DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280519.21.431

Аналіз організаційно-технологічної надійності на рівні визначення часових параметрів календарного плану

O. O. Martysh, O. P. Martysh, F. I. Pavlov, M. O. Poltavets

Анотація


Постановка проблеми. Однією з головних задач будівельної організації є дотримання строків зведення об’єкту згідно з проектними рішеннями. Організаційно-технологічна надійність будівництва визначає здатність будівельної організації досягати поставлених цілей при заданих вхідних параметрах. При розробці календарного плану існує протиріччя між ймовірнісною природою реальних процесів і детермінованими методами їх опису. Коли розрахунки мають прогнозуючий характер, то необхідно включати в розрахунок вірогідну складову, що визначає ймовірність звершення певної події в майбутньому. Це особливо стосується побудови календарних планів, через те, що прогнозування показників тривалості виробничих процесів може здійснюватися тільки з певним рівнем ймовірності. Дослідження присвячено вирішенню науково-прикладної задачі підвищення надійності планування на стадії визначення часових параметрів будівельних процесів в складі календарного плану. Розглянуті чинники, які впливають на планований час виконання будівельно-монтажних робіт в складі календарного плану. Використано підхід, згідно з яким час завершення деякого обсягу робіт є похідним від продуктивності виконавця і інтенсивності виконання робіт. Тривалість робіт є не детермінованим значенням, а діапазоном (проміжком) можливих значень, які можна описувати за допомогою нормального розподілу, β-розподілу і α-розподілу. Мета роботи − визначення раціонального рівня організаційно-технологічної надійності часових параметрів календарного плану. Висновки. Надійність календарного плану будівництва цілком залежить від достовірності часових параметрів. Встановлено взаємозв’язок між виробітком виконавців і надійністю виконання робіт в планові строки. Визначено раціональний рівень організаційно-технологічної надійності, який слід використовувати при формуванні часових параметрів календарного плану.


Ключові слова


календарне планування; організаційно-технологічна надійність; інтенсивність робіт; виробіток; витрати часу

Повний текст:

PDF

Посилання


Gusakov A.A. Organizatsionno-tekhnologicheskaya nadezhnost' stroitel'nogo proizvodstva [Organizational-technological reliability of building production].Moscow : Stroyizdat, 1974, 252 p. (in Russian).

Afanas'ev V.A. Parallel'no-potochnaya organizatsiya stroitel'stva [Parallel construction organization].Leningrad : LILI Publ., 1985, 96 p.

Kabanov V.N. Organizatsionno-tekhnologicheskaya nadezhnost' stroitel'nogo protsessa [Organizational and technological reliability of the construction process]. Inzhenerno-stroitel'nyy zhurnal [Magazine of Civil Engineering]. 2018, vol. 1, pp. 59–67. (in Russian).

Dave B., Hämäläinen J.P., Kemmer S. and Koskenvesa A. Suggestions to improve lean construction planning.

In Proceeding of the 23rd Ann. Conf. of the Int’l. Group for Lean Construction.Perth,Australia, pp. 193–202.

Hsu P., Aurisicchio M. and Angeloudi P. Investigating schedule deviation in construction projects through root cause analysis. Procedia Computer Science, 2017. vol. 121, pp. 732–739

Salama T., Salah A. and Moselhi O. Integration of offsite and onsite schedules in modular construction.

th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, 2017, pp. 767–774.

Olivieri H., Seppänen O. and Granja A.D. Improving workflow and resource usage in construction schedules through location-based management system (LBMS). Construction Management and Economics, 2018, vol. 36,

pp. 109–124.

Behman A., Harfield T. and Kenley R. Construction management scheduling and control: The familiar historical overview. Proceedings of the 4thInternationalBuildingControls Conference, 2016. vol. 66, pp. 754–759.

Siverikova A.I. and Velichkin V.Z. Parallel'no-potochnyy metod organizatsii stroitel'stva [Parallel and stream methods of construction organization]. Stroitel'stvo unikal'nykh zdaniy i sooruzheniy [Construction of Unique Buildings and Structures]. 2015, vol. 4(31), pp. 135–162.

Faizulyna O.A., Bespalova A.V., Dashkovskaya O.P. and Knush A.I. Sovremennaya metodika sostavleniya kalendarnykh planov pri stroitel'stve kompleksa zdaniy [Modern of calendar plans technique composition for construction of building complex]. Vestnik Odesskoy gosudarstvennoy akademii stroitel'stva i arkhitektury [Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture electronic Repository]. 2018, vol. 70, pp. 164–169.

Jaśkowski P. Methodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction. Maintenance and Reliability, 2015, vol. 17, pp. 470–479.

ChinaL.S. and Hamid A.R. The practice of time management on construction project. Procedia Engineering, 2015, vol. 125, pp. 32–39.

Mlodetskiy V.R. Upravlencheskaya realizuyemost' stroitel'nykh proyektov [Managerial feasibility of construction projects]. Dnipropetrovsk : Nauka i osvita Publ., 2005, 261 p. (in Russian).

Mlodetskiy V.R., Tyan R.B., Popova V.V. and Martysh O.O. Organizatsionno-tekhnologicheskaya i ekonomicheskaya nadezhnost' v stroitel'stve [Organizational technological and economic reliability in construction]. Dnipropetrovsk : Nauka i obrazovanie Publ., 2013, 193 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительного производства : монография /
А. А. Гусаков. – Москва : Стройиздат, 1974. – 252 с.

2. Параллельно-поточная организация строительства : монография / [В. А. Афанасьев, А. В. Афанасьева]. - Ленинград : ЛИЛИ, 1985. - 96 с.

3. Кабанов В. Н. Организационно-технологическая надежность строительного процесса / В. Н. Кабанов // Инженерно-строительный журнал. – 2018. – № 1 (77) – С. 59–67. – DOI: 10.18720/MCE.77.6. – Режим доступу : http://engstroy.spbstu.ru/index_2018_01/06.pdf

4. Bhargav Dave. Suggestions to improve lean construction planning / Dave Bhargav, Juho-Pekka Hämäläinen,
Sergio Kemmer, Lauri Koskela, Anssi Koskenvesa // Proceeding of 23rd Ann. Conf. of the Int’l. Group for Lean Construction. – Perth, Australia. – July 29–31. – Pp. 193–202. – Available to: http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/25395/1/iglcKoskelasuggestions.pdf

5. Pei-Yuan Hsu. Investigating schedule deviation in construction projects through root cause analysis / Hsu Pei-Yuan, Marco Aurisicchio, Panagiotis Angeloudi // Procedia Computer Science. – № 121. – 2017. – Pp. 732–739. –
DOI: 10.1016/j.procs. 2017.11.095. – Available to: http: sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917322950

6. Salama Tarek. Integration of offsite and onsite schedules in modular construction / Tarek Salama, Ahmad Salah, Osama Moselhi // 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2017). −
Pp. 767−774. − DOI: 10.22260/ISARC2017/0107. – Available to: http: iaarc.org/publications/fulltext/ISARC2017-Paper107.pdf

7. Hylton Olivieri. Improving workflow and resource usage in construction schedules through location-based management system (LBMS) / Olivieri Hylton, Seppänen Olli, Denis Granja Ariovaldo // Construction Management and Economics.  – Vol. 36, iss. 2. – 2018. –– Pp. 109–124. – DOI: 10.1080/01446193.2017.1410561. – Available to: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01446193.2017.1410561

8. Behman A. Construction management scheduling and control: The familiar historical overview / A. Behman,
T. Harfield, R. Kenle // Proceedings of the 4th International Building Controls Conference. – 7–8 March, 2016. – Vol. 66. – Pp. 754–759. –  DOI: 10.1051/matecconf/20166600101 – Available to: https://unitec.researchbank.ac.nz/ bitstream/handle/10652/3831/Behnam%20et%20al%202016%20Construction%20managtement%20scheduling%20and%20control%20The%20familiar%20historical%20overview.pdf?sequence=3&isAllowed=y

9. Сиверикова А. И. Параллельно-поточный метод организации строительства / А. И. Сиверикова,
В. З. Величкин // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2015. – № 4 (31). – С. 135–162. – Режим доступу: http://unistroy.spb.ru/index_2015_31/9_siverikova_31.pdf

10. Файзулина О. А. Современная методика составления календарных планов при строительстве комплекса зданий / О. А. Файзулина, А. В. Беспалова, О. П. Дашковская, А. И. Кныш // Вестник Одесской государственной академии строительства и архитектуры. – 2018. – Вып. 70. – С. 164–169. – Режим доступу:  http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/6551/1/Modern%20of%20calendar%20plans%20technique%20composition....pdf

11. Jaśkowski P. Methodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction / P. Jaśkowski // Eksploatacja i Niezawodnosc [Maintenance and Reliability]. – 2015. – 17 (3): – Рр. 470–479. – Available to: http://dx.doi.org/10.17531/ein.2015.3.20

12. Lok Siew China. The practice of time management on construction project Procedia Engineering / Siew China Lok, Rahim Abdul, Hamid Abdul. – Vol. 125 – 2015. – Pр. 32–39. – DOI: 10.1016/j.proeng.2015.11.006. – Available to: sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815033238

13. Млодецкий В. Р. Управленческая реализуемость строительных проектов : монография / В. Р. Млодецкий. – Днепропетровск : Наука і освіта, 2005. – 261 с.

14. Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве: монография /
[В. Р. Млодецкий, Р. Б. Тян, В. В. Попова, А. А. Мартыш]. – Днепропетровск : Наука и образование, 2013. –193 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі