Досвід та проблеми формування фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів

Автор(и)

  • L. M. Kovalsky Державний вищий навчальний заклад «Київський національний університет будівництва та архітектури»
  • I. O. Merylova Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0001-5375-1359
  • D. S. Kravcov Державний вищий навчальний заклад «Одеська державна академія будівництва та архітектури»

Ключові слова:

навчально-виховні заклади, фізкультурно-спортивні зони навчально-виховних закладів, вищі навчальні заклади, позашкільні навчально-виховні заклади

Анотація

Постановка проблеми. В загальній системі фізичного виховання населення велику роль відіграє спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у різних навчальних закладах. На сьогоднішній день існуюча мережа навчальних закладів спортивного виховання складається, значною мірою, з пристосованих споруд, які не відповідають сучасним містобудівним та архітектурно-планувальним вимогам. За роки незалежності фізкультурно-спортивна база навчальних установ не отримала істотного розвитку, що зумовлює необхідність досліджень у даному напрямку. У процесі удосконалення фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів освіти виникає низка питань, зумовлених відсутністю відповідних науково-концептуальних розробок та нормативних параметрів. Мета статтіпозначити проблеми в нормативній базі та можливі напрямки їх вирішення. Проаналізувати питання щодо формування фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів, надати пропозиції стосовно розрахунку площ земельних ділянок. Висновки. З огляду на наведені дані щодо формування спортивних зон навчальних закладів, спостерігається низка проблем, зокрема: невідповідність існуючих фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів діючим законодавчим актам; нестача вільних просторів для будівництва нових та розширення існуючих фізкультурно-спортивних зон в умовах інтенсивної міської забудови та ін. Наведено пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-спортивних зон навчально-виховних закладів.

Біографії авторів

L. M. Kovalsky, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний університет будівництва та архітектури»

Кафедра теорії архітектури, д-р архітектури., проф.

I. O. Merylova, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра архітектурного проектування і дизайну, асистент.

D. S. Kravcov, Державний вищий навчальний заклад «Одеська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра архітектури будівель та споруд, аспірант.

Посилання

Mistobuduvannia. Planuvannia ta zabudova miskykh i silskykh poselen: DBN 360-92**. Chynni vid 19-03-2002 [Town planning. Planning and building of urban and rural settlements: DBN 360-92 **. Dated on March 03, 2002]. Kyiv: Ukrarkhbudinform, 2002, 126 p. (in Ukrainian).

Budynky i sporudy. Sportyvni ta fizkulturno-ozdorovchi sporudy: DBN V.2.2-13-2003. Chynni vid 2004-03-01 [Buildings and structures. Sports and recreation facilities: The State Building Codes V.2.2-13-2003. dated on March 19, 2004]. Kyiv: Derzh. komitet Ukrainy z bud-va ta arkhitektury, 2004, 105 p. (in Ukrainian).

Budynky ta sporudy navchalnykh zakladiv: DBN V.2.2-3-97. Chynni vid 1-01-1998 [Buildings and structures of educational institutions: The State Buildings Codes V 2.2-3-97]. Kyiv: Derzhkommistobuduvannia Ukrainy, 1997, 101 p. (in Ukrainian).

Kovalska G.L. Pryncypy ta metody optymizatsii funktsionalno-planuvalnoho rozvytku vyshhykh navchalnykh zakladiv v isnuiuchii miskii zabudovi: avtoref. dys. kand. arkhitektury: 18.00.02 «Arkhitektura budivel ta sporud» [Principles and methods of optimization of functional and planning development of higher educational institutions in the existing urban building: author's abstract of the Candidate of Architecture Science Dissertation: 18.00.02 "Architecture of buildings and structures"]. Kyiv. nats. un-t bud-va i arkhitektury [Kyiv National University of Construction and Architecture]. Kyiv, 2002, 23 p. (in Ukrainian).

Kovalskyi L.M. and Kovalska H.L. Arkhitektura vyshhykh navchalnykh zakladiv. Universytety 3-ho tysiacholittia [Architecture of higher educational institutions. Universities of the 3rd Millennium]. Kyiv: Osnova, 2011, 256 p. (in Ukrainian).

Statystychni dani «Zahalna kilkist PNZ derzhavnoi ta komunalnoi form vlasnosti ta dytiacho-yunatskykh sportyvnykh shkil, chyselnist ditei u nykh (u rozrizi regioniv) stanom na 01.01.2016» [Statistical data "The total number of state and communal property and children's and youth sports schools, the number of children in them (by regions) as of 01.01.2016"]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Pozashkilna osvita Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine. Out-of-school education of Ukraine.]. Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/pozashkilna-osvita/pozashkilna-osvita-ukrayini.html (Accessed 14 July 2017). (in Ukrainian).

Aristova L.V., Bykova G.I. and Golubinskij A.P. Fizkulturno-sportivnye sooruzheniya [Physical culture and sports facilities]. Moskva: SportAkadem-Press, 1999, 536 p. (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Архітектура

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають