DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261218.108.456

Інжиніринг, як складова функціюнювання інтелектуальної власності

L. V. Mykhaylova

Анотація


Постанова проблеми: виявлення потенційного значення впровадження інжинірингу у інтелектуальної власності в процесі розробки технологій будівельного виробництва. Мета роботи – проаналізувати інжинірингове супроводження, яке б спростили процес втілення наукових розробок та винаходів з найменшими витратами та виділити окремі види інженерно-технічних послуг. Висновки: в статті сформульовано визначення інжинірингового супроводження, логічний та економічний аналіз; систематизація та угрупування даних, отриманих з літературних та Інтернет видань; моделювання; аналітичне вивчення інжинірингу та інжинірингового супроводження у ліцензійному договорі на винахід.


Ключові слова


інжиніринг; інжинірингове супроводження; ліцензія; інновації; інженерно-технічні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamanova Yu.N. Zakon intelektualnoi vlasnosti: systema mihgnarodno pravovogobreguliuvannia [Low of Intellectual Property: The System of International and Legal Regulation]. Kharkiv: DIV, 2004. (in Ukrainian).

Drobiiazko V.S. and Drobyazko R.V. Pravo intelektualnoi vlasnosti [Low of Intellectual Property]. Kyiv,Yurincom Inter, 2004. (in Ukrainian).

Belov V.V., Vitaliev G.V. and Denisov G.M. intelektualnaya sobstvennost’. Zakonodatelstvo I pdaktika ego primeneniya [Intellectual Property. Legislation and practice of its application].Moskva: Yurist, 2002, pp. 128-131 (in Russian).

Grishaev S.P. intelektualnaya sobstvennost’. [Intellectual Property]. Moskva: Yurist, 2003, pp 38-46. (in Russian).

Podoprygora O.A. and Svyatotsky O.D. Eds. Pravo intelektualnoi vlasnosti. [Low of Intellectual Property]. Kyiv: Vydavnichyi dim " In Yure", 2004. (In Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Атаманова Ю. Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання / Ю. Є. Атаманова. – Харків : ДИВ, 2004. – 48 с.
  2. Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 511 с.
  3. Белов В. В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения : учеб. пособие / В. В. Белов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. – Москва : Юристъ, 2002. – 288 с.
  4. Гришаев С. П. Интелектуальная собственность : учеб. пособие / С. П. Гришаев. – Москва : Юрист, 2003. – С. 38–46.
  5. Право інтелектуальної власності : Академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2004. – 672 с.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі