DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260319.65.407

Оптимальний підбір пластифікатора для асфальтобетонного покриття

M. I. Hannyk, O. P. Martysh, A. M. Haidar, A. M. Berezuk, R. B. Papirnyk

Анотація


Мета. Дослідити оптимальний підбір пластифікатора для асфальтобетонного покриття. Крихкість асфальтобетону, яка виникає в результаті старіння, дії сонячних променів, перепаду температур не завжди дозволяє його використовувати повторно без пластифікаторів, які можуть впливати на інтенсивність міжмолекулярної взаємодії і, відповідно на властивості асфальтобетону, створюють систему еластичною. Вибір пластифікаторів в процесі лабораторних досліджень проводився в залежності від природніх якостей бітумів і пластифікаторів. Методика. Порівняння залежностей температур крихкості і міцності від швидкості деформування. Результати. Встановлено залежність температури крихкості і міцності від швидкості деформування. В процессі експериментів записували на міліметровому папері діаграму навантажень – прогин за допомогою індуктивного датчика, підключеного до випробувальної машини ЦД-10 через посилювач, який дозволяє збільшувати фактичний прогин в 1 000 разів. Наукова новизна. Дослідження асфальтобетону на вигин в широкому інтервалі температур и швидкості деформування дозволили визначити температуру крихкості асфальтобетону після термостаріння. Практична значимість. Таким чином, запропонований спосіб відновлення монолітності асфальтобетону в покритті шляхом введення оптимальної кількості пластифікатора (мастила). Встановлена залежність температури крихкості напруженого асфальтобетону від швидкості деформації в інтервалі 15…544 мм/хв. за температурою від +50 до –20 0С дозволяє розрахувати їх Ткр при
будь-якій швидкості згинання за даними, отриманими експериментально при двох значеннях швидкості згинання. Різниця у величині Ткр  окремих асфальтобетонів у вказаному інтервалі швидкостей згинання досягає 30 0С.


Ключові слова


асфальтобетон; крихкість; міцність; деформаційна температура

Повний текст:

PDF

Посилання


Denisov V.N., Samoilov V.A., Solomatin V.N. and Suni G.K. Mashunu dlya remonta asfaltobetonnux pokrutii [Machines for repairing asphalt concrete pavements]. Avtomobilnue dorogi [Car roads ]. 1974, no. 7, pp. 13−20.

(in Russian).

Rudenskij A.V. and Rudenskaya I.M. Reologicheskie svojstva bitumomineral'nyh materialov [Rheological properties of bitumen mineral materials ]. Moscow : Vysshaya shkola, 1971, 137 p. (in Russian).

Sall' A.O. Prochnost' asfal'tobetona na rastyazhenii pri izgibe [The strength of asphalt concrete in tension during bending ]. Avtomobil'nye dorogi [Car roads ]. 1967, no. 7, pp. 25−28. (in Russian).

Gezencvej L.B. Asfal'tovyj beton [Asphalt concrete ]. Moscow : Strojizdat, 1964, 176 p. (in Russian).

Gorelyshev N.V. and Panteleev F.N O plastichnosti dorozhnogo asfal'tovogo betona [On the plasticity of asphalt road concrete ]. Trudy MADI [Proceedings MADI]. Vol. 15, Moscow : Nauka, 1953, pp. 35−43. (in Russian).

Syun'i G.K. Dorozhnyj asfal'tovyj beton [Road asphalt concrete ]. Kyiv : Budіvel'nik, 1962, 134 p. (in Russian).

Volkov M.I. Asfal'tobetonnye pokrytiya [Asphalt pavement]. Donetsk: Donbass, 1970, 230 p. (in Russian).

Ladygin B.I. and Yacevich I.K. Prochnost' i dolgovechnost' asfal'tobetona [Strength and durability of asphalt concrete]. Moscow : Nauka i tekhnika, 1972, 153 p. (in Russian).

Ryb'ev I.A. and Golovanova L.V Relaksaciya napryazhenij v asfal'tovom betone optimal'noj struktury [Stress relaxation in asphalt concrete of optimal structure]. Construction and architecture Publ., 1974, no. 10, pp. 54−60.

(in Russian).

Bertenev G.M. and Zeleneva Yu.M Relaksacionnye yavleniya v polimerah [Relaxation phenomena in polymers]. Moscow : Himiya, 1972, 78 p. (in Russian).

Zuev U.S. Zavisimost' temperatury hrupkosti rezin ot skorostej deformacii [The dependence of the temperature of the fragility of rubber from strain rates]. Kauchuk i rezina [Rubber and rubber]. 1974, no. 10, pp. 57−69.

(in Russian).

Shestakov V.N. Prognozirovanie ohlazhdeniya «chernyh» dorozhnyh pokrytij v svyazi s ocenkoj ih treshchinoustojchivosti [Prediction of cooling "black" pavements in connection with the assessment of their crack resistance ]. Construction and architecture Publ., 1974, no. 10, pp. 43−49. (in Russian).

Kolbanovskaya A.S. Dorozhnye bitumy [Road bitumen]. Moscow : Transport, 1973, 67 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. В. Н. Денисов Машини для ремонта асфальтобетонных покрытий / В. Н. Денисов, В. А. Самойлов,
В. Н. Соломатин, Г. К. Сюньи // Автомобильные дороги. − 1974. − № 7. − C. 13−20.

2. Реологические свойства битумоминеральных материалов : монография / [А. В. Руденский, И. М. Руденская]. − Москва : Высшая школа, 1971. − 137 c.

3. А. О. Саль. Прочность асфальтобетона на растяжении при изгибе / А. О. Салль // Автомобильные дороги. − 1967. − № 7. − С. 25−28.

4. Л. Б. Гезенцвей. Асфальтовый бетон : монография / Л. Б. Гезенцвей. − Москва : Стройиздат, 1964. − 176 с.

5. Н. В. Горелышев. О пластичности дорожного асфальтового бетона / Н. В. Горелышев, Ф. Н Пантелеев // Труды МАДИ. − Москва : Наука, 1953. − Вып. 15. − С. 35−43.

6. Г. К. Сюньи. Дорожный асфальтовый бетон : монография / Г. К. Сюньи. − Киев : Будівельник, 1962. − 134 с.

7. М. И. Волков. Асфальтобетонные покрытия : монография / М. И. Волков. − Донецк : Донбасс, 1970. − 230 с.

8. Прочность и долговечность асфальтобетона : монография / [Б. И. Ладыгин, И. К. Яцевич]. − Москва : Наука и техника, 1972. − 153 с.

9. И. А. Рыбьев. Релаксация напряжений в асфальтовом бетоне оптимальной структуры / И. А. Рыбьев, Л. В. Голованова // Строительство и архитектура. − 1974. − № 10. − С. 54−60.

10. Релаксационные явления в полимерах : монография / Г. М. Бертенев, Ю. М. Зеленева. − Москва : Химия,  1972. − 78 с.

11. Зуев Ю. С. Зависимость температуры хрупкости резин от скоростей деформации / Ю. С. Зуев // Каучук и резина. − 1974. − № 10. − С. 57−69.

12. В. Н. Шестаков Прогнозирование охлаждения «черных» дорожных покрытий в связи с оценкой их трещиноустойчивости / В. Н. Шестаков // Строительство и архитектура. − 1974. − № 10. − С. 43−49.

13. А. С. Колбановская. Дорожные битумы : монография / А. С. Колбановская. − Москва : Транспорт, 1973. −
67 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі