fire statistics.URL :http://www.ctif.org/sites/default/files/news_files/2020-06/CTIF


WHO. Health statistics and information systems. URL:https://www.who.int/ healthinfo/global_burden_disease

Білошицький М. В. Аналіз статистичних даних про пожежі та їх наслідки в житловому секторі України. М. В. Білошицький, Р. В. Климась, О. П. Якименко, Д. Я. Матвійчук. Пожежна безпека: теорія і практика. 2013. № 14. C. 9–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbtp_2013_14_4


Вимоги пожежної безпеки до утримання евакуаційних шляхів і виходів. URL : http://oppb.com.ua/docs/vimogi-pozhezhnoyi-bezpeki-do-utrimannya-evakuaciynih-shlyahiv-i-vihodiv


ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги [Чинний від 2016-10-31]. Київ: УкрНДІЦЗ, 2016. 39 с.https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88


ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. [Чинний від 2017-02-01]. Київ : УкрНДІЦЗ, 2017. 31 с. https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_v_1_1_36/5-1-0-1759


ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови [Чинний від 2019-08-01]. Київ : Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (КИЇВЗНДІЕП), 2019. 20 с.https://dnaop.com/html/33647/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_%D0%91_%D0%92.2.6-77_2009


ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час. Київ : Мінрегіон України, 2014. 62 с. https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/nastanova_civilniy_zakhist


Український Науково дослідний інститут цивільного захисту. URL : https://ispn.kievcity.gov.ua/


Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841. Про затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення, або виникнення надзвичайних ситуацій. Київ.: Офіційний вісник України, 2013.№  66. С. 2389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8


Стеблюк М. І. Цивільна оборона: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ.: Знання, 2004. 490 с. URL: http://posek.km.ua/biblioteka/


Холщевников В. В., Парфененко А. П., Кудрин И. С., Истратов Р. Н., Белосохов И. Р. Эвакуация и поведение людей при пожарах: учеб. пособие. Москва : Академия ГПС МЧС России, 2015. 262 с. URL: https://academygps.ru/upload/Library_files/fragments/92.pdf


Mitina N. B., Pliss M. M., Rogaltv M. V.  Methodological and practical aspects of planning and organization of equauty in conditions of emergency situations. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Prydniprovsʹkoyi derzhavnoyi arkhitekturno-budivelʹnoyi akademiyi. Seriya: BZHD [Collection of scientific works of Pridneprovsk State Architectural and Construction Academy. Series: safety of life]. № 105. 2018. Рp. 148−153. URL: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/151241


World fire statistics.URL :http://www.ctif.org/sites/default/files/news_files/2020-06/CTIF


WHO. Health statistics and information systems. URL:https://www.who.int/ healthinfo/global_burden_disease