DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.111.373

Проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства

S. M. Neilenko

Анотація


Постановка проблеми. Зважаючи на високий рівень конкуренції та динамічного розвитку ринку ресторанного бізнесу, рестораторам необхідно чітко орієнтуватисьу сфері надання послуг, зокрема культурно-розважальних. Тому виникає необхідність у створенні різноманітних анімаційних служб безпосередньо при закладах ресторанного господарства, завдання яких полягатиме у впровадженні, обґрунтуванні та реалізації цих програм. Це, у свою чергу, породжує завдання створення додаткового простору в закладах такого типу, що особливо актуально в умовах сьогодення. Метою дослідження визначено обґрунтування проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства, що полягає у розробленні технологічних рекомендацій щодо їх обладнання та дизайну. Висновок. У ході дослідження обґрунтовано доцільність виокремлення в структурі закладів ресторанного господарства групи приміщень культурно-дозвіллєвого призначення, до складу якої рекомендовано включити кімнату відпочинку для дітей, сцену та естраду, кімнату для вітальє, залу для караоке, кімнату для сомельє, виставкові та демонстраційні зали з експозиціями, кімнату для проведення кулінарно-видовищних шоу, залу для театралізованих рольових ігор, приміщення для гри на музичних інструментах, для персоналу, для зберігання сценічного та декоративного інвентарю.


Ключові слова


дозвілля; проектування; простір; ресторанний бізнес; технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Honchar L.O. Funktsionalʹne spryamuvannya kulʹturno-rozvazhalʹnoyi diyalʹnosti vitchyznyanykh restoraniv. [Functional direction of cultural and entertaining activity of domestic restaurants]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filosofiia, kulturolohiia, sotsiolohiia [Bulletin of Mariupol State University. Series: Philosophy, Culturology, Sociology]. 2015, iss. 9, 45-52 (in Ukrainian).

Kravchenko O.V. Kreatyvnyy potentsial rekreatyvnoyi diialnosti [Creative potential of recreational activity]. Vse o turizme. Turisticheskaya biblioteka. [All about tourism. Tourist Library]. Available at: http://tourlib.net/statti_ukr/kivshar.htm. (in Ukrainian).

Prilepko K.V. and Neilkenko S.M. Problema zdorovoho kharchuvannya v zakladakh restorannoho hospodarstva m. Kyyeva /. The problem of healthy eating in the restaurants of the Kiev city. Hotelno-restorannyi biznes: innovatsiyni napriamy rozvytku : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (25–27 bereznia 2015 r.) [Hotel and restaurant business: innovative directions of development: materials International. sci. pract. conf. (March 25-27, 2015)]. Nats. un-t kharch. tekhnolohiy [National. un-t food. Technologies]. Kyiv: NUKHT, 2015,pp. 16-18. (in Ukrainian).

Mazaraki A.A., Trans M.I., Shapoval S.V., Rasulo A.A., Grigorenko A.M. and Mazaraki A.A. Ed. Dyzain oteley [Designing hotels]. Kyiv: Kiev. Nats. torg.-ekonom. un-t., 2012, 339 p. (in Ukrainian).

Rusavskaya V.A. Ed., Antonenko A.V., Batchenko L.V., Brovenko T.V. and Verezomskaya I.G. Teoretyko-praktychni pidkhody do efektyvnoho funktsionuvannya rynku hotelʹno-restorannykh posluh: stan, problemy, tendentsiy [Theoretical and practical approaches to the effective functioning of the market of hotel and restaurant services: state, problems, trends]. Kiev: Lira-K, 2018, 419 p. (in Ukrainian).

Valeri В., Daniel F. and Casati F. On the value of purpose-orientation and focus on locals in recommending leisure activities. Journal of Web Engineering. 2017, vol. 16, no. 1&2, pp. 63–74.

Valeri В., Daniel F. and Casati F. Rating cales and algorithms for mobile recommender systems: The case of restaurant recommendations. Software: Practice and Experience. 2016, pp. 62–78.

Valeri В., Elbassuoni Sh. and Sihem A.Ya. Crowdsourcing reliable ratings for underexposed items. Proceedings of the 12th International Conference on Web Information Systems and Technologies, WEBIST 2016 (Rome, Italy, April 23–25, 2016). Rome: SciTePress, 2016, vol. 2, pp. 75–86.

Karger D. R., Oh S and Shah D. Budget-optimal task allocation for reliable crowdsourcing systems. Operations Research. 2014, vol. 62, iss. 1,pp. 1–24.

Joglekar M.,Garsia-Molina H. and Paramesvaran H. Evaluating the crowd with confidence. KDD 13 : Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (Chicago, Illinois, August 11–14, 2013). New York, NY, USA, 2013, pp. 686–694.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гончар Л. О. Функціональне спрямування культурно-розважальної діяльності вітчизняних ресторанів / Л. О. Гончар // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 9. – С. 45–52.
  2. Кравченко О. В. Креативний потенціал рекреативної діяльності / Кравченко О. В. // Все о туризме. Туристическая библиотека. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kivshar.htm. – Перевірено: 08.04.2019.
  3. Прилепко К. В. Проблема здорового харчування в закладах ресторанного господарства м. Києва / К. В. Прилепко, С. М. Неіленко // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25–27 березня 2015 р.) / Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 16–18.
  4. Проектування готелів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [ А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. В. Шаповал, Р. А. Расулов, О. М. Григоренко] ; за ред. А. А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 339 с.
  5. Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції : кол. монографія / [Русавська В. А., Антоненко А. В., Батченко Л. В., Бровенко Т. В., Верезомська І. Г.] ; за ред. Русавської В. А. – Київ : Ліра-К, 2018. – 419 с.
  6. Valeri В. On the value of purpose-orientation and focus on locals in recommending leisure activities / B. Valeri, F. Daniel, F. Casati // Journal of Web Engineering. – 2017. – Vol. 16, no. 1&2. – P. 63–74.
  7. Valeri B. Rating scales and algorithms for mobile recommender systems: The case of restaurant recommendations / B. Valeri, F. Daniel, F. Casati // Software: Practice and Experience. – 2016. – Р. 62–78.
  8. Valeri B. Crowdsourcing reliable ratings for underexposed items / Valeri B., Elbassuoni Sh., A. Ya. Sihem // Proceedings of the 12th International Conference on Web Information Systems and Technologies, WEBIST 2016 (Rome, Italy, April 23–25, 2016). – Rome : SciTePress, 2016. – Vol. 2. – Р. 75–86.
  9. Karger D. R. Budget-optimal task allocation for reliable crowdsourcing systems / D. R. Karger, S. Oh, D. Shah // Operations Research. – 2014. – Vol. 62, iss. 1. – P. 1–24.

10. Joglekar M. Evaluating the crowd with confidence / M. Joglekar, H. Garcia-Molina, A. Parameswaran // KDD 13 : Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (Chicago, Illinois, August 11–14, 2013). – New York, NY, USA, 2013. – P. 686–694.