Удосконалення форм і методів упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій для викладання курсу «інтелектуальна власність» студентам технічних вишів будівельної галузі

Автор(и)

  • V. A. Babenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine

Ключові слова:

інтелектуальна власність, відкрита система освіти, освітні технології, інтерактивне навчання, будівельна галузь

Анотація

Метаавторів статті проаналізувати нові парадигми освіти у період нового інформаційного суспільства (суспільства економіки знань), що ґрунтуються на поєднанні традиційних й новітніх методів при викладанні курсів «інтелектуальна власність», «охорона інтелектуальної власності» та запровадженні інноваційних технологій навчання в навчальний процес при викладанні цих дисциплін задля приєднання України до спільного загально цивілізаційного та освітнього простору. Методика. Забезпечення розвитку системи навчання інтелектуальній власності на основі навчальних курсів та систем, інтелектуальних комп’ютерних та дистанційних технологій навчання. Результати. Застосування інноваційних технологій, поглиблення компетентності викладачів, набуття ними досвіду практичної діяльності у сфері освоєння новітніх освітніх технологій. Наукова новизна. Переосмислення освітнього процесу та модернізації освіти, розроблення і впровадження в освітній процес, поряд із традиційними, інноваційних педагогічних систем і технологій, нових стандартів освіти та програм, які спрямовані для навчання студентів, що не спеціалізуються в галузі ІВ, формування базових компетенцій при викладанні «інтелектуальної власності». Практична значимість. Використання сучасних  освітніх  технологій (дистанційного навчання, інтерактивного навчання, мультимедійних засобів, інтерактивної дошки) задля удосконалення способів опанування знаннями з курсу «інтелектуальна власність», досягнення більш якісного засвоєння матеріалу. Висновки. Викладання інтелектуальної власності у технічних ВНЗ будівельної галузі має надзвичайно важливе значення для формування нової технічної еліти в умовах нового інформаційного суспільства. Успіх запровадження нових методів навчання досягається завдяки поєднанню сучасних технічних засобів навчання з традиційними, коли органічно поєднуються три освітні технології: традиційне навчання, дистанційне навчання та онлайн навчання. Носіями інноваційної свідомості, що активно використовують сучасні освітні технології та поєднують їх з класичними методами викладання мають бути викладачі ВНЗ. Освітні технології при викладанні інтелектуальної власності мають включати і науковий зміст навчальної дисципліни, і наукові дані, і навчати студентів способам самостійного опанування знаннями, їхнім поповненням й удосконаленням. Завдяки основним методичним принципам вивчення навчальної дисципліни «інтелектуальна власність» збільшуються можливості досягати більш якісного засвоєння матеріалу та мати гарантовані результати підготовки якісних фахівців для будівельної галузі України.

Удосконалення форм і методів упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій для викладання курсу «інтелектуальна власність» студентам технічних вишів будівельної галузі

Біографія автора

V. A. Babenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, канд. іст. наук, доц.

Посилання

Bloshchynskyi I.H., Yaremchuk I.A. and Oliinyk L.V. Elektronnyi navchalnyi posibnyk yak zasib efektyvnogo zabezpechennia dystantsiinoho navchannia u navchalnyx zakladax derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Electronic textbook as a way of effective training support of distance learning in educational institutions of the State Border Guard Service of Ukraine]. Problemy osvity [Problems of Education]. M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, In-t innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity [Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Institute of Innovative Technologies and Educational Content]. Kyiv, 2012, iss. 71, pp. 122-127. (in Ukrainian).

Busel V.T. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpen: Perun, 2005, 1728 p. (in Ukrainian).

Vovk O.B. and Yakushev V.S Pravo na intelektualnu vlasnist ta zastosuvannia vidkrytykh tekhnolohii v dystantsiinii osviti [The right to intellectual property and the use of open technologies in distance education]. Problemy osvity [Problems of Education]. M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, In-t innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity [Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Institute of Innovative Technologies and Educational Content]. 2009, iss. 60, pp.104-107. (in Ukrainian).

Danylyshyn B.M. and Kutsenko V.I. Cherez modernizatsiiu osvity do ekonomiky znan [Due to modernization of education to economy of knowledge]. Naukovyi svit [Scientific World]. VAK Ukrainy i trudovyi kolektyv redaktsii [Higher Attestation Commission of Ukraine and the staff of the editorial staff]. Kyiv, 2010, no. 7, pp. 6–8. (in Ukrainian).

Dashkevych O.S., Timaniuk V.M. and Timaniuk I.V Obhruntuvannia neobkhidnosti vidnovlennia vykladannia kursu «Intelektualna vlasnist» u VNZ Ukrainy [Necessity of teaching "Intellectual Property"course in the Higher Educational Establishment of Ukraine]. Problemy inzhenerno-pedagogichnoi osvity = Problemy inzhenerno-pedagogycheskogo obrazovaniya [Problems of Engineering and Pedagogical Education]. Ukr. inzh.-ped. akad. [Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy]. Kharkiv, 2015, iss. 48-49, pp. 26-33. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 r. № 1556-VII [On Higher Education: The Law dated on 2014/07/01 no. 1556-VII]. Zakonodavstvo Ukrainy [Law of Ukraine]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian).

Zaxarova O.A. Otkrytye sistemy v distancionnom obrazovanii [Open Systems in Distance Education]. Mir obrazovaniya – obrazovanie v mire [World of Education - Education in the World]. 2011, no. 2 (42), pp. 111–116. (in Russian).

Korbut O.H. Elektronnyi pidruchnyk yak element osvitnogo seredovyshha [Electronic textbook as an element of the educational environment]. Suchasni metody vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spilkuvannia u vyshchii shkoli: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 05-25 kvitnja 2012 r.) [Modern methods of teaching a foreign language of professional communication in higher education: materials of V International Scientific-Practical Conference (Kyiv, April 5-25, 2012)]. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy ”KPI”, f-tet lingvistyky [National Technical University of Ukraine "NTU", Faculty of Linguistics.]. Kyiv, 2012, pp. 185–192. Available at: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087. (Accessed on 20/03/03). (in Ukrainian).

Zhyliaiev I.B., Rodionov M.K., Semenchenko A.I. and Samojlyk K.S. Pro khid vykonannia Derzhavnoi programy «Informatsiini ta komunikatsini tekhnolohii v osviti i nautsi» na 2006–2010 roky: materialy vyiznoho spilnogo zasidannia Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity ta Konsultatyvnoi rady z pytan informatyzatsii pry Verkhovnii Radi Ukrainy, 12 bereznia 2007 roku [The materials of the outgoing joint session of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Science and Education and the Advisory council on Informatization by the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Progress of the State Program" Information and Communication Technologies in Education and Science"]. Kom. Verkh. Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity [Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Science and Education]. Kyiv: SoftPress, 2007, 208 p. (in Ukrainian).

Oryliuk O. and Savinova N. Pravo intelektualnoi vlasnosti: obraty ne mozhna vidmovytys [The low of Intellectual property: it cannot be chosen but refused]. Yurydychnyi Visnyk Ukrainy [Law Bulletin of Ukraine]. No. 11. Available at: http://ndiiv.org.ua/ua/o-orlyuk-n-savinova-pravo-intelektual/. (in Ukrainian).

Kurliand Z.N. Pedahohika vyshhoi shkoly [Pedagogics of Higher Education]. ed. 2, Kyiv: Znannia, 2005, 399 p. (in Ukrainian).

Prepodavanie prava intellektualnoi sobstvennosti (IS) v stranax s perexodnoj ekonomikoj [Teaching Intellectual Property in coutries with changing Economy]. Available at: http: //www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/tool_7_en.pdf. (in Russian).

Sokurenko V.I, Solod L.V, Chernoian A.A. Zastosuvannia interaktyvnykh modelei laboratornykh robit dlia dystantsiinoho navchannia na tekhnichnykh spetsialnostiakh [The use of interactive models of laboratory works for distance learning in technical specialties]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [The Bulletin of the Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipropetrovsk, 2011, no. 1–2, pp. 5–8. (in Ukrainian).

Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 r. № 5/2015 [Strategy for Sustainable Development "Ukraine 2020": Decree of the President of Ukraine dated on January 12, 2015 no. 5/2015]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (in Ukrainian).

Fedorinov V., Kriviun V. and Korchak O. Shliakh do efektyvnoi osvity – cherez rynok intelektualnoi vlasnosti [The Way to Effective Education due to the Market of Intellectual Property]. Intelektualna vlasnist [Intellectual Property]. 2011, no. 1, pp. 63–68. (in Ukrainian).

Filatov G. and Radul O. Pro vprovadzhennia u navchalnyi proces dystanciinykh form navchannia z inzhenernykh dyscyplin [The introduction into the educational process of distant forms of learning in engineering disciplines]. Osvita i upravlinnia [Education and Management]. 2009, vol. 12, no. 3-4, pp. 118-125. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження