Про нормування гранично допустимої глибини дефектів на поверхні стальної заготовки під час виробництва гарячекатаного бунтового прокату

E. V. Parusov, V. A. Lutsenko, I. N. Chuiko, L. V. Sahura, T. N. Golubenko

Анотація


Постановка проблеми. Істотно впливають на якість бунтового прокату різні дефекти на його поверхні, які, у свою чергу, успадковуються від дефектів поверхні на заготовці та можливих пошкоджень поверхні прокату в лінії прокатного стану. Одним із критеріїв оцінювання якісних показників бунтового прокату є нормування поверхневих дефектів [1–3; 6; 7]. Сучасний стан питання. Аналізуючи вимоги різних нормативних документів до якості поверхні прокату з високовуглецевих сталей, можна зробити висновок, що гранично допустима глибина дефектів на поверхні заготовки повинна знаходиться в інтервалі 2,0...5,0 мм (залежно від перетину заготовки, способу її виробництва і подальшого призначення). Мета дослідження – розробити методику розрахунку гранично допустимої глибини дефектів на поверхні сталевої заготовки залежно від вимог, що пред'являються до якості поверхні гарячекатаного бунтового прокату. Результати. Розроблено спрощену методику розрахунку, що дозволяє за нормованої глибини дефектів на поверхні гарячекатаного бунтового прокату провести оперативний розрахунок гранично допустимої глибини поверхневих дефектів сталевої заготовки перед початком нагрівання металу під гарячу деформацію. Отримані дані свідчать, що максимально допустима глибина поверхневих дефектів знижується у разі збільшення діаметра бунтового прокату, зменшенні вихідного перетину сталевої заготовки і ступеня окислення металу в нагрівальній печі.

Ключові слова


дефекти поверхні; сталева заготовка; бунтовий прокат; гаряча прокатка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Novokshhenyj S.M. and Vinograd M.I., eds. Defekty stali [Defects steel]. Moskva: Metallurgiya, 1984, 199 p. (in Russian).

Mikirova Z.A., Peretyagina E.A., Gricaenko V.I., Baradynceva E.P. and Kurenkova T.P. Defekty stal'nyx zagotovok i metalloprodukcii Belorusskogo metallurgicheskogo zavoda [Defects of steel billets and steel products of Belarussian Steel Works.]. Belorusskij metallurgicheskij zavod [Belarussian Metallurgical Plant]. Sankt-Peterburg: [s. n.], 2014, 326 p. (in Russian).

Pravosudovich V.V., Sokurenko V.P., Danchenko V.N. and Kondrat'ev S.V. Defekty stal'nyx slitkov i prokata [Defects of steel ingots and rolled products]. Moskva: Intermet Inzhiniring, 2006, 384 p. (in Russian).

Zil'berg Yu.V. Issledovanie zakonomernostej formoizmeneniya poverxnostnyx defektov pri prokatke [Consistency research of surface defects forming in rolling]. Stal' [Steel]. 1997, no. 10, pp. 44–46. (in Russian).

Zil'berg Yu.V. and Revyakin S.V. Formoizmenenie poverxnostnyx defektov pri prokatke v prostyx kalibrax [Surface defects forming during rolling in simple calibers]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost' [Metallurgical and Mining Industry]. 1996, no. 8, pp. 23–25. (in Russian).

Sychkov A.B., Zhigarev M.A., Perchatkin A.V., Mazanov S.N., Zenin V.S. Transformaciya defektov nepreryvnolitoj zagotovki v poverxnostnye defekty prokata [Transformation of continuous casting defects in the surface rolling defects]. Metallurg [Metallurgist]. 2006, no. 2, pp. 60–63. (in Russian).

Sychkov A.B., Zhigarev V.F., Perchatkin A.V., Mazanov S.N. and Zenin V.S. The transformation of defects in continuos-cast semifinished products into surface defects on rolled products. Metallurgist. 2006, vol. 50, iss. 1/2, pp. 83–90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дефекты стали : справочник / под ред. С. М. Новокщеновой, М. И. Виноград. – Москва : Металлургия, 1984. – 199 с.

 

Дефекты стальных заготовок и металлопродукции Белорусского металлургического завода: справочник-атлас / Микирова З. А., Перетягина Е. А., Грицаенко В. И., Барадынцева Е. П., Куренкова Т. П., сост. Грицаенко В. И., под общ. ред. Савенка А. Н., Белорусский металлургический завод. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. – 326 с.

 

Дефекты стальных слитков и проката. Справочник / В. В. Правосудович, В. П. Сокуренко, В. Н. Данченко, С. В. Кондратьев. – Москва : Интермет Инжиниринг, 2006. – 384 с.

 

Зильберг Ю. В. Исследование закономерностей формоизменения поверхностных дефектов при прокатке / Ю. В. Зильберг // Сталь. – 1997. – № 10. – С. 44–46.

 

Зильберг Ю. В. Формоизменение поверхностных дефектов при прокатке в простых калибрах / Ю.В. Зильберг, С. В. Ревякин // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1996. – № 8. – С. 23–25.

 

Трансформация дефектов непрерывнолитой заготовки в поверхностные дефекты проката / А. Б. Сычков, М. А. Жигарев, А. В. Перчаткин, С. Н. Мазанов, В. С. Зенин // Металлург. – 2006. – № 2. – С. 60–63.

 

The transformation of defects in continuos-cast semifinished products into surface defects on rolled products / A. B. Sychkov, V. F. Zhigarev, A. V. Perchatkin, S. N. Mazanov, V. S. Zenin // Metallurgist. – 2006. – Vol. 50, iss. 1/2. – Р. 83–90.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі