Про потенційно дозволене трактування нез'ясованого явища

V. I. Bolshakov, Yu. Dubrov

Анотація


Постановка проблеми. Конструктивне заперечення традиційних переконань часто є потужним джерелом наукових відкриттів. Однак, відсутність конструктивного заперечення явища дива не може сприйматися як відсутність адекватного його тлумачення. При цьому допускається, що тлумачення явищ дива може базуватися на визначенні області їх існування, яка є обчислювально незвідною в межах існуючих методів ідентифікації. Визначення подібної області ініціює формування гіпотез, що тлумачать припущення про її наявність.

Приклад виникнення однієї з гіпотез розглядається в цьому есе. Залучаючи релятивістську фізику і космологію, автори висувають гіпотезу про можливість існування паралельного просторово-часового континууму відповідно до наявного. Це дозволяє припускати існування фрагментів явищ типу дива, зміщених по часу до основного такому континууму. Наявність такого явища дозволяє припускати уявне підключення перципієнта до паралельного просторово-часового континууму і здійснювати зміщені за часом передбачення. Як приклад наводиться факт існування обчислювально незвідної області конкретного психофізичного явища (скульптурне портретування).


Ключові слова


соціальний організм; інтелект; гіпотеза; феномен; реципієнт; психофізичне явище

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bolshakov V.I. and Dubrov Yu.I. Samoorhanizatsiya materialiv: Naukovyy fakt chy fantom [Self-organization of materials: A scientific fact or phantom]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 2002, no. 10, pp. 21-27. (in Ukraine).

Dubrov Yu. Vychislitel'no neprivodimyye sistemy i puti ikh identifikacii [Computationally irreducible systems and ways to identify them]. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2016, 190 р. (in Russian).

Bolshakov V.I. and Dubrov Yu.I. Pro mozhlyvistʹ identyfikatsiyi obchyslyuvalʹno nezvidnykh system [Possibility of the identification of computationally irreducible systems]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 2016, no. 3, pp. 76-80. (in Ukraine).

Dubrovin B.A., Novikov S.P. and Fomenko A.T. Sovremennaya geometriya: metody i prilozheniya [Modern Geometry: Methods and Applications]. Moskva: Nauka, 1986. 760 p. (in Russian).

Vernadskiy V.I. Biosfera i noosfera [Biosphere and noosphere]. Moskva: Ajris-press, 2012, 576 р. (in Russian).

Johnson K.P. Edgar Cayce in Context. The Readings: Truth and Fiction. New York: SUNY Press, 1998, 178 p.

Orlova L. Vanga. Novyj vzglyad [Vanga. New look]. Minsk: Harvest, 2006, 448 p. (in Russian).

Messing V. O samom sebe [About himself]. Moskva: Molodaya gvardiya, 1965, 29 р. (in Russian).

Rzhonsnitskij B.N. Vydayushchjysya elektrotexnik Nikola Tesla (1856—1943) [The outstanding electrical engineer Nikola Tesla (1856-1943)]. Voprosy estestvoznaniya i texniki [Questions of natural science and technology]. In-t istorii estestvoznaniya i texniki im. S. I. Vavilova RAN (IIET) [Institute of History of Natural Science and Technology named after S.I. Vavilov of the Russian Academy of Sciences (IHNST)]. Leningrad, 1956, iss. 1, p. 192. (in Russian).

Gödel K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. Monatshefte für Mathematik und Physik. 1931, vol. 38, pp. 173-198. (in German).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков В. І. Самоорганізація матеріалів : науковий факт чи фантом / В. І. Большаков, Ю. І. Дубров // Вісник Національної академії наук України. - 2002. - № 10 - С. 21-27.

 

Дубров Ю. Вычислительно неприводимые системы и пути их идентификации монография / Ю. Дубров. - Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2016. – 188 с.

 

Большаков В. І. Про можливість ідентифікації обчислювально незвідних систем / В. І. Большаков, Ю. І. Дубров // Вісник Національної академії наук України. - 2016. - № 3 - С. 76–80.

 

Дубровин Б. А. Современная геометрия: методы и приложения / Б. А. Дубровин, С П. Новиков, А. Т. Фоменко. - Москва : Наука, 1986. – 760 с.

 

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. - Москва : Айрис-пресс, 2012. - 576 с.

 

Johnson K. P. Edgar Cayce in сontext : the readings: truth and fiction / K. Раul Johnson. - New York : State University of New York Press, 1998. - 178 p.

 

Ванга. Новый взгляд / авт.-сост. Л. Орлова. - Минск : Харвест, 2006. - 448 с.

 

Мессинг В. О самом себе / В. Мессинг - Москва : Молодая гвардия, 1965. - 29 с.

 

Ржонсницкий Б. Н. Выдающийся электротехник Никола Тесла / Б. Н. Ржонсницкий // Вопросы истории естествознания и техники / Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (ИИЕТ). - Ленинград, 1956. - Вып. 1. - С. 192.

 

Gödel K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme,  I. / K. Gödel // Monatshefte für Mathematik und Physik. - 1931. - Vol. 38. - P. 173-198.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі