Територіальні геоінформаційні системи

Автор(и)

  • Yur. O. Kirichek Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0002-1573-0706
  • V. O. Gryanyk Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0001-8430-8392

Ключові слова:

land management and real estate, statistical reporting

Анотація

Забезпечення достовірними та актуальними даними для прийняття управлінських рішень ‑ це фундамент для раціональної та ефективної  державної політики у сфері управління земельними ресурсами і взагалі нерухомим майном.

В Україні власники та балансоутримувачі об’єктів нерухомого майна, інженерних мереж, шляхів та комунікацій не завжди мають інформацію про свої об’єкти із прив’язкою до існуючої геодезичної мережі та не вчиняють дій щодо внесення таких відомостей до відповідних кадастрів. Слід окремо зауважити, що в земельному та містобудівному кадастрах майже відсутня інформація про більшість інженерних мереж, шляхів та комунікацій та їх режимотвірні охоронні зони. Відсутність цієї інформації про інженерні мережі та комунікації унеможливлює ефективну роботу щодо планування та розвитку територій України. Аналіз існуючих кадастрів також показує недосконалість підходу до формування об’єктів земельних відносин та внесення інформації про фактичні землекористування (інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, вноситься, як правило, за ініціативи власника такого майна, а не за ініціативи власника земельної ділянки), що, у свою чергу, є основною причиною недоотримання сплати за землю бюджетами різних рівнів. У статті наведено аналіз стану сучасного муніципального геоінформаційного забезпечення  діяльності територіальних громад в Україні, запропоновано першочергові шляхи його розбудови на основі існуючих технічних матеріалів та нової бази даних, створеної із застосуванням сучасних технологій. Такі геоінформаційні системи тим більш актуальні в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні і придатні до застосування пу разі об’єднання територіальних громад.

Біографії авторів

Yur. O. Kirichek, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра землевпорядкування, будівництва автомобільних доріг і геодезії, д-р техн. наук, проф.

V. O. Gryanyk, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра землевпорядкування, будівництва автомобільних доріг і геодезії, д-р техн. наук, проф., аспірант.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>