Міська зовнішня реклама як різноманіття малих архітектурних форм

H. P. Evseeva, V. Yu. Tiutiunnyk

Анотація


Постановка проблеми. Зовнішня реклама у провідних країнах світу – це високорозвинена галузь, в яку залучено найновітніші технології, що великою мірою визначають вигляд і візуальний комфорт міського середовища. Міська зовнішня реклама та візуальна інформація повинні відповідати характеру життєдіяльності людини. Головні вимоги до них – забезпечення ефективної реклами та оперативного орієнтування в лабіринтах вулиць, площ міста, інформування про місцезнаходження об'єктів, створення образу сучасного міста.

Місто завжди було простором, де синтез мистецтв вражає своїми масштабами. Становлення ринку зовнішньої реклами в Україні збіглося з початком процесу ринкових реформ в 1990-х роках, і вже менш ніж через десять років його обсяг досяг солідних розмірів. Стрімко сформований в нашій державі капіталізм та об’єкти зовнішньої реклами, маленькі й великі, продовжують відвойовувати у міста все більше простору.

Поняття малих архітектурних форм (МАФ) в міському середовищі виникло давно, і під ним розуміють споруди, обладнання та художньо-декоративні елементи зовнішнього благоустрою, що доповнюють основну забудову населених місць. До МАФ відносять кіоски, торгові автомати, світильники зовнішнього освітлення (або як їх зараз модно називати – ландшафтні світильники), стенди для афіш і реклами, сходи, огорожі, фонтани, обеліски, меморіальні дошки, міські вуличні меблі, урни, дитячі ігрові комплекси, вазони, паркові лавки тощо. Це цілий збалансований комплекс елементів міського середовища, оскільки він безпосередньо впливає на ергономічність, зручність користування елементами та виробами і довговічність виробів. Мета статті полягає у дослідженні різноманіття мафів зовнішньої реклами розвитку і впровадження концепції розміщення зовнішньої реклами в місті.


Ключові слова


зовнішня реклама; малі архітектурні форми; законодавчо-нормативна база; благоустрій міста; інформаційні об’єкти міста

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko D.K. Dyzain suchasnoi zovnishnoi reklamy v Ukraini: avtoref. dys. kand. mystetstvoznavstva: spec. 17.00.07 «Dyzain» [Design of modern outdoor advertising in Ukraine: author's abstract from the dissertation of Candidate of Art Studies: specialization: 17.00.07 "Design"]. Kharkiv, 2012, 20 p. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Pro blahoustrii naselenykh punktiv: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2005 r. № 2807-IV: za stanom na 10 chervnia 2017 r. [On improvement of human settlements: Law of Ukraine dated September 6, 2005, no. 2807-IV: on June 10, 2017]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2807-15. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia typovykh pravyl rozmishchennia zovnishnoi reklamy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 grudnia 2003 r. № 2067: za stanom na 5 kvitnia 2017 r. [About the approval of the model rules for the placement of outdoor advertising: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 29, 2003б no. 2067: on April 5, 2017]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Pro zakhyst suspilnoi morali: Zakon Ukrainy vid 20 lystopada 2003 r. № 1296-IV: za stanom na 9 grudnia 2015 r. [About the protection of public morals: Law of Ukraine dated November 20, 2003, no. 1296-IV: on December 9, 2015]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1296-15. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny: Zakon Ukrainy vid 8 chervnia 2000 r. № 1805-III: za stanom na 3 serpnia 2017 r. [About the protection of cultural heritage: Law of Ukraine dated June 8, 2000, no. 1805-III: on August 3, 2017]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14/page3. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Pro reklamu: Zakon Ukrainy vid 3 lypnia 1960 r. № 270/96-VR: za stanom na 6 sichnia 2018 r. [About advertising: Law of Ukraine dated July 3, 1960, No. 270/96-VR: on January 6, 2018]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80/page2. (in Ukrainian).

Safronova O.O. Systemnyi pidkhid do organizatsii reklamno-informatsiinoho prostoru arkhitekturnoho seredovyshcha [System approach to the organization of the advertising and information space of the architectural environment]. Visnyk KNUTD [Bulletin of Kyiv National University of Technology and Design]. Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnologii ta dyzainu [Kyiv National University of Technology and Design]. 2010, vol. 3, no. 5, pp. 181–186. (in Ukrainian).

Serheieva N.V. Obekty media-dyzainu v konteksti formuvannia gromadskoho seredovyshcha mista: avtoref. dys. kand. mystetstvoznavstva: spec. 17.00.07 «Dyzain» [Objects of media design in the context of the formation of the public environment of the city: author's abstract from the dissertation of Candidate of Art Studies: specialization: 17.00.07 "Design"]. Khark. derzh. akad. dyzainu i mystetstv [Kharkiv State Academy of Design and Art]. Kharkiv, 2008, 20 p. (in Ukrainian).

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. New Edition. Malaysia: Macmillan Publishers Limited, 2007, 1748 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авраменко Д. К. Дизайн сучасної зовнішньої реклами в Україні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 «Дизайн» / Дмитро Костянтинович Авраменко. – Харків, 2012. – 20 с.

 

Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2807-IV : за станом на 10 червня 2017 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2807-15.

 

Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 : за станом на 5 квітня 2017 р. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF.

 Про захист суспільної моралі : Закон України від 20 листопада 2003 р. № 1296-IV : за станом на 9 грудня 2015 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1296-15.

 

Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III : за станом на 3 серпня 2017 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14/page3.

 Про рекламу : Закон України від 3 липня 1960 р. № 270/96-ВР : за станом на 6 січня 2018 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80/page2.

 

Сафронова О. О. Системний підхід до організації рекламно-інформаційного простору архітектурного середовища/ О. О. Сафронова. // Вісник КНУТД / Київський національний університет технологій та дизайну. – 2010р. – Т. 3 – № 5. – С. 181–186.

 Сергеєва Н. В. Об’єкти медіа-дизайну в контексті формування громадського середовища міста : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 «Дизайн» / Наталія Вікторівна Сергеєва ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2008. – 20 с.

 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – New Edition. – Malaysia : Macmillan Publishers Limited, 2007. – 1748 p.