Оцінка димоутворювальної здатності та токсичності захисного покриття ВПЕ-1

A. S. Belikov, V. A. Shalomov, E. N. Korzh, S. Yu. Ragimov

Анотація


Постановка проблеми. Розроблення захисного складу для будівельних конструкцій за дії високих температур та вивчення його димотвірної здатності і токсичності. Проведено аналітичний огляд основних груп захисних засобів, які знижують горючість дерев'яних будівельних конструкцій, дано оцінку їх технічних характеристик, а також відповідно до ГОСТ 12.1.044-89 «ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матералів. Номенклатура показників та методи їх визначення» визначено вогнезахисні та санітарно-технічні показники розробленого захисного покриття. Результати. Розроблено композицію захисного спучуваного покриття, яке утворює на поверхні, тонкий непрозорий шар, що перешкоджає запаленню і поширенню полум'я по дерев'яній конструкції. Підбір речовину вогнезахисної композиції проводився за схемою «сполучник – добавка, що спучується, – наповнювач». За основу покриття взято рідке скло, тому що воно має такі позитивні характеристики як доступність, пов'язана з проявом рідким склом в'яжучих властивостей, –  здатності до мимовільного твердіння з утворенням штучного силікатного каменю. Додавання в рідке скло таких компонентів як перліт, графіт і епоксидна смола, беручи до уваги їх позитивні характеристики щодо дії високих температур, дозволило отримати нову вогнезахисну речовину. Для вогневих випробувань використовували установку з визначення коефіцієнта димоутворення речовин та матеріалів. Суть методу випробувань полягала у визначенні оптичної густини диму, який утворюється під час полуменевого горіння або тління зразка. Випробування проводили у двох режимах. У режимі тління на зразок діє тепловий потік поверхневою густиною 35 кВт/м2, а у режимі полуменевого горіння – тепловий потік та полум’я газового пальника. Дослідження з визначення димотвірної здатності показали, що надані зразки матеріалу «Суміш для виготовлення вогнезахисного покриття ВПЕ-1» належить до матеріалів із помірною димотвірною здатністю Д2. За результатами випробувань токсичності продуктів горіння виходить, що об’єкт випробувань належитья до класу малонебезпечних. Наукова новизна. З урахуванням теоретичних передумов проведено вибір вихідних компонентів для нової захисної речовини. Практична значимість. Розроблено новий негорючий склад, що спучується, який дозволяє перевести горючі матеріали в групу важкогорючих і посилити захист будівельних конструкцій від впливу високих температур. На розроблену захисну композицію одержано патент України на корисну модель.


Ключові слова


пожежа; вогнезахисні речовини що спучуються; вогнезахист деревини; димоутворення; токсичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Korolchenko A.Ya. and Korolchenko O.N. Sredstva ognezashhity [Means of fire protection]. Moskva: Pozhnauka, 2006, 258 p. (in Russian).

Belikov A.S., Shalomov V.A., Korzh E.M. and Ragimov S.Yu. Povyshenie ognestojkosti derevyannyx stroitelnyx konstruktsj za shhet snizheniya goryuchesti drevesiny [Increase of fire resistance of wooden building structures due to reduction of flammability of wood]. Energetika, ekologiya, komp'yuternye texnologii v stroitel'stve [Energetics, ecology, computer technologies in construction]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, materials science, mechanical engineering]. Pridnepr. gos. akad. str-va i arxitektury [Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipro, 2017, iss. 98, pp. 38‑45. (in Russian).

Cadorin J.F., Perez Jimenez C. and Franssen J.M. Influence of the section and of the insulation type on the equivalent time. Proceedings of the 4th International Seminar on Fire and Explosion Hazards. University of Ulster, 2011, pp. 547–557.

Dou H.S., Tsai H.U. and Khoo B.Ch. Simulation of detonation wave propagation in rectangular duct using three dimensional WENO scheme. Combustion & Flame. 2012, vol. 154, pp. 644‑647.

Roitman V.M. Fire testing of Bilding Materials in View of the Moisture Factor. First European Symposium of Fire Safety Sicience (Abstracts). Zurich: Zurich ETH, 2005, pp. 135–136.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Корольченко А. Я. Средства огнезащиты : справочник / А. Я. Корольченко, О. Н. Корольченко. – Москва : Пожнаука, 2006. – 258 с.

 

Повышение огнестойкости деревянных строительных конструкций за счет снижения горючести древесины / А. С. Беликов, В. А. Шаломов, Е. Н. Корж, С. Ю. Рагимов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вып. 98. – С. 38–45. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

 

Cadorin J. F. Influence of the section and of the insulation type on the equivalent time / Cadorin  J. F., Perez Jimenez C., Franssen J. M // Proceedings of the 4th International Seminar on Fire and Explosion Hazards. University of Ulster. – 2006. – Р. 547–557.

 

Dou H. S. Simulation of detonation wave propagation in rectangular duct using three dimensional WENO scheme / Dou H. S., Tsai H. U., Khoo B. Ch. // Combustion & Flame. – 2012. – V. 154. – P. 644‑647.

 

Roitman V. M. Fire testing of Bilding Materials in View of the Moisture Factor / Roitman V. M. // First European Symposium of Fire Safety Sicience (Abstracts). – Zurich : Zurich ETH., 2005. – P. 135–136.