Оцінка земель на основі ринкових цін об’єктів нерухомості в україні: проблеми та шляхи їх вирішення

A. G. Martyn, A. A. Koshel

Анотація


Постановка проблеми. В ході реформування земельних та майнових відносин, яке здійснюється в Україні з початку 1990-х років, земельні ділянки, споруди та будівлі набули статусу товару, беруть участь в економічному обігу, мають вартість та ціну. В той же час, чи не найважливішою передумовою запровадження в Україні масової оцінки нерухомості, що покликана стати базою для справедливого оподаткування земельних ділянок та іншого нерухомого майна, має стати систематичне збирання масових даних про ринкові ціни об’єктів нерухомості. Постійні зміни, доповнення та удосконалення нині діючої нормативної грошової оцінки земель не дають реальних змін методики оцінювання, адже ґрунтуються на нормативних показниках, тобто на неринковій базі оцінки. Цей підхід не дає позитивних результатів і в переважній більшості ми маємо спотворені показники оцінювання, в результаті чого виникає ситуація, коли в одних місцях ціна 1 м2 значно нижча ринкової (реальної) ціни, а в інших, навпаки, набагато вища ринкової ціни. Таким чином, перехід до використання грошової оцінки земель, яка базується на масових ринкових показниках (масової оцінки), дозволить позбавитися нормативних показників, запровадивши ринкову базу оцінки. Мета. Провести аналіз існуючого стану грошової оцінки земель в Україні, сформувати основні проблеми сучасної галузі оцінки земель та навести шляхи удосконалення та переходу до ринкової оцінки земель на основі широкого використання масових даних ринкових цін об’єктів нерухомості. Висновок. Проведений аналіз сучасного стану грошової оцінки земель показує значну відхиленість результатів оцінювання з ринковими цінами, що говорить про недосконалість існуючої методики нормативної грошової оцінки. Масова оцінка в короткостроковій перспективі може вирішити проблеми з достовірністю оціночних показників та удосконалити систему оподаткування земель.

Ключові слова


масова оцінка; ринкова ціна; ринок земель; вартість; податок

Повний текст:

PDF

Посилання


Nanazashvili I.H. and Litovchenko V.A. Ocenka nedvizhimosti [Real estate evaluation]. Moskva: Arhitektura-S, 2005, 200 p. (in Russian).

Romm A.P. Massovaya ocenka i nailuchshee ispol'zovanie nedvizhimosti [Mass evaluation and best use of real estate]. Voprosy ocenki [Evaluation quastions].1999, no. 2, pp. 49–57. (in Russian).

Eckert J.K., eds. Organizacija ocenki i nalogooblozhenija sobstvennosti: v 2 t. [Organization of property valuation and taxation: in two volumes]. Moskva: Akademiya ocenki, 1997. (in Russian).

Petti V. Traktat o nalogax i sborax [Treatise on taxes and fees]. Antologiya ekonomicheskoj klassiki [Anthology of economic classics]. Kejns D., Larin Ju. and Stolyarov I.A. Moskva, 1993, pp. 5–78. (in Russian).

Overchuk A.L., eds. Sistema massovoj ocenki zemel' (nedvizhimosti dlya nalogooblozheniya v Evrope) [The system of mass valuation of land (real estate for taxation in Europe)]. Moskva: Yekoe, 2001, 144 p. (in Russian).

Koshel A.O. Zarubizhnyi dosvid masovoi' otsinky zemel pid silskohospodarskymy uhiddiamy [Foreign experience of mass evaluation of land under agricultural land]. Zemlevporiadnyi visnyk [Land planning bulletin]. 2015, no. 4, pp. 42–47. (in Ukrainian).

Kirichek Yu.O. Otsinka zemel [Land appraisal]. Dnipropetrovsk: Litograf, 2016, 454 p. (in Ukrainian).

Koshel A.O. Avtomatyzovana masova otsinka zemel ta perspektyvy ii rozvytku v Ukraini [Automated mass assessment of lands and prospects of its development in Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Market relations formation in Ukraine]. 2015, no. 9, pp. 22–25. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Наназашвили И. Х. Оценка недвижимости / И. Х. Наназашвили, В. А. Литовченко. – Москва : Архитектура-С, 2005. – 200 с.

 

Ромм А. П. Массовая оценка и наилучшее использование недвижимости / А. П. Ромм // Вопросы оценки. – 1999. – № 2. – С. 49–57.

 

Организация оценки и налогообложения недвижимости : в 2 т. : пер. с англ. / под общ. ред. Дж. К. Эккерта. – Москва : Академия оценки, 1997. – (Энциклопедия оценки).

 

Петти В. Трактат о налогах и сборах / В. Петти // Антология экономической классики / Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю. Ларин ; [авт. предисл. и сост. И. А. Столяров]. – Москва, 1993. – С. 5–78.

 

Система массовой оценки земель (недвижимости для налогообложения в Европе) : сборник / под ред. А. Л. Оверчук. – Москва : Экое, 2001. – 144 с.

 

Кошель А. О. Зарубіжний досвід масової оцінки земель під сільськогосподарськими угіддями / А. О. Кошель // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 4. – C. 42–47.

 

Кірічек Ю. О. Оцінка земель / Ю. О. Кірічек. – Дніпропетровськ : Літограф, 2016. – 454 с.

 

Кошель А. О. Автоматизована масова оцінка земель та перспективи її розвитку в Україні / А. О. Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 9. – C. 22–25.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі