DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.98.372

Давні льохи: технологія забудови та відновлення

G. P. Yevseіeva, V. Dunda, K. Sirenok

Анотація


Актуальність. Україна – велика аграрна держава з давніми традиціями землеробства. Володіючи третиною світових чорноземів, вона має високий потенціал розвитку сільського господарства і тримає лідерство на світових аграрних ринках з виробництва зерна, цукру, меду і соняшникової олії. Але щоб відповідати міжнародним і європейським стандартам, мати доступ до ринків інших країн, українським аграріям необхідно мати власні сховища для збереження сільськогосподарської продукції. За давніми традиціями такими сховищами для українських господарів були погреби або льохи. Гортаючи науково-популярну літературу не одноразово натрапляємо на серйозні зауваження про те, що в Україні на відміну від європейських індивідуально-приватних фермерських господарствах не збережено старовинних погребів, в яких можна зберігати власно виготовлену чи вирощену сільськогосподарську продукцію. Отже виникає потреба відстежити наявні та проаналізувати давні погреби та льохи на території Придніпровського регіону, зробити спробу відновлення подібних споруд, що власне становить мету статті. Аналіз публікацій. Як правило джерела, в яких йдеться про проблеми наявності старих льохів для збереження сільськогосподарської продукції, стосуються в основному виноробства. Про льохи для зберігання продуктів харчування літератури майже немає. Висновки. Сьогодні льох це не тільки комфортне сховище для овочів, фруктів, вина, консервованих продуктів та іншої провізії, але і стильна прикраса присадибного ландшафту. Якщо у вас ще немає льоху, то обов'язково варто його побудувати. Льох підвищує автономність та комфортність вашої садиби, оскільки на відміну від холодильника він не залежить від електрики. Будівництво погребу вимагає менше витрат на будматеріали (приблизно на 25%), якщо його будувати загальним для двох родин-сусідів на межі земельних ділянок з окремими входами для кожного. Крім того, такий варіант дозволить і більш раціонально використовувати землю. Ми розглянули далеко не всі типи погребів, які придумала людина за сотні років «підземного» зберігання продуктів і не всі способи забудови погребів, які відомі мешканцям Петриківського та Царичанського р-ну Дніпропетровської обл. Збудуйте льох на власній земельній ділянці і ви побачите, що льох може мати різні форми і навіть, при правильному оформленні, стати дивовижною прикрасою ділянки.


Ключові слова


будівництво; поргіб; льох; зберігання сільськогосподарської продукції; земельна ділянка

Повний текст:

PDF

Посилання


Goshko Yu.G. and Makarchuk S.A. Ed. Poselennia, dvir, zhytlo [Resettlement, yard, housing]. Etnografiia Ukrainy [Ethnography of Ukraine]. Lviv: World, 1994, pp. 197 –220. (in Ukrainian).

Daniliuk A.G. and Budnyi B. Ed. Z glyny, dereva i solomy. Pamiatky narodnoyi arkhitektury Zakhidnogo Podillia [From clay, wood and straw. Monuments of folk architecture of the Western Podillya]. Ternopil: Navchalna knyga – Bogdan, 2012, 96 p. (in Ukraine).

Budynky i sporudy. Zhytlovi budynky: DBN V. 2.2-15-2005 [Buildings and structures. Housing: the State Building Regulations V.2.2-15:2005]. Dated on January 01, 2006. Kyiv: Derzh. komitet Ukrayiny z bud-va ta arkhitektury Ukrainy, 2005, 36 p. (in Ukrainian).

Naulko V.I., Artiukh L.T. and Gorlenko V.F. Kultura i pobut naselennya Ukrayiny [Culture and life of the population of Ukraine]. Kyiv: Lybid, 1991, 232 p. (in Ukrainian).

Makarenko O.P. Symvoly ta oberegy dvoru nashogo: opovidannya, kazky, legendy, virshi, pry`sliv'ya ta prykazky, zagadky, lichylky, skoromovky [Symbols and glad tidings of our court: stories, fairy tales, legends, poems, proverbs and sayings, riddles, cymbals, scribbles]. Ternopil: Navchalna knyga – Bogdan, 2012, 124 p. (in Ukrainian).

Bilodid I.K., Buriachok A.A. and. DotsenkoP.P. Eds. Slovnyk ukrayinskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. AN URSR, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni. [SA of USSR, Institute of linguistics named after O.O. Potebni]. Kyiv: Naukova dumka, 1973, vol .4, 840 p. (in Ukrainian).

Taranushenko S. Ukrainska khata [ Natrional peasant house]. Natsz. b-ka Ukrayiny im. V. I. Vernadskogo; In-t rukopysu; Khark. pryvat. muzei misk. sadyby [National library of Ukraine named after V. I. Vernadsky; In-t of the manuscript; Khark. private museum of the urban harmstead]. Kharkiv: [b.m.], 2010, 168 p. (in Ukrainian).

Konstruktsii budynkiv i sporud. Teplova izoliatsiia budivel: DBN V.2.6-31:2016. [Structures of buildings and structures. Thermal insulation of buildings: the State Building Regulations V.2.6-31:2016]. Dated on April 01, 2007. Kyiv : Minrehionbud Ukrainy, 2017, 30 p. (in Ukraine).

Borysenko V. Ed. Ukrainska etnologiia [Ukrainian ethnology] Kyiv: Lybid, 2007, 400 p. (in Ukrainin).

Fed’kevich Yu. Isskustvo pit’ [The skill of drinking]. ELLE Deluxe [ELLE Delux]. Intervyu s direktorom kompanii importera eksklyuzivnykh vin A. Alekseenko [Interview with the director of the company-importer of exclusive wines A. Alekseenko]. 2009, Vesna-leto, 123 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гошко Ю. Г. Поселення, двір, житло / Ю. Г. Гошко // Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. А. Макарчука. – Львів : Світ, 1994. – С. 197–220.
  2. Данилюк А. Г. З глини, дерева і соломи. Пам’ятки народної архітектури Західного Поділля / А. Г. Данилюк ; гол. ред. Б. Будний. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 96 с. : іл.
  3. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення : ДБН В.2.2-15-2005. – [Чинні від 2006-01-01 ; на заміну СНиП 2.08.01-89; ДБН 79-92]. – Вид. офіц. – Київ : Держ. комітет України з буд-ва та архітектури України, 2005. – 36 с.
  4. Наулко В. І. Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Т. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с.
  5. Символи та обереги двору нашого : оповідання, казки, легенди, вірші, прислів’я та приказки, загадки, лічилки, скоромовки / [упоряд. О. П. Макаренко]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 124 с.
  6. Словник української мови : в 11 томах / [ред. кол. : І. К. Білодід (гол.) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Т. 4 : І–М / ред. тому : А. А. Бурячок, П. П. Доценко. – Київ : Наукова думка, 1973. – 840 c.
  7. Таранушенко С. Українська хата / С. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; Харк. приват. музей міськ. садиби. – Харків : [б.м.], 2010. – 168 с.
  8. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель : ДБН В.2.6-31:2016. – [Чинні від 2007-04-01 ; на заміну ДБН В.2.6-31:2006 (СНиП ІІ-3-79)]. – Вид. офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2017. – 30 с.
  9. Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.

10. Федькевич Ю. Искусство пить / Ю. Федькевич // ELLE Deluxe. – 2009. – Весна-лето. – С. 123. – [Интервью с директором компании-импортера эксклюзивных вин А. Алексеенко].