Нова технологія золошлакових бетонів

T. M. Pavlenko

Анотація


Мета розроблення науково-технічних основ виробництва і використання бетонів на основі золошлакових сумішей ТЕС. Методика. Запропоновано нову технологію приготування золошлакової бетонної суміші. Спочатку золошлакову суміш розсіюють через сито з отворами розміром 5 мм на дрібнозернисту фракцію і шлак. Потім у відповідності зі складом бетону окремо дозують у змішувач отриману дрібнозернисту фракцію, шлак, а також цемент і воду замішування. Результати. Доведено високу ефективність запропонованої технології виробництва золошлакових бетонів. Установлено, що дане технологічне рішення дозволяє підвищити міцність бетону на 20...30 %, а у праці отримання ріноміцних бетонів зменшити витрату цементу на 15...20 %. Наукова новизна. Розроблено нову технологію використання золошлакових сумішей. Бетонна суміш на основі золошлакової суміші має оптимальний гранулометричний склад, за якого забезпечується найкраще ущільнення і, відповідно, найбільша міцність золошлакового бетону при заданій витрати цементу. Практична значимість. Результати досліджень сприяють масовому використанню золошлакових сумішей ТЕС у будівництві, отриманню виробів із запропонованих бетонів низької вартості з високими фізико-механічними властивостями. Висновок. Доведено високу ефективність запропонованої технології виробництва золошлакових бетонів. Це технологічне рішення дозволяє підвищити міцність бетону, а для отримання рівноміцних бетонів зменшити витрату цементу. Широке використання таких бетонів у будівництві дає можливість вирішити проблему заповнювачів для бетонів, сприяє утилізації відходів ТЕС і, відповідно, охороні навколишнього середовища.

Ключові слова


золошлакові суміші ТЕС; заповнювачі; дозування; бетон; міцність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Atamanenko V. Maetky Zhydychynskoho monastyria v druhii polovyni 16 – pershii polovyni 17 st. [The Zhydychyn monastery estate in the second half of the 16th – the first half of the 17th century]. Istoriia i suchasnist Volyni. Zhydychyn – kriz viky [History and the present of Volhyn. Zhydychyn - through the ages]. Volyn. obl. org. ukr. t-va okhorony pamiatok istorii ta kultury ta in. [Volyn State Organization of Ukrainian Society of the History and Culture Monuments Protection and others]. Lutsk, 2007, iss. 3, pp. 41–47. (in Ukrainian).

Bilyk V.A. Do istorii Zhydychynskoho vasylianskoho monastyria 1-oi tretyny 19 st. [To the history of the Zhydychynsk Basilian Monastery of the 1st third of the 19th century]. Istoriia i suchasnist Volyni. Zhydychyn – kriz viky [History and the present of Volhyn. Zhydychyn – through the ages]. Volyn. obl. org. ukr. t-va okhorony pamiatok istorii ta kultury ta in. [Volyn State Organization of Ukrainian Society of the History and Culture Monuments Protection and others]. Lutsk, 2007, iss. 3, pp. 50–51. (in Ukrainian).

Biriulina O. Selo Zhydychyn i Zhydychynskyi Sviato-Mykolaivskyi monastyr za opysovo-statystychnym dzherelom 1798 r. [Zhydychyn village and Zhydychynsk St. Nicholas Monastery by descriptive-statistical source of 1798]. Istoriia i suchasnist Volyni. Zhydychyn – kriz viky [History and the present of Volhyn. Zhydychyn - through the ages]. Volyn. obl. org. ukr. t-va okhorony pamiatok istorii ta kultury ta in. [Volyn State Organization of Ukrainian Society of the History and Culture Monuments Protection and others]. Lutsk, 2007, iss. 3. (in Ukrainian).

Kulakovskyi P. Do istorii nadannia Zhydychynu pryvileiu na yarmarky i torg [To the history of giving a privilege at fairs and bargains for Zydychyn]. Istoriia i suchasnist Volyni. Zhydychyn – kriz viky [History and the present of Volhyn. Zhydychyn - through the ages]. Volyn. obl. org. ukr. t-va okhorony pamiatok istorii ta kultury ta in. [Volyn State Organization of Ukrainian Society of the History and Culture Monuments Protection and others]. Lutsk, 2007, iss. 3. (in Ukrainian).

Maidanets I.M. and Marchuk H. Postati Zhydychynskoi arkhimandrii: istoryko-kraezn. narysy [Figures of the Zhydychyn Archimandrite: historical and native essays]. Lutsk: Nadstyria, 2007, 60 p. (in Ukrainian).

Uait E. and Robertson B. Arxitektura: formy, konstrukcii, detali [Architecture: form, structures, details]. Moskva: AST: Astrel', 2009, 111 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атаманенко В. Маєтки Жидичинського монастиря в другій половині 16 – першій половині 17 ст. / В. Атаманенко // Історія і сучасність Волині. Жидичин – крізь віки : наук. зб. / Волин. обл. орг. укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3. – С. 41–47.

 

Білик В. А. До історії Жидичинського василіанського монастиря 1-ої третини 19 ст. / В. А. Білик // Історія і сучасність Волині. Жидичин – крізь віки : наук. зб. / Волин. обл. орг. укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3. – С. 50–51.

 

Бірюліна О. Село Жидичин і Жидичинський Свято-Миколаївський монастир за описово-статистичним джерелом 1798 р. / О. Бірюліна // Історія і сучасність Волині. Жидичин – крізь віки : наук. зб. / Волин. обл. орг. укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3.

 

Кулаковський П. До історії надання Жидичину привілею на ярмарки і торг / П. Кулаковський // Історія і сучасність Волині. Жидичин – крізь віки : наук. зб. / Волин. обл. орг. укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3.

 

Майданець І. М. Постаті Жидичинської архімандрії : [історико-краєзн. нариси] / Іраїда Майданець, Галина Марчук. – Луцьк : Надстир'я, 2007. – 60 с. : іл.

 

Уайт Э. Архитектура: формы, конструкции, детали : иллюстр. справ. / Э. Уайт, Б. Робертсон ; [пер. с англ. Е. Нетесовой]. – Москва : АСТ : Астрель, [2009]. – 111 с. : ил.