DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.42.364

Державна система кадастрової реєстрації нерухомого майна

Yu. O. Kirichek, V. A. Grianyk

Анотація


За сучасним станом Державний земельний кадастр містить лише інформацію про назви та контури будівель і споруд на плані земельної ділянки. Процедуру та вимоги щодо ведення кадастру визначає порядок ведення Державного земельного кадастру. Існування інших видів кадастру в Україні не міняє суттєво загальної картини, а лише фрагментарно доповнює окремі відомості про нерухомість. Більше інформації про нерухомість має Містобудівний кадастр – державна система зберігання і використання геопросторових даних. Державний водний кадастр з метою обліку водних ресурсів систематизує відомості про: поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне море; обсяги, режим, якість і використання водних об'єктів; водокористувачів. Державний лісовий кадастр складається з метою забезпечення охорони і захисту лісів, раціонального використання та відтворення лісового фонду України. Державний кадастр природних територій курортів України містить систему відомостей про правовий статус, належність, режим, географічне положення, площу, запаси природних лікувальних ресурсів. У всіх випадках є нагальна потреба розвитку державної системи кадастрової реєстрації нерухомого майна як єдиної державної геоінформаційної системи, яка містить відомості про розподіл між власниками і користувачами, обмеження та обтяження у поточному використанні, функціональне призначення, дані про головні характеристики, технічний стан та вартість. Така система побудована на засадах урахування прав на нерухоме майно, складу, технічних властивостей та цінності різних видів нерухомості в Україні.


Ключові слова


державна система кадастрової реєстрації нерухомого майна; єдина державна система кадастрового обліку нерухомості

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Verkhovna Rada Ukrainy. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Redaktsiia vid 31.03.19 [Verkhovna Rada of Ukraine. Civil Code of Ukraine dated on 31.03.19]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. (in Ukrainian).

2. Verkhovna Rada Ukrainy. Zemelnyi kodeks Ukrainy. Redaktsiia vid 31.03.19 [Verkhovna Rada of Ukraine. Land Code of Ukraine dated on 31.03.19]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. «Pro Derzhavnyi zemelnyi kadastr»: Zakon Ukrainy vid 07 lypnia 2001 № 3613-VI [Verkhovna Rada of Ukraine. On State land registration: The law of Ukraine dated 07 July 2001№ 3613-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. «Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Derzhavnoho zemelnoho kadastru». Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 17 zhovtnia 2012 [Verkhovna Rada of Ukraine. On Approval of procedure maintenance of State land registration: Regulation of Cabinet of Ministers dated on 17 October 2012]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Цивільний кодекс України : редакція від 31.03.2019 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Перевірено : 08.04.2019.2.   Земельний кодекс України : редакція від 31.03.2019 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. – Перевірено : 08.04.2019.3.   Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07 липня 2001 р. № 3613-VI : за станом на 01.01.2019 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. –. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. – Перевірено : 08.04.2019.4.   Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 : за станом на 19.03.2019 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п. – Перевірено : 08.04.2019.