Поширення підтоплення на території Україні

Автор(и)

  • V. L. Sedin Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2293-7243
  • O. M. Grabovets Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8890-9811

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.24.362

Ключові слова:

підтоплення природне, природно-техногенне, техногенне, ділянки спостереження, моніторинг

Анотація

Постановка проблеми. У процесі нового будівництва, реконструкції старої забудови, інтенсивного освоєння підземного простору техногенне навантаження на геологічне середовище збільшується  у багато разів, відповідно, докорінно змінюються геологічні і гідрогеологічні умови. Порушується природний режим ґрунтових вод (рівневий, температурний і гідрогеохімічний), що часто зумовлює виникнення або активізацію негативних інженерно-геологічних процесів та надзвичайних ситуацій. Економічний збиток від прояву підтоплення величезний. Мета статті – зробити аналіз даних довгострокового моніторингу підтоплення на території України. Висновок. Оцінка існуючої природно-техногенної ситуації й прогноз зміни інженерно-геологічних умов практично неможливі без детальної вивченості територій. Кількість ділянок існуючої спостережної мережі в останні роки постійно скорочується (із 334 у 1994 р., 285 у 2000 р. до 59 в 2016). Нестача ділянок спостереження особливо відчувається в районах інтенсивного техногенного впливу – в межах розташування підприємств гірничодобувної промисловості, промислово-міських агломерацій тощо. Дані спостережень на таких ділянках сприяли б своєчасному реагуванню на активізацію подтопления, а не на ліквідацію їх наслідків.У межах України розмір підтоплених площ становить 89,062 тис.км2 (14,75 % території), а кількість підтоплених населених пунктів – 4 747 одиниць. За останні 3‑4 роки внаслідок метеорологічних умов спостерігається загальна тенденція до зменшення площ підтоплення.Тому питання вивчення умов розвитку, поширення та активізації небезпечних геологічних процесів, а також організації спостережень за ними стає в ряд першочергових і невідкладних.

Біографії авторів

V. L. Sedin, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра основ і фундаментів, д-р техн. наук, проф.

O. M. Grabovets, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра основ і фундаментів, канд. техн. наук,доц.

Посилання

Iakovlev E.O., Shestopalov V.M., Zelinsky I.V. and Shnukov E.F. Aktualʹnye problemy hydroheolohyy y ynzhenernoy heolohyy UkrSSR [Actual problems of hydrogeology and engineering geology UkrSSR]. Moscva: Nauka, AN SSSR, 1988, 290 p. (in Russian).

Goshovsky S.V., Rudko G.І., Presner B.М. Ekolohichna bezpeka tekhnopryrodnykh system u ziyazku z katastrofichnym rozvytkom heolohichnykh protsesiv [Ecological security of technonatural systems in connection with the catastrophical development of geological processes]. NAN Ukrayiny, In-t heol. nauk, Nats. aktsioner. kompaniya "Nadra Ukrainy" [NAS of Ukraine, In-t of geology science, Nat. stock company “Nadra Ukrainy”]. Lviv, Kiev: ZAT «Nichlava», 2002, 624 p. (in Ukrainian).

Zakhyst vid nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv, shkidlyvykh ekspluatatsiynykh vplyviv, vid pozhezhi. Zakhyst vid nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv DBN В.1.1-24:2009. [Protection of the dangerous geological processes. Fundamentals of the designing: the State Building Regulations В.1.1-24:2009]. Dated on 2011-01-01]. Kiev :

Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 2008, 72 p. (in Ukrainian).

Demchishin М.G., Klimchuk L.М., Krasnook L.М. and Iakovlev E.О. Ed. Rehionalni inzhenerno-heolohichni umovy terytoriyi Ukrayiny [Regional engineering-geological conditions of the territory in Ukraine]. Kiev: DNVP Heoiform Ukrainy, 1997, iss. 1, 92 p. (in Ukrainian).

Krasnook L.M., Drapikovskа I.I. and Sergienko A.A., Biloshapska T.D., and Velichko V.F. Eds. Informatsiynyi shchorichnyk shchodo aktyvizatsiyi nebezpechnykh ekzohennykh heolohichnykh protsesiv na terytorii Ukrainy za danymy monitorynhu EHP [Information yearbook with regard to Igerous exogenic geological processes on the territory of Ukraine according to the monitoring of ЕGP]. Derzh. sluzhba heolohiyi ta nadr Ukrayiny, Derzh. nauk.-vyrob. p-vo “Derzhavnyy informatsiynyy heolohichnyy fond Ukrayiny” [State sevice of geology and deposits of Ukraine, State scient. product. “State informational and geological fond of Ukraine]. Kyiv: DNVP “Heoinform Ukrayiny”, 2011, 88 p. (in Ukrainian).

Krasnook L.M., Riznyk T.O., Lysenko V.V., Drapikovska N.A., Sergienko N.A., Sergienko A.A., Velichko, V.F., Blinov P.V. and Klimchuk L. М. Ed. Informatsiynyy shchorichnyk shchodo aktyvizatsiyi nebezpechnykh ekzohennykh heolohichnykh protsesiv na terytoriyi Ukrayiny za danymy monitorynhu EHP [Information yearbook with regard to the activation of the dangerous exogenic geological processes on the territory of Ukraine according to the monitoring of ЕGP]. Derzh. sluzhba heolohiyi ta nadr Ukrayiny, Derzh. nauk.-vyrob. p-vo “Derzhavnyy informatsiynyy heolohichnyy fond Ukrayiny” [State sevice of geology and deposits of Ukraine, State scient. product. “State informational and geological fond of Ukraine]. Kiev: DNVP “Heoinform Ukrayiny”, 2007, iss. 4, 22 p. (in Ukrainian).

[Krasnook L.М., Drapikovska I.I., Boyko К.E., Brovko A.S., Prymushko S.I., Biloshapska T.D. and Velichko V.F. Eds. Informatsiynyy shchorichnyk shchodo aktyvizatsiyi nebezpechnykh ekzohennykh heolohichnykh protsesiv na terytoriyi Ukrayiny za danymy monitorynhu EHP [Information yearbook with regard to the activation of the dangerous exogenic geological processes on the territory of Ukraine according to the monitoring of ЕGP]. Derzh. sluzhba heolohiyi ta nadr Ukrayiny, Derzh. nauk.-vyrob. p-vo “Derzhavnyy informatsiynyy heolohichnyy fond Ukrayiny” [State sevice of geology and deposits of Ukraine, State scient. product. “State informational and geological fond of Ukraine]. Kiev: DNVP “Heoinform Ukrayiny”, 2014, iss. 11, 101 p. (in Ukrainian).

Korolev V.A. and Тrofimov V.V. Ed. Monytorynh heolohycheskoy sredy [Monitoring of the geological environment]. Moskva : Yzd-vo Mosk. hos. un-ta, 1995, 272 p. (in Russian).

Sedin V.L., Graboveth O.M. and Bondar O.V. Inzhenerna heolohiya [Engeeniring geology]. Dnepropetrovsk: Serednyk T. K., 2015, 488 p. (in Russian).

Rudko G.I. Naukovi ta metodychni osnovy monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha (inzhenerno-heodynamni aspekty) [Scientific and methodical basis of the monitoring of geological environment (engineering-geodynamic aspects). Shlyakhy vyvchennya vzayemopovʺyazanykh problem pryrodnoho seredovyshcha [Ways of а study of the interconnected problems of the natural environment]. Lviv, 1995, 132 p. (in Ukrainian).

Bogatko N.S., Kovalenko L.S., Prymushko S.I., Biloshapska T.D. and Velichko V.F. Eds. Informatsiynyy shchorichnyk shchodo aktyvizatsiyi nebezpechnykh ekzohennykh heolohichnykh protsesiv za danymy monitorynhu EHP [Information yearbook with regard to the activation of the dangerous exogenic geological processes on the territory of Ukraine according to the monitoring of ЕGP]. Kiev: DNVP “Heoinform Ukrayiny”, 2017, iss. 14, 100 p. (in Ukrainian).

Hunt Roy E. Geotechnical engineering investigation handbook. London: Taylor and Francis Group, 2011, 1047 p.

Hunt Roy E. Geologic hazards: a field guide for geotechnical engineers / by Roy E. Hunt – London: Taylor and Francis Group, 2006, 334 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають