DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.231018.65.312

Розробка шнекової технології створення захисного екрану

O. I. Meneiliuk, A. F. Petrovskyi, O. O. Borysov, S. V. Kyryliuk

Анотація


Постановка проблеми. Дослідження присвячене розробленню шнекової технології створення захисного екрана. З кожним роком в Україні зростає обсяг будівельних робіт, виконуваних із метою охорони навколишнього середовища від фільтрації шкідливих промислових відходів і речовин з різного роду відстійників, накопичувачів і сховищ. У великій різноманітності існуючих технологій влаштування захисних екранів, основне місце відводиться екранам, які влаштовуються відкритим способом. Однак цілий ряд вищеназваних споруд не можна перенести або осушити. Виконання таких робіт в умовах спорудження відкритим способом неможливе. Альтернативними стають закриті технології будівництва екранів. Хоча такі технології також не позбавлені недоліків, існують ґрунтові умови, в яких застосування закритих способів може бути обмежене, наприклад, присутність твердих включень, розмір яких не дасть можливості пройти по заданій траєкторії робочому органу, або неоднорідність складу ґрунтів, що, у свою чергу, не забезпечить рівномірного розповсюдження ізолювального або зміцнювального складу. Зазначені фактори зумовлюють необхідність розроблення інноваційної технології улаштування горизонтального протифільтраційного екрана закритим способом на базі горизонтально-направленого буріння. Мета дослідження ‑ розроблення технології захисту підземного простору від забруднень та влаштування гідроізоляційного шару екрана за наявності у ґрунті твердих включень, неоднорідності складу ґрунтів і відсутності водоупора на досяжній глибині. Висновок. Розроблена технологія дозволить зробити протифільтраційний екран під існуючими джерелами забруднення, в ґрунтах із твердими включеннями та в неоднорідних ґрунтах, що не дозволяють застосовувати існуючі технології проведення таких робіт.

Ключові слова


захисний екран; водонепроникність; горизонтально-направленне буріння; будівельні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Val’kov V.F., Kazeev K.Sh. and Kolesnikov S.I. Ekologiya pochv. Ch. 3. Zagryaznenie pochv [Soil Ecology. Part 3. Soil pollution], Rostov-na-Donu : UPL RGU Publ., 2004, 54 p.

Chernobylskaya katastrofa [Chernobl accident]. Nats. akad. nauk Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine] ; ch. edit. Bar’yakhtar V.G., Kiev : Nauk. Dumka Publ., 1995, 560 p.

Goritskyi O.V., Pinchuk V.Ya., Sabaldyr V.P., Zlobin H.K., Los I.P., Velychko V.O., Livinskyi O.M. and Zheludkov H.V. ; ed. Zlobin K.H., Pinchuk V.Ya. Chornobyl: pіsliaavarіina programa budіvnytstva [Chernobyl: post-emergency building program], Kyiv : Ivan Fedoriv Publ., 1998, 456 p.

Boyko G.A., Azbel’ G.G. and Nikol’skaya G.N. Primenenie tonkikh protivofil'tratsionnykh diafragm v usloviyakh Belorussii [The use of thin anti-filtration diaphragms in the conditions of Belarus]. Stroitel'stvo i arkhitektura Belorussii [Construction and Architecture of Belarus], 1980, no. 4, p. 31. (in Russian).

Buntman A.D. Ob ispol'zovanii protivofil'tracionnykh zaves dlya zashchity kotlovanov ot pritoka gruntovykh vod [Using of impervious curtain to protect the pits from groundwater inflow]. Energeticheskoe stroitel'stvo [Energy construction], 1978, no. 2, pp. 86–87. (in Russian)

Gosstroy SSSR. Posobie po proektirovaniyu poligonov po obezvrezhivaniyu i zakhoroneniyu toksichnykh promyshlennykh otkhodov (k SNiP 2.01.28–85) [The allowance on the landfills designing for the disposal and dumping toxic industrial wastes (to the State Building Codes 2.01.28-85)]. Moscow : Tsentral’nyi institut tipovogo proektirovaniya Publ., 1990, 48 p. (in Russian).

Osipov V.I., Filimonov S.D., Melnikov B.N. and Kayl’ E.V. Sposob sozdaniya protivofil'tracionnoy zavesy v lessovom grunte [A method for creating grout curtain in the loess soils], Patent No. 2015248 C1, RU, IPC 5E02D3/12 ; zayavl. 27.12.91 ; opubl. 30.06.94.

Basiev A.N., Zelov M.V. and Ikusov A.G. Sposob vozvedeniya ograzhdayushchey protivofil'tratsionnoy inzhenerno-zashchitnoy konstruktsii (varianty) [A method of fencing erecting of an anti-protection engineering construction (variants)], Patent No. 2206663 C1, RU, IPC 7E02D5/56, 5/20, 7/22 ; zayavl. 21.12.2001 ; opubl. 20.06.2003.

Halinskyi O.M., Meneilyuk O.M. and Petrovskyi A.F. Sposib ulashtuvannia ekrana pid sporudoiu [The method of arranging the screen under construction], Patent No. 73600 Ukraine for the utility model, IPC E02R29/00 ; zayavl. 13.04.2012 ; opubl. 25.09.2012.

Halinskyi O.M., Meneilyuk O.M. and Petrovskyi A.F. Sposib ulashtuvannia protyfilntatsiinoi zavisy pid sporudoiu [The method of installation the anti-drainage curtain under the construction], Patent No. 91704 Ukraine for the utility model, IPC E02B3/00 ; zayavl. 26.02.2014 ; opubl. 10.07.2014.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вальков В. Ф. Экология почв. Ч. 3. Загрязнение почв : учеб. пос. для студ. вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. – Ростов-на-Дону : УПЛ РГУ, 2004. – 54 с.

2. Чеpнобыльская катастpофа / Нац. акад. наук Украины ; гл. pед. В. Г. Баpьяхтаp – Киев : Hаук. думка, 1995. – 560 с.

3. Чорнобиль: післяаварійна програма будівництва : монографія / О. В. Горіцький, В. Я. Пінчук, В. П. Сабалдир, Г. К. Злобін, І. П. Лось, В. О. Величко, О. М. Лівінський, Г. В. Желудков ; ред. К. Г. Злобін, В. Я. Пінчук. – Київ : Іван Федорів, 1998. – 456 с.

4. Бойко Г. А. Применение тонких противофильтрационных диафрагм в условиях Белоруссии / Г. А. Бойко, Г. Г. Азбель, Г. Н. Никольская // Строительство и архитектура Белоруссии. – 1980. – № 4. – С. 31.

5. Бунтман А. Д. Об использовании противофильтрационных завес для защиты котлованов от притока грунтовых вод / А. Д. Бунтман // Энергетическое строительство. – 1978. – №  2. – С. 86–87.

6. Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28–85) / Госстрой СССР. – Москва : Центр. ин-т типового проектирования, 1990. – 48 с.

7. Способ создания противофильтрационной завесы в лессовом грунте : пат. 2015248 С1 Рос. Федерация : МПК5 E 02 Д 3/12 / Осипов В. И., Филимонов С. Д., Мельников Б. Н., Кайль Е. В. ; заявл. 27.12.91 ; опубл. 30.06.94.

8. Способ возведения ограждающей противофильтрационной инженерно-защитной конструкции (варианты) : пат. 2206663 С1 Рос. Федерация : МПК7 E 02 Д 5/56, 5/20, 7/22 / А. Н. Басиев, М. В. Зелов, А. Г. Икусов ; заявл. 21.12.2001 ; опубл. 20.06.2003.

9. Спосіб улаштування екрана під спорудою : пат. 73600 Україна на корисну модель : МПК E 02 Р 29/00 / О. М. Галінський, О. М. Менейлюк, А. Ф. Петровський ; заявл. 13.04.2012 ; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18.

10. Спосіб улаштування протифільтраційної завіси під спорудою: пат. 91704 Україна на корисну модель : МПК E 02 В 3/00 / О. М. Галінський, О. І. Менейлюк, А. Ф. Петровський ; заявл. 26.02.2014 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13.