Розробка процедури керування ризиками небезпек та можливостей під час виконання робіт на висоті у будівельній галузі

Автор(и)

  • O. M. Hunchenko Кафедра охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.76.701

Ключові слова:

безпека життя і здоров’я працівників, ризики небезпек, ризики можливостей, матриця ризиків, роботи на висоті, будівельна галузь

Анотація

Постановка проблеми. З прийняттям у 2018 році міжнародного стандарту ISO 45001, який планується ввести в законодавче поле України з 2021 року, все більшої актуальності набувають питання впровадження процедури керування ризиками небезпек для життя, здоров’я та працездатності персоналу під час виконання професійних обов’язків або дій в інтересах підприємства. Будь-яке виробниче середовище, в якому реалізована система, складові якої – це людина та технологічне обладнання, генерує небезпеки, які мають імовірність реалізуватись в інцидент, небезпечну подію чи аварію з певними миттєвими та/або віддаленими наслідками. Обґрунтовано постає питання, пов’язане зі зменшенням міри небезпеки, − ризику, що характеризує певну виробничу діяльність. Мета статті – аналіз методології керування ризиками та можливостями у сфері охорони здоров’я і безпеки праці й створення відповідної документованої процедури відповідно до сучасного міжнародного та державного законодавства. Висновок. Запропоновано методологію оцінювання ризиків небезпек та можливостей, яка базується на матричному методі та сформована на основі базового методу для оцінювання ризиків «краватка метелик». Ця процедура має бути задокументована та доповнена реєстрами ризиків, які можуть бути розроблені за видами небезпек на основі класифікації шкідливих та небезпечних чинників виробничого процесу. Обов’язкова вимога для впровадження такої методики – її сприйняття та фіксація на рівні вищої ланки керівництва організації й лідерство вищої ланки керівництва в цьому напрямку. Також оцінювання ризиків та розроблення дієвих упереджувальних заходів з охорони здоров’я та безпеки праці неможливі без залучення персоналу організації на рівні відповідного структурного підрозділу та його участі у постійному моніторингу змін у системі «людина − виробниче обладнання − виробниче середовище» й підвищення його компетенцій щодо ідентифікації небезпек та методів оцінювання ризику.


Посилання

Pro Cili stalogo rozvy`tku Ukrayiny` na period do 2030 roku : Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 30 ver. 2019 r. № 722/2019 [On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030: Decree of the President of Ukraine of September 30. 2019 no. 722/2019.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (data zvernennya: 10.04.2020). (in Ukrainian)

Cili Stalogo Rozvy`tku: Ukrayina : Nacional`na dovovid` [Sustainable Development Goals: Ukraine: National Report]. Kyiv : Ministry of Economic Development of Ukraine, 2017, 176 p. (in Ukrainian)

Hunchenko O.M. Intehrovani systemy menedzhmentu yak osnova staloho rozvytku. Innovatsiyni tekhnolohiyi v arkhitekturi i dyzayni : tezy dopovidey IV mizhn. nauk.-prakt. konf., m. Kharkiv, 21-22 travnya 2020 r. [Integrated management systems as a basis for sustainable development. Innovative technologies in architecture and design: abstracts of reports IV int. scientific-practical conf., Kharkiv, May 21−22, 2020]. Kharkiv : KhNUBA, 2020,

pp. 221–224. URL: https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf (data zvernennya: 10.06.2020). (in Ukrainian)

DSTU 2293:2014. Okhorona pratsi. Terminy ta vyznachennya osnovnykh ponyatʹ [DSTU 2293: 2014. Occupational Health. Terms and definitions of basic concepts]. Minekonomrozvytku Ukrayiny [Ministry of Economic Development of Ukraine]. Kyiv : 2015, 18 p. (in Ukrainian)

DSTU ISO Guide 73:2013 (ISO Guide 73:2009, IDT). Keruvannya ryzykom. Slovnyk terminiv [DSTU ISO Guide 73: 2013 (ISO Guide 73: 2009, IDT). Risk management. Glossary of terms]. Minekonomrozvytku Ukrayiny [Ministry of Economic Development of Ukraine]. Kyiv : 2014, 13 p. (in Ukrainian)

Vymohy standartu ISO 45001:2018 i rekomendatsiyi shchodo yikh vprovadzhennya v systemy upravlinnya okhoronoyu zdorovʺya i bezpekoyu pratsi. Navchalʹnyy posibnyk. Na dopomohu spetsialistu z okhorony pratsi. Dodatok do zhurnalu okhorona pratsi. 2018, № 8 [Requirements of the ISO 45001: 2018 standard and recommendations for their implementation in health and safety management systems. Tutorial. To help a health and safety specialist. Supplement to the journal labor protection]. 2018, no. 8. (in Ukrainian)

DSTU IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT). Keruvannya ryzykom. Metody zahalʹnoho otsinyuvannya ryzyku [DSTU IEC / ISO 31010: 2013 (IEC / ISO 31010: 2009, IDT). Risk management. Methods of general risk assessment]. Kyiv : Ministry of Economic Development of Ukraine, 2015, 74 p. (in Ukrainian)

Tsopa V.A. Bazova metodolohiya upravlinnya ryzykamy v systemakh menedzhmentu [Basic methodology of risk management in management systems]. Okhorona pratsi [Occupational Health]. 2018, no. 1, pp. 18–26.

(in Ukrainian)

Hunchenko O. Methodology for assessment and management of industrial risks. International May Conference on Strategic Management : XV International May Conference on Strategic Management – IMCSM19, Bor, May 24 – 26,

Bor, Serbia : IMCSM Proceedings. 2019. Vol. XV, iss. 1, pp. 311–319. URL: https://drive.google.com/file/d/18f5D0yQe-VJx64Y7yjzSr6M2pSczdItk/view (data zvernennya: 18.05.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження