DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.104.704

Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної інфраструктури

A. V. Kovaliova, M. V. Kravchenko, I. V. Klimova

Анотація


Постановка проблеми. Розглядається одне з ключових питань безпеки людей, які працюють просто неба – підвищення забруднення атмосферного повітря в умовах глобальних кліматичних змін. На основі аналізу моніторингових даних стаціонарних постів спостережень в м. Київі за станом атмосферного повітря показано позитивну динаміку за основними компонентами – забруднювачами атмосферного повітря протягом останніх років та їх тісний кореляційний зв’язок із температурними умовами. Розрахунок неканцерогенного ризику на здоров’я працівників показав значний рівень, що потребує для виробничих умов динамічного контролю та вирішення питання про заходи управління ризиком. Ризик-орієнтовний підхід дозволяє провестиідентифікацію не лише наявності речовини та її концентрації, а також ймовірністі і ступеня її впливу на людину за даної експозиції. Мета статті – аналіз впливу підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров’я працівників із метою розроблення заходів зі зниження викидів забруднювачів в атмосферу та захисту працівників, які перебувають протягом робочого дня на відкритому просторі. Висновок. Досягти прийнятного рівня ризику для працівників у зонах максимального його значення можливо шляхом упровадження відповідних заходів, які обов’язково повинні передбачати та включати, окрім організації виробництва, вибір оптимального режиму праці і відпочинку, також індивідуальний захист, а саме: спеціальний одяг або одяг із натуральних тканин, засоби захисту органів дихання, голови, очей, шкіри, дотримання правильного питного режиму, лікувально-профілактичного харчування, залучення до роботи працівників із віковими обмеженнями, проведення постійного моніторингу погодних умов, і, у разі їх погіршення, негайного вживання відповідних заходів для поліпшення умов праці.Ключові слова


безпека життя і здоров’я працівників; забруднення атмосферного повітря; кліматичні зміни; підвищення температури; соціальна інфраструктура; рівень ризику; ризик-орієнтований підхід; міське середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Trofimovych V.V., Voloshkina O.S., Fandikova M.M., Klimova I.V. and Zhuravska N.Ye. Monitoryng atmosfernogo povitrya. Problemy modelyuvannya ta prognozuvannya [Air monitoring. Problems of modeling and forecasting]. Ekologichna bezpeka ta pryrodokorystuvannya [Ecological safety and nature management]. 2012, iss. 10, pp. 102−120. (in Ukrainian)

Kachanovskyj F.V. Svyaz kyslotnosty atmosfernih osadkov vipadayushchyh v Tvery, s temperaturoj vozduha [The relationship of the acidity of precipitation falling in Tver, with air temperature]. Vestnyk Tverskogo gosudarstvennogo texnycheskogo unyversyteta [Bulletin of Tver State Technical University]. 2013, iss. 2 (24),

pp. 28–31. (in Russian)

Vоloshkina O., Sipakov R., Zhykova О. and Bereznitska J. A study of air pollution with formaldehyde along the highways in Kyiv city. USEFUL – Engineering & Computer Science. 2018, vol. 2, no. 2, pp. 1–7.

Sipakov R., Trofimovich V., Voloshkina O. and Bereznitska J. Impact of Weather Factors on the Speed of the Reaction of Formaldehyde Formation Above Motorway Overpasses. Environmental Problems. 2018, vol. 3, no. 2,

рр. 97–102.

Orel S.M., Malyovanyj M.S. and Orel D.S. Ocinka ekologichnogo ryzyku. Vplyv na zdorovya lyudyny [Environmental risk assessment. Impact on human health]. Lviv : Publishing House of NU Lviv Polytechnic, 2014,

232 p. (in Ukrainian).

Informatsiya pro stan zabrudnennya navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha u m. Kyevi i Kyyivsʹkiy oblasti za danymy sposterezhenʹ TS·HO im. Borysa Sreznevsʹkoho. Tsentralʹna heofizychna observatoriya im. Borysa Sreznevsʹkoho[Information on the state of environmental pollution in Kyiv and Kyiv region according to the observations of CSO. Boris Sreznevsky. CSO. Boris Sreznevsky] : web-site. (Accessed : 03 April 2020). (in Ukrainian)

Klimоva I. and Sipakov R. Influence of meteorological factors on the secondary contamination of atmospheric air by formaldehyde (on example of city of Kyiv). Scientific Letters of Academic Society of Baludansky. 2019, no. 7, pp. 75–86.

McMichael A.J., Campbell-Lendrum D.H., Corvalán C.F., Ebi K.L., Githeko A., Scheraga J.D. and

Woodward A. Climate change and human health-risks and responses. World Health Organization. 2003, 322 p.

Vozdeystviye zhary na zdorov'ye: informatsiya i rekomendatsii po okhrane zdorov'ya naseleniya. Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya [Health effects of heat: information and recommendations for protecting public health]: web-site. (Accessed : 10 April 2020). (in Russian)

Ocinka ryzyku dlya zdorovya naselennya vid zabrudnennya atmosfernogo povitrya [Assessment of public health risks from air pollution]. Kyiv : MOZ Ukraine, 2007, 40 p. (in Ukrainian)

Sipakov R., Voloshkina O., Bereznitska J. and Klimova I. Ocinka ryzyku dlya zdorovya naselennya vid vykydiv avtomobilnogo transportu u m. Kievy [Assessing the risk to public health from emissions of road transport in Kiev]. Ekologichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannya [Environmental safety and balanced resource use]. 2018, iss. 1 (17), pp. 14–20. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Трофімович В. В., Волошкіна О. С., Фандікова М. М., Клімова І. В., Журавська Н. Є. Моніторинг атмосферного повітря. Проблеми моделювання та прогнозування. Екологічна безпека та природокористування. 2012. № 10. С. 102–120.

 

Качановский Ф. В. Связь кислотности атмосферных осадков, выпадающих в Твери, с температурой воздуха. Вестник Тверского государственного технического университета. 2013. № 2 (24). С. 28–31.

 

Vоloshkina O., Sipakov R., Zhykova О., Bereznitska J. A study of air pollution with formaldehyde along the highways in Kyiv city. USEFUL – Engineering & Computer Science. 2018. Vol. 2, № 2. Рp. 1–7. 

 

Sipakov R., Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitska J. Impact of Weather Factors on the Speed of the Reaction of Formaldehyde Formation Above Motorway Overpasses. Environmental Problems. 2018. Vol. 3, № 2.
Рр. 97–102.

 

Орел С. М., Мальований М. С., Орел Д. С. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини : навч. посіб. Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2013. 224 с.

 

Інформація про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського. Центральна геофізична обсерваторія
ім. Бориса Срезневського: веб-сайт. URL: http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/index.php?fn=k_zabrud&f=kyiv
(дата звернення: 03.04.2020).

 

Klimоva I., Sipakov R. Influence of meteorological factors on the secondary contamination of atmospheric air  by formaldehyde (on example of city of Kyiv). Scientific Letters of Academic Society of Baludansky. 2019. № 7.
Pр. 75–86.

 

McMichael A. J., Campbell-Lendrum D. H., Corvalán C. F., Ebi K. L., Githeko A., Scheraga J. D., Woodward A. Climate change and human health-risks and responses. World Health Organization. 2003. 322 p.

 

Воздействие жары на здоровье: информация и рекомендации по охране здоровья населения. Всемирная организация здравоохранения : веб-сайт. URL: https://www.who.int/globalchange/publications/heat-and-health/ru/(дата звернення: 10.04.2020).

 

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації. Київ : МОЗ України, 2007. 40 с.

 

Сіпаков В., Волошкіна О. С., Березницька Ю. О., Клімова І. В. Оцінка ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2018. № 1 (17). С. 14–20.