Дослідження розповсюдження в’язкої тріщини під дією зовнішнього навантаження

D. V. Laukhin, A. V. Beketov, N. О. Rott, S. V. Ivantsov, I. A. Tyuterev, V. D. Laukhin

Анотація


Постановка проблеми - дослідження стадії розповсюдження в’язкого руйнування шляхом застосування теоретичних моделей формування зони пластичної деформації перед фронтом зростаючої тріщини. Методика. Порівняльний аналіз існуючих теоретичних моделей формування зони пластичної деформації перед фронтом зростаючої тріщини з експериментально розрахованими параметрами. Наукова новизна. Показано, що жодна теоретична модель розповсюдження пластичної деформації не дає узгодження з експериментальними даними, що зумовлено неврахуванням конкретного структурного стану та ролі зсувної компоненти деформації. Практична значимість. Удосконалення існуючих моделей розрахунку опору руйнуванню зварюваних будівельних металевих конструкцій, у тому числі відповідального призначення.


Ключові слова


пластична деформація; в’язке руйнування; теоретична модель; тріщина; пора

Повний текст:

PDF

Посилання


Rabotnov Yu.I. Novye metody ocenki soprotivleniya xrupkomu razrusheniyu [New methods for assessing brittle fracture resistance]. Moskva: Mir, 1972, 440 p. Available at: http://www.mexanik.ru/0924/ann0924.htm. (in Russian).

Rabotnov Yu.N. Vvedenie v mexaniku razrusheniya [Introduction to fracture mechanics]. Moskva: Nauka,1987, 80 p. Available at: http://www.studmed.ru/rabotnov-yun-vvedenie-v-mehaniku-razrusheniya_87e6114a91e.html. (in Russian).

Levin V.A., Morozov E.M. and Matvienko Yu.G Izbrannye nelinejnye zadachi mexaniki razrusheniya [Selected nonlinear problems of fracture mechanics]. Moskva: FIZMATLIT, 2004, 408 p. Available at: http://www.studmed.ru/levin-va-morozov-em-matvienko-yug-izbrannye-nelineynye-zadachi-mehaniki-razrusheniya_6952faaa6fc.html. (in Russian).

Cherepanov G.P. Mexanika razrusheniya kompozicionnyx materialov [Mechanics of fracture of composite materials]. Moskva: Nauka, 1983, 296 p. – Available at: http://www.twirpx.com/file/233025/. (in Russian).

Kolmogorov V.L. Napryazheniya, deformatsii, razrushenie [Stresses, deformations, fractures]. Moskva: Metallurgiya, 1970, 229 p. Available at: http://www.twirpx.com/file/103478/. (in Russian).

Kolmogorov V.L. Plastichnost' i razrushenie [Plasticity and destruction]. Moskva: Metallurgiya, 1977, 366 p. Available at: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KOLMOGOROV_Vadim_Leonidovich/_Kolmogorov_V.L..html. (in Russian).

Parton V.Z. and Boriskovskij V.G. Dinamika xrupkogo razrusheniya [Dynamics of brittle fracture]. Moskva: Mashinostroenie, 1988, 240 p. Available at: http://www.twirpx.com/file/72923/. (in Russian).

Nott Dzh.F. Osnovy mexaniki razrusheniya [Fundamentals of fracture mechanics]. Moskva: Metallurgiya, 1978, 256 p. Available at: http://lib-bkm.ru/load/114-1-0-924. (in Russian).

Ivantsov S.V. Vplyv parametriv struktury na kinetyku ruinuvannia mikrolehovanykh budivelnykh stalei: dys. kand. tekh. nauk: 05.02.01 Materialoznavstvo [The influence of structural parameters on the kinetics of the destruction of microlized building steel: Dissertation of Candidate of Technical Sciences: special. 05.02.01 Materials Science]. Prydnipr. derzh. akad. bud-va ta arkhitektury [Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipropetrovsk, 2015, 141 p. Available at: https://mydisser.com/ru/catalog/view/552/591/83341.html. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Новые методы оценки сопротивления хрупкому разрушению : [сб. статей] : пер. с англ. / под ред. ак. Ю. И. Работнова. – Москва : Мир, 1972. – 440 с. – Режим доступу: http://www.mexanik.ru/0924/ann0924.htm.

 

Работнов Ю. Н. Введение в механику разрушения / Ю. Н. Работнов. – Москва : Наука, 1987. – 80 с. – Режим доступу: http://www.studmed.ru/rabotnov-yun-vvedenie-v-mehaniku-razrusheniya_87e6114a91e.html.

 

Левин В. А. Избранные нелинейные задачи механики разрушения / В. А. Левин, Е. М. Морозов, Ю. Г. Матвиенко. – Москва : Физматлит, 2004. – 408 с. – Режим доступу: http://www.studmed.ru/levin-va-morozov-em-matvienko-yug-izbrannye-nelineynye-zadachi-mehaniki-razrusheniya_6952faaa6fc.html.

 

Черепанов Г. П. Механика разрушения композиционных материалов / Г. П. Черепанов. – Москва : Наука, 1983. – 296 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/233025/

 

Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Колмогоров. – Москва : Металлургия, 1970. – 229 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/103478/.

 

Пластичность и разрушение : науч. узд. / под ред. В. Л. Колмогорова. – Москва : Металлургия, 1977. – 336 с. – Режим доступу: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KOLMOGOROV_Vadim_Leonidovich/_Kolmogorov_V.L..html

 

Партон В. З. Динамика хрупкого разрушения / Партон В. З., Борисковский В. Г. – Москва : Машиностроение, 1988. – 240 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/72923/.

 

Нотт Дж. Ф. Основы механики разрушения / Дж. Ф. Нотт ; пер. с англ. Д. В. Лаптева ; под. ред. В. Г. Кудряшова. – Москва : Металлургия, 1978. – 256 с. – Режим доступу: http://lib-bkm.ru/load/114-1-0-924

 

Іванцов С. В. Вплив параметрів структури на кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей: дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 Матеріалознавство / Іванцов Сергій Вікторович ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2015. – 141 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/ru/catalog/view/552/591/83341.html

 Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі