Практичні задачі імовірнісного розрахункуелементів сталевого силоса

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260319.79.409

Ключові слова:

ємність зберігання, імовірнісний розрахунок, функція надійності, коефіцієнт критичного фактора, імовірність безвідмовної роботи

Анотація

Постановка проблеми. Застосування імовірнісних методів в інженерній практиці наразі залишається недостатнім. Цьому перешкоджає необхідність використання специфічної галузі знань (теорія випадкових процесів, математична статистика, теорія надійності будівель і споруд та ін.), що традиційно належать до сфери високоінтелектуальних наукових досліджень. У той же час кількісне знаходження показників надійності ‑ необхідний момент у процесі створення будь-якої будівлі чи споруди та має бути не лише обґрунтоване в нормативних документах, а і безпосередньо застосовуватися в процесі конструкторської діяльності. З огляду на це, дослідження сфокусоване тільки на отриманні кількісної оцінки імовірності безвідмовної роботи для окремих елементів сталевих ємностей зберігання, відповідно до авторської методики та основних положень імовірнісного розрахунку. При цьому модель функції надійності повністю відповідає імовірнісній природі постійних та технологічних навантажень. Для елементів сталевих ємностей зберігання це реалізується шляхом представлення випадкової величини узагальненої міцності нормальним законом розподілу. Для снігових і вітрових навантажень, які описуються технікою випадкових процесів, використано методику, що дозволяє перейти від дослідження всього процесу до розгляду лише його максимумів, описаних подвійним експоненціальним розподілом Гумбеля. Мета статті ‑ навести аналітично простий алгоритм для визначеннярівня надійності елементів сталевих ємностей зберігання чи розв’язання інших супутніх задач імовірнісного розрахунку такого виду конструкцій. На базі практичних прикладів проілюструвати процедуру розв’язання задач даного типу та ознайомити інженера з елементарними принципами розрахунку елементів сталевих конструкцій ємностей зберігання на надійність. Висновок. На базі єдиного підходу та із застосуванням апроксимуючих виразів і лаконічних математичних викладок, наведено узагальнений алгоритм аналітичного імовірнісного розрахунку елементів сталевих ємностей зберігання. Відповідно до формульного вираження здійснено числовий розрахунок імовірності безвідмовної роботи кільцевого ребра жорсткості циліндричної ємності та розв’язано практичну задачу підбору поперечного перерізу радіального ребра жорсткості за заданим рівнем нормативної імовірності роботи.

Біографія автора

N. O. Makhinko, Національний авіаційний університет

канд. техн. наук

Посилання

Augusti G., Baratta A. and Kashiati F. Veroyatnostnye metody v stroitel'nom proektirovanii [Probabilistic methods in building design]. Moscow : Stroiizdat, 1988, 584 p. (in Russian).

Bolotin V.V. Metody teorii veroiatnostei i teorii nadezhnosti v raschetakh sooruzhenii [Methods of the theory of probability and the theory of reliability in the calculations of structures]. Moscow : Stroiizdat, 1982, 351 p.

(in Russian).

Venttsel E.S. Teoriia sluchainykh protsessov i ee inzhenernye prilozheniia [Theory of random processes and its engineering applications]. Moscow : High School, 2000, 383 p. (in Russian).

Kinash R.I. Snіgove navantazhennya v Ukraїnі [Snow load in Ukraine]. Lviv : Scientific-Technical Year, 1997,

p. (in Ukrainian).

Makhinko N.O. Do rozrahunku nadіjnostі elementіv stalevih єmnostej zberіgannya [To calculate the reliability of elements of steel storage tanks]. Vіsnik PDABA [Bulletin of the PSACEA]. 2018, no. 6, pp. 71–77. (in Ukrainian).

Makhinko N.O. Rozrakhunok napruzheno-deformovanoho stanu konusnykh pokrivel pry symetrychnomu navantazhenni [Сalculation of the deflected mode of conical roofs under the symmetric load ]. Visnyk PDABA [Bulletin of PSACEA]. 2018, no. 1, pp. 74–83. (in Ukrainian).

Pichugin C.F., Makhinko A.V. and Mahinko N.A. Rekomendacії іz rozrahunku nadіjnostі stalevih elementіv konstrukcіj na dіyu snіgovogo ta vіtrovogo navantazhen' (do DBN V.1.2-2:2006 «Navantazhennya і vplivi») [Recommendations on the calculation of the reliability of steel elements of structures on the effect of snow and wind loads (to SBS B.1.2-2: 2006 "Load and Impact")]. Poltava : ASMI, 2007, 115 p. (in Ukrainian).

Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia : DBN V.2.6-198:2014 [Steel structures. Design standards : SBS V.2.6-198:2014]. Kyiv : Minrehion Ukrainy, 2014, 199 р. (in Ukrainian).

Casciati F. and Roberts B. Mathematical Models for Structural Reliability Analysis. USA, CRC Press, 1996, 384 р.

Lemaire M. Structural Reliability. London, UK, ISTE Ltd, 2009, 504 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження