DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.170118.35.64

Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму

A S. Belikov, V. A. Shalomov, S. Yu. Ragimov, L. A. Cherednichenko

Анотація


Мета статі ‑ аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах України, а також знаходження шляхів їх зменшення. Методика. Комплексне проведення дослідження з визначення основних негативних факторів, які впливають на безпеку праці та є основними причинами травматизму і професійних захворювань. Результати. Кафедра проводить науково-дослідницьку роботу за такою тематикою: оцінювання безпеки життєдіяльності за виникнення екстремальних умов (пожежі, аварії, стихійного лиха тощо); зниження горючості та підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за дії високих температур; безпека життєдіяльності людини в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання); профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах виробництва; проведення судово-технічних експертиз у разі виникнення на об’єктах надзвичайних ситуацій, аварій, травматизму, пожежі тощо, а також у науково-технічних програм «Пожежна безпека будинків і споруд», «Підвищення безпеки будівельних об’єктів за рахунок забезпечення нормативного функціонування будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах» згідно з Національною програмою «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища», «Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій за рахунок нанесення вогнезахисних покриттів, що спінюються» та інші. Наукова новизна. Вперше проведено загальний аналіз та визначено основні напрямки зниження травматизму в Україні, розроблено теоретичні основи підвищення безпеки та ефективності проведення спеціальних видів робіт в екстремальних ситуаціях під час обвалення будинків і споруд з використанням підйомно-транспортних машин. Проведені дослідження дозволяють найти нові принципові підходи до побудови розрахунковими методами ізоліній термонапруги та за допомогою комплексу захисних засобів знизити рівень випромінювання на робочих місцях до допустимих значень. Практична значимість полягає в обґрунтуванні теоретичних та практичних підходів, спрямованих на зміну негативного стану охорони праці в Україні.


Ключові слова


травматизм; професійні захворювання; теплове випромінювання; шум;надзвичайні ситуації; охорона праці; безпека життєдіяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Travmatyzm na vyrobnytstvi [Traumatism in the workplace]. Derzhavna sluzhba Ukrainy z pytan pratsi [Civil Service of Ukraine on Labor]. Available at: http://dsp.gov.ua/statystychni-dani-vyrobnychoho-travma-2/. (in Ukrainian).

Belikov A.S., Safonov V.V., Nazha P.N., Chalyiy V.G., Shlyikov N.Yu., Shalomov V.A. and Ragimov S.Yu. Oxrana truda v stroitelstve [A labour protection is in building]. Kiev: Osnova, 2014, 592 р. (in Russian).

Belikov A.S., Kalda G.S., Pilipenko A.V., Sokolov I.A. and Ragimov S.Yu. Radiacionnaya bezopasnost’ zdanij i sooruzhenij s uchetom innovatsionnyx napravlenij v stroitelstve [Radiation safety of buildings and structures taking into account the innovative trends in construction]. Dnepropetrovsk: Serednyak T.K., 2013, 367 p. (in Russian).

Belikov A.S., Ragimov S.Yu., Shalomov V.A, Strezhekurov Ye.E., Sobina V.A. and Dubinin D.P. Issledovanie termodinamicheskoj napryazhennosti na rabochix mestax pri vozdejstvii vysokix temperatur [The study of thermodynamic tension in the workplace under the influence of high temperatures]. Dnipro: Litograf, 2016, 163 p. (in Russian).

Belikov A.S., Sabitova O.A., Golender V.A., Dolgopolova N.V. and Shalomov V.A. Obespechenie bezopasnosti pri vypolnenii rabot povyshennoj opasnosti [Ensuring the security of the works of increased danger]. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal [International Journal]. 2015, no. 2, pp. 144–158. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_2_27. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Травматизм на виробництві // Державна служба України з питань праці : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://dsp.gov.ua/statystychni-dani-vyrobnychoho-travma-2/.
  2. Охрана труда в строительстве : учеб. для студ. вузов / Беликов А. С., Сафонов В. В., Нажа П. Н., Чалый В. Г., Шлыков Н. Ю., Шаломов В. А., Рагимов С. Ю. ; под общ. ред. А. С. Беликова. – Киев : Основа, 2014. – 592 с.
  3. Радиационная безопасность зданий и сооружений с учетом инновационных направлений в строительстве / Беликов А. С., Калда Г. С., Пилипенко А. В. Соколов И. А., Рагимов С. Ю. ; под общ. ред. А. С. Беликова. – Днепропетровск : Середняк Т. К., 2013. – 367 с.
  4. Исследование термодинамической напряженности на рабочих местах при воздействии высоких температур : монография / А. С. Беликов, С. Ю. Рагимов, Э. Е. Стрежекуров, В. А. Собина, Д. П. Дубинин, В. А. Шаломов. – Днепр : Литограф, 2016. – 163 с.
  5. Обеспечение безопасности при выполнении работ повышенной опасности / А. С. Беликов, О. А. Сабитова, В. А. Голендер, Н. В. Долгополова, В. А. Шаломов // International scientific journal = Международный научный журнал. – 2015. – № 2. – С. 144–158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_2_27.

 Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі