Оптимізація структури системи за «холодного» резервування

Автор(и)

  • S. N. Semenets Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • S. S. Nasonova Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • Yu. E. Vlasenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • L. Yu. Krivenkova Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Ключові слова:

система, надійність, модель, оптимізація, структурне резервування, бінарні змінні

Анотація

Мета статті – дати проектувальникам високонадійних технічних систем, які не володіють сучасними методами оптимізації та навичками програмування, простий математичний інструмент для вибору оптимальної структури резервованої системи. Методика. Під час проектування високонадійних систем із застосуванням методу структурного резервування завжди постає питання раціонального вибору одного з декількох варіантів складу системи. З одного боку, бажано забезпечити кожен з елементів системи якомога більшою кількістю резервних елементів, а, з іншого боку, не можна проектувати систему з дуже великими значеннями вартості, маси або габаритів. Тому постає питання, яким чином зарезервувати систему так, щоб забезпечити необхідний рівень надійності системи за допустимих витрат. Зазвичай задачі оптимального структурного резервування технічних систем формулюються у вигляді задачі нелінійного цілочисельного програмування, а для їх розв’язання, залежно від складності і необхідної точності, застосовуються спеціальні алгоритми, засновані, перш за все, на методі динамічного програмування. У статті пропонується новий підхід до розв’язання цих задач, заснований на представленні вихідної оптимізаційної моделі в термінах задачі нелінійного цілочисельного програмування з бінарними змінними і подальшою її чисельною реалізацією в інструментальному середовищі табличного процесора MS Excel. Висновки. Отримані результати на конкретних прикладах показують ефективність і достатню спільність розглянутого підходу до виконання завдань оптимального резервування. Запропоновані оптимізаційні моделі належать до класу задач нелінійного цілочисельного програмування з бінарними змінними, для чисельної реалізації яких добре пристосований табличний процесор MS Excel. Ці моделі можуть бути корисні для аналізу надійності технічних систем на ранніх стадіях їх проектування.

Біографії авторів

S. N. Semenets, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій, канд. техн. наук, доц.

S. S. Nasonova, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра вищої математики,  канд. техн. наук, доц.

Yu. E. Vlasenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій, канд. техн. наук, доц.

L. Yu. Krivenkova, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій, ст. викл.

Посилання

Dorokhov A.N., Kernozhickij V.A., Mironov A. N. and Shestopalova O.L. Obespechenie nadezhnosti slozhnyx texnicheskix sistem [Ensuring the reliability of complex technical systems]. Sankt Peterburg: Lan’, 2011, 352 p. (in Russian).

Kapur K. and Lamberson L. Nadezhnost’ i proektirovanie sistem [Reliability and systems designing]. Moskva: Mir, 1980, 604 p. (in Russian)

Kashtanov V.A. and Medvedev A.I. Teoriya nadezhnosti slozhnyx sistem [Theory of reliability of complex system]. ed. 2, Moskva: Fizmatlit, 2010, 606 p. (in Russian)

Ostrejkovskij V.A. Teoriya nadezhnosti [Theory of reliability]. Moskva: Vysshaya Shkola, 2003, 463 p. (in Russian).

Polovko A.M. and Gurov S.V. Osnovy teorii nadezhnosti [Fundamentals of the theory of reliability]. Sankt Peterburg: BXV-Peterburg, 2006, 560 p. (in Russian).

Ryabinin I.A. Nadezhnost’ i bezopasnost’ strukturno-slozhnyx sistem [Reliability and safety of structurally complicated systems]. Sankt Peterburg: Politexnika, 2000, 248 p. (in Russian)

Semenets S.N. and Nasonova S.S. Upravlenie ekspluatacionnym sostoyaniem neftyanyx reservuarov po ekonomicheskim kriteriyam [Operational status managing of oil tanks on economic criteria]. Informazhiini tekhnolohii v osviti, nautsi ta upravlinni: mat. nauk.-prakt. seminaru, (Dnipropetrovsk, 13 sichnia 2012 r.) [Information technologies in education, science and management: proceedings of the mathematical scientific-practical seminar (Dnipropetrovsk, January 13, 2012)]. Prydnipr. derzh. akad. bud-va ta arhitektury [Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipropetrovsk: PDABA, 2012, pp. 184 -187. (in Russian)

Shishmarev V.Yu. Nadezhnost texnicheskix sistem [Reliability of technical systems]. Moskva: Academiya, 2010, 304 p. (in Russian)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження