DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250918.81.200

Напружено-деформований стан у композиті в умовах непружного чистого зсуву

I. I. Davydiv, N. A. Pogrebnyak

Анотація


Постановка проблеми. В механіці деформівного твердого тіла й в опорі матеріалів, а також у механіці композитних матеріалів використовуються основні найпростіші види напружено-деформованого стану, такі як чистий розтяг, чистий стиск і чистий зсув. За чистого розтягу (стиску) крім поздовжніх деформацій (деформацій у напрямку одновісного навантаження) виникають і поперечні деформації (деформації нормальні до осі навантаження). За чистого зсуву нормальні деформації до площин зсуву не враховуються. Однак, як показано в частинах 1 і  2 досліджень непружного чистого зсуву [10], в однорідних матеріалах із різним опором розтягу й стиску виникають деформації нормальні до площин зсуву. В композитних матеріалах подібні дослідження не проводилися. Розв'язання задач подібного типу в механіці деформівного твердого тіла й в опорі матеріалів, а також в механіці композитних матеріалах не передбачене. Мета роботи: на основі методів і умов механіки деформівного твердого тіла й опору матеріалів, а також раніше проведених досліджень з непружного чистого зсуву [10] установити вплив лінійного безперервного армування композита на його деформативні властивості за чистого зсуву. Висновки. Жорсткість композита за зсуву (з матрицею, що має різні пластичні властивості за розтягу й стиску) за межами пружності матриці збільшується зі збільшенням жорсткості армувальних елементів, навіть якщо армувальні елементи не здатні сприймати зусилля зсуву. В дослідженнях напружено-деформованого стану в рівняннях і системах рівнянь рівноваги зусиль необхідно враховувати деформативні властивості матеріалів як щодо розтягу, так і щодо стиску.


Ключові слова


чистий зсув; межі пружності; характеристика зміцнення; умова пластичності; нормальні приведені деформації до площин зсуву; нормальні приведені напруження до площин зсуву; нормальні приведені деформації до площин вільних від зсуву; симетрія деформацій; композит; матриця; армувальний елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Belyaev N.M. Soprotivlenie materialov [Resistance of materials]. Moskva: Nauka, 1978, 608 p. (in Russian).

Kovalchuk B.I., Lebedev A.A. and Umanskiy S.E. Mekhanika neuprugogo deformirovaniya materialov i elementov konstruktsiy [Mechanic of inelastic deformation of materials and eliminates]. Kiev: Naukova dumka, 1987, 280 p. (in Russian).

Vasilev V.V.and Protasov V.D. eds. Kompozitsionnyie materialyi [Composite materials]. Moskva: Mashinostroenie, 1990, 512 p. (in Russian).

Pisarenko G.S. and Lebedev A.A. Deformirovanie i prochnost materialov pri slozhnom napryazhennom sostoyanii [Deformaton and strength of materials in the complex tense state]. Kiev: Naukova dumka, 1976, 416 p. (in Russian).

Primakov V.P., Pogrebnyak N.A., Ovsienko E.I. and Naumenko E.I. O matematicheskoy modeli opisaniya diagramm rastyazheniya (szhatiya) konstruktsionnyih materialov [Concerning mathematical model of description of diagram of stretching of construction materials]. Stroitelnoe proizvodstvo. [Construction industry]. N-d. inst. bud. vyrob [N-d institute constr. prod.]. Kiev, 2007, no. 48, pp. 40–44. (in Russian).

Rabotnov Yu.N. Soprotivlenie materialov. [Strenth of mateerials]. Moskva: Fizmatgiz, 1962, 456 p. (in Russian).

Timoshenko S.P., Gere Dg. and Grigoliuk E.I ed. Mehanika materialov [Mechanics of materials]. Moskva: Mir, 1976, 672 p. (in Russian).

Mettyuz F and Rolings R. Kompozitsionnyie materialyi [Compose material]. Mehanika i tehnologiya [Mechanics and technology]. Moskva: Tehnosfera, 2004, 408 p. (in Russian).

Yatsenko V.F. Prochnost kompozitsionnyih materialov [Strength of composite materials]. Kiev: Vyischa shkola, 1988, 197 p.

Davydov I., Pogrebnyak N. and Kovtun K. Dependence of normal deformations on shear strins under the condition of plasticity of tresca-saintvenant. Sustainable housing and human settlement, Dnipro: Bratislava, 2018, pp. 120–129. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беляев Н. М. Сопротивление материалов / Н. М. Беляев. – Москва : Наука, 1978. – 608 с.

Ковальчук Б. И. Механика неупругого деформирования материалов и элементов конструкций / Б. И. Ковальчук, А. А. Лебедев, С. Э. Уманский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280 с.

Композиционные материалы : справочник / под общ. ред. В. В. Васильева, Ю. М. Тарнопольского. – Москва : Машиностроение, 1990. – 512 с.

Писаренко Г. С. Деформирование и прочность материалов при сложном напряженном состоянии / Г. С. Писаренко, А. А. Лебедев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 416 с.

О математической модели описания диаграмм растяжения (сжатия) конструкционных материалов / В. П. Примаков, Н. А. Погребняк, Е. И. Овсиенко, Е. И. Науменко // Будівельне виробництво : міжвід. наук.-техн. зб. / Н.-д. ін-т буд. вир-ва. – Київ, 2007. – Вип. 48. – С. 40–44.

Работнов Ю. Н. Сопротивление материалов / Ю. Н. Работнов. – Москва: Физматгиз, 1962. – 456 с.

Тимошенко С. П. Механика материалов / С. П. Тимошенко, Дж. Гере ; пер. с англ. Л. Г. Корнейчука ; под ред. Э. И. Григолюка. – Москва : Мир, 1976. – 672 с.

Мэттьюз Ф. Композитные материалы. Механика и технология / Ф. Мэттьюз, Р. Ролингс ; пер. с англ. С. Л. Баженова. – Москва : Техносфера, 2004. – 408 с.

Яценко В. Ф. Прочность композиционных материалов / В. Ф. Яценко. – Київ : Выща школа, 1988.– 197 с.

Davydov I. Dependence of normal deformations on shear strаins under the condition of plasticity of tresca-saint-venant / I. Davydov, N. Pogrebnyak, K. Kovtun // Sustainable housing and human settlement : monograph. – Dnipro ; Bratislavа, 2018. – Pp. 120–129.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі