Визначення різноманітності станів роботи у процесі її виконання

T. V. Tkach, V. R. Mlodetskyi, Ye. I. Zaiats, O. O. Martysh

Анотація


Постановка проблеми. Реалізація планів супроводжується наростанням невизначеності стану виробничої системи, яка значною мірою залежить від організаційно-технологічних рішень, закладених у календарний план на стадії його розроблення. Визначення змін різноманітності станів системи по етапах реалізації плану дозволить окреслити ймовірні кризові періоди і завчасно до них підготуватись системі управління. У відповідності з цим, дослідження у галузі удосконалення методології розроблення календарних планів у напрямку розширення факторів, за якими здійснюється оцінювання його реалізовуваность, зумовлюють актуальність статті, мета якої – визначення впливу організаційно-технологічних рішень календарного плану на появу параметричних відмов окремої роботи. Висновок. Розроблена методика розрахунку динаміки різноманітності можливих станів у процесі виконання окремої роботи дозволяє відслідковувати інтенсивність наростання невизначеності стану системи по етапах реалізації календарного плану.


Ключові слова


календарне планування; організаційно-технологічна надійність; інтенсивність робіт; невизначеність; реалізовуваність

Повний текст:

PDF

Посилання


Babalo Yu.Ya., Bondarev A.P. and Nedostup L.A. Prognozuvannia parametrychnoi nadiinosti radioelektronnoi aparaturi pry dvostoronnomu obmezhenni dreifu vyznachalnoho parametra [Forecasting of parametric reliability of electronic equipment at two-way limit of drift of determining parameter]. Texnologicheskij audit i rezervy proizvodstva [Technological audit and production reserves]. 2015, no. 3/2(23), pp. 79-82. (in Ukrainian).

Venttsel E.S. Teoriya veroyatnosti [Probability theory]. Moskva: Nauka, 1964, 572 р. (in Russian).

Druzhinin G.V. Nadezhnost avtomatizirovannyx proizvodstvennyx sistem [Reliability of automated production systems]. Moskva: Energoatomizdat, 1986, ed. 4, 480 p. (in Ukrainian).

Кuzmin Е.А., ed. Legotin F.Ya. Neopredelennost i opredelennost v upravlenii organizatsionno-ekonomicheskimi sistemami [Uncertainty and certainty in the management of organizational and economic systems]. Ekaterenburg: Institutekonomiki UrO RAN, 2012, 184 p. (in Russian).

Mlodetskij V. R. and Tsenatsevich T.O. Obgruntuvannia ratsionalnoho rivnia organizatsiyno-tekhnolohichnoi nadiinosti u budivelnikh proektakh [Substantiation of rational level of organizational and technological reliability in construction designs]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arhitektury [Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2015, no. 9, pp. 19-24. (in Ukrainian).

Mlodetskiy V.R., Tyan R.B. and Popova V.V., ed. Martish A.A. Organizacionno-texnologicheskaya i ekonomicheskaya nadezhnost v stroitelstve [Organizational-technological and economic reliability in construction]. Dnepropetrovsk: Nauka i obrazovanie, 2013, 193 р. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Прогнозування параметричної надійності радіоелектронної апаратури при двосторонньому обмеженні дрейфу визначального параметра / Ю. Я. Бобало, А. П. Бондарєв, Л. А. Недоступ, П. М. Заярнюк // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 3/2 (23). – С. 79-83.

 

Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Наука, 1964. – 572 с.

 

Дружинин Г. В. Надежность автоматизированных производственных систем / Г. В. Дружинин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 480 с.

 

Кузьмин Е. А. Неопределенность и определенность в управлении организационно-экономическими системами: монография / Е. А. Кузьмин ; отв. ред. Ф. Я. Леготин. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2012. – 184 с.

 

Млодецький В. Р. Обґрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах / В. Р. Млодецький, Т. О. Ценацевич // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9. – С. 47–54.

 

Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве : монография / В. Р. Млодецкий, Р. Б. Тян, В. В. Попова, А. А. Мартыш ; под общ. ред. Р. Б. Тяна. – Днепропетровск : Наука и образование, 2013. – 193 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі