DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.69.700

Забезпечення пожежної безпеки в резервуарних парках зберігання нафти та нафтопродуктів

E. M. Gulida, Ya. Ya. Kozak

Анотація


Постановка проблеми. Проектування  резервуарних парків, забезпечення їх протипожежним захистом та дій пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації пожеж або надзвичайних ситуацій на об’єктах регламентуються цілою низкою нормативних документів, проте, незважаючи на суворі протипожежні заходи на кількість пожеж у парках зберігання нафти та нафтопродуктів за останні десятки років залишається великою. Мета дослідження – розробити на основі модернізації існуючої системи протипожежного захисту резервуарних парків методологію автоматизованої системи подачі води для охолодження резервуарів та утворення за допомогою піногенератора на поверхні палаючої рідини вогнестійкої самозатяжної плівки для гасіння пожежі. Висновок. Запропонована система підшарового пожежогасіння забезпечує оперативне гасіння вогню шляхом утворення на поверхні нафтопродукту вогнестійкої самозатяжної плівки за рахунок спливання у верхню частину маленьких бульбашок піни низької кратності, що перекривають доступ кисню в зону горіння. Використання стаціонарно встановлених у верхньому поясі резервуара трубопроводів для інтенсивного охолодження водою його стінок у разі виникнення пожежі дозволяє в автоматичному режимі виконувати охолодження водою стінок резервуара без використання лафетних стовбурів. Застосування запропонованих заходів для локалізації пожежі дає можливість зменшити збитки від неї приблизно на 30…36 % порівнянно із загальноприйнятим підходом. Система гарантування пожежної безпеки об’єктів із наявністю нафтопродуктів обов’язково повинна містити комплекс заходів, що виключають можливість неперевищення значень допустимого пожежного ризику і спрямованих на запобігання небезпеки  у результаті пожежі та створення умов для успішного її гасіння.

Ключові слова


резервуарний парк; пожежа; протипожежний захист; оперативне гасіння пожежі; піногенератор

Повний текст:

PDF

Посилання


DSTU 4454:2005. Nafta i naftoprodukty. Markuvannya, pakuvannya, transportuvannya ta zberihannya [DSTU 4454: 2005. Oil and petroleum products. Marking, packaging, transportation and storage]. Kyiv: Budstandart Publ., 2005, 36 p. (in Ukrainian)

Vinogradov V.P. Khimicheskiye protsessy pri ustanovivshemsya diffuzionnom gorenii v usloviyakh pozhara [Chemical processes during steady-state diffusion combustion under fire conditions]. Vestnik Sankt-Petereburgskogo institutata gosudarstvenoy protivopozharnoy sluzhby [Bulletin of Saint-Petersburg Institute State Firefighting Service]. 2003, no. 2, pp. 41–47. (in Russian)

Drayzdeyl D. Vvedeniye v dinamiku pozharov [Introduction to the dynamics of fires]. Moscow : Stroyizdat Publ., 1990, 420 p. (in Russian)

Ryabova I.B., Sayhuk I.V. and Sharshanov A.Ya. Termodynamika i teploperedacha u pozhezhniy spravi [Thermodynamics and heat transfer in firefighting]. Kharkiv : APBU, 2002, 352 p. (in Ukrainian)

Volkov O.M. Pozharnaya bezopasnost' rezervuarov s nefteproduktami [Fire safety of tanks with oil products]. Nedra [Nedra]. Moscow, 1984, 151 p. (in Russian).

Mosalkov I.L., Plyusnina G.F. and Frolov A.Yu. Ognestoykost' stroitel'nykh konstruktsiy [Fire resistance of building structures]. Moscow : Spetstekhnika Publ., 2001, 496 p. (in Russian)

Rukovodstvo po tusheniyu nefti i nefteproduktov v rezervuarnykh parkakh [Guidelines for extinguishing oil and oil products in tank farms]. GUGPS MVD Rossii [GUGPS Ministry of Internal Affairs of Russia]. Moscow : VNIIPO, 1999. (in Russian)

Ivanov A.N. and Suchkov V.P. Osobennosti pozharnoy opasnosti mazuta i tusheniye pozharov v rezervuarakh s nefteproduktami [Features of the fire hazard of fuel oil and extinguishing fires in tanks with oil products]. Izvestiya Akademii promyshlennoy ekologii [Academy of Industrial Ecology]. 2005, no. 1, pp. 63–68.

(in Russian)

Zemtsov A.G. Povysheniye effektivnosti sistem pozharotusheniya dlya rezervuarov s mazutami : avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk [Improving the efficiency of fire extinguishing systems for tanks with fuel oil : author's abstract. dis. ... Cand. tech. sciences]. Saint-Petersburg Institute of the State Fire Service EMERCOM of Russia, 2004, 21 p.

(in Russian)

Vynohradov A.V. and Burlachenko A.N. Metodyka rozrakhunku temperatury stinky rezervuara dlya palyvno-mastylʹnykh materialiv pid chas pozhezhi [Method of calculating the temperature of the tank wall for fuels and lubricants during a fire]. Pozhezhna bezpeka [Fire safety]. 2002, no. 6, pp. 5–6. (in Ukrainian)

Sacadura J.F. Radiative heat transfer in fire safety science. J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. 2005. 93, no. 1−3, pp. 5–24.

Bikerman J. Foams. Verlag : Springer, 1973, 228 p.

Hoshino Makoto and Hayashi Koji Extinguishing abilities of fire-fighting foams for petroleum tank fires. Bulletin Japan Association Fire Science and Engineering. 1990, 39, no. 2, pp. 9–17.

Basmanov A.E. Éffektyvnostʹ deystvyy pozharnykh podrazdelenyy pry lokalyzatsyy pozhara v rezervuarnom parke [The effectiveness of fire units in the localization of fire in the tank farm]. Naukovyy visnyk budivnytstva. Zbirnyk naukovykh prats [Scientific Bulletin of Construction. Collection of scientific works]. Kharkiv : KhDTUBA, 2006, iss. 37, pp. 121–126. (in Russian)

Baratov A.N. and Ivanov Ye.N. Pozharotusheniye na predpriyatiyakh khimicheskoy i neftepererabatyvayushchey promyshlennosti [Fire extinguishing at chemical and oil refining industries]. Moscow : Chemistry, 1979, 368 p. (in Russian)

Abramov Yu.A. and Basmanov A.Ye. Otsenka parametrov raspredeleniya temperatury sukhoy stenki rezervuara pri pozhare [Estimation of the parameters of the temperature distribution of the dry wall of the tank in case of fire]. Naukovyy visnyk budivnytstva [Scientific Bulletin of Construction]. Iss. 34, Kharkiv : KhDTUBA, 2005,

pp. 167–172. (in Russian)

Abramov Yu.A. and Basmanov A.Ye. Éksperymentalʹnoe opredelenye teplovykh parametrov rezervuara [Experimental determination of thermal parameters of the tank] Visnyk mizhnarodnoho slovʺyansʹkoho universytetu TOV PKF „Yana” [Bulletin of the International Slavic University]. Kharkiv : LLC PKF "Yana", 2005, vol. 8, no. 1−2, pp. 32–34. (in Russian)

Basmanov A.Ye. Modelirovaniye nagreva stenki rezervuara, soprikasayushcheysya s nefteproduktom [Modeling the heating of the tank wall in contact with the oil product]. Problemy pozharnoy bezopasnosti [Problems of fire safety]. Kharkov : Folio, 2005, iss. 17, pp. 13–18. (in Russian)

Abramov Yu.A. and Basmanov A.Ye. Modelirovaniye okhlazhdeniya nagrevayushchegosya rezervuara s nefteproduktom [Simulation of cooling of a heating tank with oil product]. Avtomobil'nyy transport [Automobile transport]. Kharkov : KhNADU, 2005, iss. 17, pp. 96–98. (in Russian)

DBN V.2.5-56:2014. Systemy protypozhezhnoho zakhystu [DBN B.2.5-56: 2014. Fire protection systems]. Kyiv : Ministry of Regional Development of Ukraine, 2014. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДСТУ 4454:2005 «Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання».  Київ : Будстандарт, 2005. 36 с.


Виноградов В. П. Химические процессы при установившемся диффузионном горении в условиях пожара. Вестник Санкт-Петербургского. института государственной противопожарной службы. 2003. № 2. С. 41–47.


Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. Москва : Стройиздат, 1990. 420 с.


Рябова І. Б., Сайгук І. В., Шаршанов А. Я. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. Харків : АПБУ, 2002. 352 с.


Волков О. М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. Москва : Недра, 1984. 151 с.


Мосалков И. Л., Плюснина Г. Ф., Фролов А. Ю. Огнестойкость строительных конструкций. Москва : Спецтехника, 2001. 496 с.


Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках. ГУГПС МВД России.  Москва : ВНИИПО, 1999.


Иванов А. Н., Сучков В. П.  Особенности пожарной опасности мазута и тушение пожаров в резервуарах с нефтепродуктами. Известия Академии промышленной экологии. 2005. № 1. С. 63−68.


Земцов А. Г. Повышение эффективности систем пожаротушения для резервуаров с мазутами : автореф. дис. … канд. техн. наук. С.-Петербургский институт государственной противопожарной службы МЧС России, 2004. 21 с.


Виноградов А. В., Бурлаченко А. Н. Методика розрахунку температури стінки резервуара для паливно-мастильних матеріалів під час пожежі. Пожежна безпека. 2002. № 6. С. 5–6.


Sacadura J. F. Radiative heat transfer in fire safety science. J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. 2005. 93, № 1−3. Рр. 5–24.


Bikerman J. Foams. Verlag : Springer, 1973. 228 p.


Hoshino Makoto, Hayashi Koji. Extinguishing abilities of fire-fighting foams for petroleum tank fires. Bulletin Japan Association Fire Science and Engineering. 1990. 39, № 2. Pр. 9–17.


Басманов А. Е. Эффективность действий пожарных подразделений при локализации пожара в резервуарном парке. Науковий вісник будівництва.  Харків : ХДТУБА, 2006. Вип. 37. С. 121–126.


Баратов А. Н., Иванов Е. Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Москва : Химия, 1979. 368 с.


Абрамов Ю. А., Басманов А. Е.  Оценка параметров  распределения температуры сухой стенки резервуара при пожаре. Науковий вісник будівництва. Харків : ХДТУБА, 2005. Вип. 34. С. 167–172.


Абрамов Ю. А., Басманов А. Е. Экспериментальное определение тепловых параметров резервуара. Вісник міжнародного слов’янського університету. Харків : ТОВ ПКФ „Яна”, 2005. Т. 8,  № 1–2. С. 32–34.


Басманов А. Е. Моделирование нагрева стенки резервуара, соприкасающейся с нефтепродуктом.  Проблемы пожарной безопасности. Харьков : Фолио, 2005. Вып. 17. С. 13–18.


Абрамов Ю. А., Басманов А. Е. Моделирование охлаждения нагревающегося резервуара с нефтепродуктом. Автомобильный транспорт. Харьков : ХНАДУ, 2005. Вып. 17. С. 96–98.


ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту. Київ : Мінрегіонбуд України, 2014.