DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261218.96.454

Архітектурно-мистецькі засоби виразності у храмовому будівництві Волині XVII XVIII ст.: аналіз художньо-декоративних розписів

O. O. Lesyk-Bondaruk

Анотація


Стаття присвячена дослідженню художньо-декоративних розписів православних та католицьких храмів Волині XVII‑XVIII століть. Проаналізовано загальні тенденції розвитку волинського храмового живопису цього періоду, його сюжетні, композиційні, колористичні, стильові особливості, дано характеристику орнаментики та декоративного оздоблення волинських церков та костелів. Порушено питання регіональних особливостей волинського монументального храмового живопису та його приналежності до окремої волинської живописної школи.


Ключові слова


храм, церква; костел; собор; розпис; монументальний живопис; сюжет; композиція; колорит; вівтар; портрет; орнамент; декорування

Повний текст:

PDF

Посилання


Biletskyi P.O. Portret [Portrait]. Istoriia ukrainskoho mystetstva [History of ukrainian art]. Kyiv: Hol. red. Ukrainskoi radiantskoi entsiklopedii, 1968, vol. 3, pp. 240–283. (in Ukrainian).

Bondaruk Ya. Ikonopys Ostrozhchyny XVI-XVIII st. [Icon painting of Ostrozhchyna of XVII-XVIII] ]."Volynska ikona: pytannia istorii, dosliddzennia ta reiestratsii vyvchennia”(Lutsk, 17 -18 grudnia, 1997). Tezy ta materialy IV Ukrainska konferentsii ”Volynska ikona” [Thesis of II internatsional scientific conference, dated on 17-18 December, Lutsk “Volyn Icon”: the issues of history, investigations and registration of learning]. Lutsk, 1997, iss. 4, 139 p. (in Ukrainian).

Datsiuk I. Volynska ikona XVII-XVIII st.: tradytsii ta novatorstvo. [Volyn icon of XVII-XVIII century:traditions and innovations].”Volynska ikona: pytannia istorii, dosliddzennia ta reiestratsii vyvchennia”. Tezy ta materialy IV naukovoi konferentsii (Lutsk, 17-19 grudnia, 1997) [Thesis of IV Ukrainian Scientific conference, dated on 17-18 December, Lutsk “Volyn Icon”: the issues of history, investigations and registration of learning]. Lutsk, 1997, iss. 4, pp. 69–71. (in Ukrainian).

Zholtovskyi P.M. Ikonopys [Icon painting]. Istoriia ukrainskoho mystetstva [Hystory of Ukrainian art]. Kyiv: Hol.red. Ukrainskoi radiantskoi entsiklopedii,1968, vol. 3, pp .193–240. (in Ukrsinian).

Lohvyn H.N. and Umantsev F.S. Monumentalnyi zhyvopys [Monumental painting] Istoriia ukrainskoho mystetstva [Hystory of Ukrainian art].Kyiv: Hol.red. Ukrainskoi radiantskoi entsiklopedii, 1968, vol. 3, pp. 154–193. (in Ukrainian).

Ovsiichuk V.A. Ukrainske mystetstvo XIV - pershoi polovyny XVII stolittia [Ukrainian art of XIV- XVII century]. Kyiv: Mystetstvo, 1985, 168 p. (in Ukrainian).

Otkovych V.P. Narodna techiia v ukrainskomu zhyvopysu XVII-XVIII st. [Folk movement in Ukrainian painting] Kyiv: Naukova dumka, 1990, 96 p. (in Ukrainian).

Sventsitska V.I. Kriz viky i kanony [Through the centuries and canons]. Obrazotvorche mystetstvo [Fine arts].1988, no. , 415 p. (in Ukrainian).

Sventsitska V.I. Ukrainskyi zhyvopys XVI-XVII y XVIII st. u konteksti vizantiiskykh mystetskykh tradytsii ta zakhidnoievropeiskoho baroko [Ukrainian painting of XVI-XVII at XVIII century at context of Byzantine art tradition and western european barocco]. Ukrainske baroko ta yevropeiskyi kontekst [Ukrainian barocco and european context]. Kyiv: Naukova dumka, 1991, pp. 90–96. (in Ukrainian).

Sydor O.F. Baroko v ukrainskomu zhyvopysu [Barocco at Ukrainian painting]. Ukrainske baroko ta yevropeiskyi kontekst [Ukrainian barocco and european context]. Kyiv: Naukova dumka, 1991, pp. 173–183. (in Ukrainian).

Sydor O.F. Volynske maliarstvo XVII-XVIII stolit [Volyn painting of XVII-XVIII]. Obrazotvorche mystetstvo [Fine arts].1988, no. 2, pp. 18–21. (in Ukrainian).

