Вплив дистанційних занять із фітнесу в період карантину на фізичний стан студенток закладу вищої освіти технічного профілю

Автор(и)

  • S. V. Solohubova Кафедра фізичного виховання та спорту, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна
  • V. M. Shyyan Кафедра фізичного виховання та спорту, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна
  • O. G. Lakhno Кафедра фізичного виховання та спорту, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна
  • I. A. Shvets Кафедра архітектурного проектування і містобудування, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна
  • D. D. Hirkina Архітектурний факультет, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.139.709

Ключові слова:

обмеження рухової діяльності, карантин, фітнес, студенти, фізичний стан

Анотація

Актуальність дослідження засобів, що сприяють збереженню та поліпшенню фізичного стану студентів ДВНЗ ПДАБА під час карантину в період пандемії в умовах дистанційного навчання, зумовлена негативним впливом тимчасового обмеження рухової діяльності під час самоізоляції на фізичний стан студентів та імовірністю подовження карантину на наступний навчальний рік. Мета роботи: дослідити вплив дистанційних занять із фітнесу на фізичний стан студенток ПДАБА в період тимчасового обмеження рухової діяльності у березні – травні 2020 року під час карантину, пов'язаного з пандемією
COVID-19. Завдання:вивчити та узагальнити знання та досвід із проблеми тимчасового обмеження рухової діяльності; розробити комплекс практичних дистанційних занять, спрямований на профілактику погіршення фізичного стану у зв'язку з тимчасовим обмеженням рухової діяльності у період карантину та визначити його ефективність. Висновки.Проведене дослідження показало, що обмеження рухової діяльності студентів упродовж тривалого часу становить ризик негативних змін їх фізичного стану; виявило потребу у психологічній підтримці студентів під час карантину та необхідність організації додаткових позанавчальних заходів для спілкування між студентами; статистично підтвердило ефективність застосування дистанційних online-тренувань із фітнесу для студенток академії, спрямованих на профілактику погіршення фізичного стану в період тимчасового обмеження рухової діяльності весною 2020 року під час карантину, пов'язаного з пандемією; виявило перевагу використання Інтернет-сервісів із можливістю online-спілкування перед іншими формами дистанційного навчання та необхідність застосування під час дистанційного навчання гнучких вимог до індивідуальних технічних можливостей кожного студента. Незважаючи на те, що організація дистанційного навчального процесу з дисципліни «фізичне виховання» має свої особливості та складності, його використання під час карантину необхідне та цілковито виправдане.

Посилання

Zabolotskyi A.Yu. Suchasnyi stan dystantsiinoho navchannia u VNZ Ukrainy [The current state of distance learning in Ukrainian universities] Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Alfred Nobel. Series: Pedagogy and psychology]. 2016. no. 2. pp. 19–23. (in Ukrainian)

Solohubova S.V., Shyian V.M., Lakhno O.H., Chelnokov O.V. and Molchanov Ye.V. Porivnialnyi analiz pokaznykiv morfofunktsionalnoho stanu ta fizychnoi pidhotovlenosti studentiv [Comparative analysis of indicators of morphofunctional state and physical fitness of students ]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture ]. 2020, no. 3 (264–265), pp. 89–99. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of the Regulations on distance learning]. Nakaz MON Ukrainy vid 21 sichnia 2004 roku no. 40. URL: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/z0703-13 (data zvernennia: 23.03.2020). (in Ukrainian)

Teoryia y metodyka fyzycheskoho vospytanyia [Theory and methods of physical education]. In2 vol.: Olympyiskaia lyteratura [Olympic literature]. 2003. Vol. 1: Obshchye osnovы teoryy y metodyky fyzycheskoho vospytanyia [General foundations of the theory and methods of physical education]. By edition T.Yu. Krutsevych.

424 р. (in Russian)

Teoryia y metodyka fyzycheskoho vospytanyia [Theory and methods of physical education].

In 2 vol.: lympyiskaia lyteratura [Olympic literature]. 2003. Vol. 2 : Metodyka fyzycheskoho vospytanyia razlychnыkh hrupp naselenyia [Methods of physical education of various groups of the population]. By edition T.Yu. Krutsevych. 382 р. (in Russian)

Uylmor D. and Kostyll D. Fyzyolohyia sporta [Physiology of sports]. Olympyiskaia lyteratura [Olympic literature]. Kiyv, 2001, 504 р. (in Russian)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження