Method of the «fault tree» in evaluating the realization of the calendar plan

T. V. Tkach, V. R. Mlodetskiy, O. V. Kirnos

Abstract


Problem statement. In modern conditions of construction there is a problem of "chronic" failure of planned indicators, provided by the scheduling plan for the building construction. Purpose of the article. Determine that indicators complicates the management process while determining scheduling plan. Conclusion. The influence of the weight of the factors of managerial realizability before ensuring the realizability of the construction schedules is determined.

Keywords


scheduling plan; organizational and technological reliability; intensity of work; realizability

References


Antipenko E.Yu. and Donenko V.I. Principy analiza kapital'nyx vlozhenij [Principles of capital investments analysis]. Zaporozh'e: Fazan, 2005, 420 p. (in Russian).

Ax'yudzha X.N., Lunyakov B.S., Simonov V.M. and Kalashnikov V.V. Setevye metody upravleniya v proektirovanii i proizvodstve [Network management methods in design and production]. Moskva: Mir, 1979, 640 p. (in Russian).

Bajxel't F. and Franken P. Nadezhnost' i texnicheskoe obsluzhivanie: matematicheskij podxod [Reliability and maintenance: a mathematical approach]. Moskva: Radio i svyaz', 1988, 392 p. (in Russian).

Brigxem E.F. Osnovy fіnansovoho menedzhmentu [Foundations of financial management]. Kyiv: Molod, 1997, 1000 p. (in Ukrainian).

Golenko D.I. Statisticheskie metody setevogo planirovaniya i upravleniya [Statistical methods of network planning and management]. Moskva: Nauka, 1968, 400 p. (in Russian).

Gusakov A.A. Organizacionno-texnologicheskaya nadezhnost' stroitel'nogo proizvodstva v usloviyax avtomatizirovannyx sistem proektirovaniya [Organizational and technological reliability of construction production in the context of automated design systems]. Moskva: Strojizdat, 1974, 252 p. (in Russian).

Druzhinin G.V. Nadezhnost' avtomatizirovannyx proizvodstvennyx sistem [Reliability of automated production systems]. Moskva: Energoatomizdat, 1986, 480 p. (in Russian).

Kopei B.V., Kopei V.B., Martinets O.R., Stefanishin O.І. and Stefanishin A.B. Vykorystannia «dereva vіdmov» yak metodu strukturnoho analіzu shtanhovoi nasosnoi ustanovky [Use of the "failure tree" as a method for structural analysis of a rod pump plant]. Rozvіdka ta rozrobka naftovykh ta gazovykh rodovishh [Exploration and development of oil and gas fields]. 2013, no. 2, pp. 62–71. (in Ukrainian).

Mlodetskyi V.R., Martysh O.O. and Tsenatsevych T.O., ed. by Szczesniak W. Analіz operatsіinykh vіdmov u robotі budіvelnoi bryhady [Analysis of operational refusals in the construction brigade]. Theoretical foundations of civil engineering. Polish-Ukrainian Transactions (conference), Warsaw, May, 2013. Dnepropetrovsk, 2015, vol. 23, pp. 84–88. (in Ukrainian).

Mlodeckij V.R. Upravlencheskaya realizuemost' stroitel'nyx proektov [Managerial feasibility of construction projects]. Dnepropetrovsk: Nauka i osvita, 2005, 261 p. (in Russian).

Sedyx Yu.I. and Lazebnik V.M. Organizacionno-texnologicheskaya nadezhnost' zhilishhno-grazhdanskogo stroitel'stva [Organizational and technological reliability of housing and civil engineering]. Moskva: Strojizdat, 1989, 896 p. (in Russian).

Marek Żukwicz. Ocena ryzyka awarii systemu za pomocą analizy drzewa usterek (FTA). Available at: http://testerzy.pl/materialy/index.php?file=marek-zukowicz-ocena-ryzyka-awarii-systemu-za+pomoca-analizy-drzewa-usterek-fta.pdf. (in Polish).


GOST Style Citations