Solovka O. Ikonohrafiia sv. Yuriia Zmiiebortsia na terenakh Zakhidnoi Ukrainy v serednovichni chasy [Saint Yuriy Zmiieborets’s iconography on west Ukraine territory at middle ages]."Volynska ikona: pytannia istorii, dosliddzennia ta reiestratsii vyvchennia”. Tezy ta materialy III Vseukrainskoi naukovoi konferentsii ”Volynska ikona” (Lutsk, 12-13 grudnia, 1996). [Thesis of III Ukrainian scientific conference, dated on 12-13 December, Lutsk “Volyn Icon”: the issues of history, investigations and registration of learning]. Lutsk, 1996, iss. 3, 18 p. (in Ukrainian).

Solovka O. Sviatyi Onufrii v Halytskomu i Volynskomu ikonopysi [Saint Onufriy at Halytskyi and Volyn iconography]."Volynska ikona: pytannia istorii, dosliddzennia ta reiestratsii vyvchennia”(Lutsk, 29 lystopada -13 grudnia, 1995). Tezy ta materialy II Mizhnarodnoi konferentsii ”Volynska ikona” [Thesis of II Internatsional scientific conference, dated on 29 November-13 December, Lutsk “Volyn Icon”: the issues of history, investigations and registration of learning]. Lutsk, 1995, iss .2, 56 p. (in Ukrainian).

Shcherbakivskyi Vadim Ukrainske mystetstvo: vybrani ne opublikovani pratsi [Ukrainian art: not published works]. Kyiv: ”Lybid”, 1995, 288 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Білецький П. О. Портрет / П. О. Білецький // Історія українського мистецтва : у 6-ти т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії, 1968. – Т. 3. – С. 240–283.
  2. Бондарук Я. Іконопис Острожчини XVI-XVIII ст. / Я. Бондарук // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : тези та матеріали IV Всеукраїнської наук. конф., (Луцьк, 17–18 грудня 1997 р.) : наук. зб. – Луцьк, 1997. – Вип. 4. – 139 с.
  3. Дацюк І. Волинська ікона XVII-XVIII ст.: традиції та новаторство / І. Дацюк // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : тези та матеріали IV Всеукраїнської наук. конф., (Луцьк, 17–18 грудня 1997 р.) : наук. зб. – Луцьк, 1997. – Вип. 4. – С. 69–71.
  4. Жолтовський П. М. Іконопис / П. М. Жолтовський // Історія українського мистецтва : у 6-ти т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії, 1968. – Т. 3. – С. 193–240.
  5. Логвин Г. Н Монументальний живопис / Г. Н. Логвин, Ф. С. Уманцев // Історія українського мистецтва : у 6-ти т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії, 1968. – Т. 3. – С. 154–193.
  6. Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV - першої половини XVII століття / В. А. Овсійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 168 с. – (Нариси з історії українського мистецтва).
  7. Откович В. П. Народна течія в українському живопису XVII-XVIII ст. / В. П. Откович. – Київ : Наукова думка, 1990. – 96 с.
  8. Свєнціцька В. І. Крізь віки і канони / В. І. Свєнціцька // Образотворче мистецтво. – 1988. – № 4. – С. 15.
  9. Свєнціцька В. І. Український живопис XVI-XVII й XVIII ст. у контексті візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського бароко / В. І. Свєнціцька // Українське бароко та європейський контекст. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 90–96.

10. Сидор О. Ф. Бароко в українському живопису / О. Ф. Сидор // Українське бароко та європейський контекст. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 173–183.

11. Сидор О. Ф. Волинське малярство XVII-XVIII століть / О. Ф. Сидор // Образотворче мистецтво. – 1988. – № 2. – С. 18–21.

12. Соловка О. Іконографія св. Юрія Змієборця на теренах Західної України в середньовічні часи / О. Соловка // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : тези та матеріали III Всеукраїнської наук. конф., (Луцьк, 12–13 грудня 1996 р.) : наук. зб. – Луцьк, 1996. – Вип. 3 – С. 18.

13. Соловка О. Святий Онуфрій в Галицькому і Волинському іконописі / О. Соловка // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : тези та матеріали II Всеукраїнської наук. конф., (Луцьк, 29 листопада–13 грудня 1995 р.) : наук. зб. – Луцьк, 1995. – Вип. 2. – С 56.

14. Щербаківський Вадим Українське мистецтво : Вибрані неопубліковані праці / Вадим Щербаківський. – Київ : Либідь, 1995. – 288 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі