DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280519.89.440

Вплив на бетон пластифікуючих добавок на основі відходів бурого вугілля і торфу

M. I. Hannyk, O. P. Martysh, A. M. Haidar, A. M. Bereziuk, M. A. Dolotyi

Анотація


Мета. Дослідити використання високоефективних пластифікуючих добавок, які знижують водопотреби бетонних сумішей, змінюють терміни їх схоплювання, зменшують водовиділення і розшарування, покращують структуру і фізико-технічні властивості, розчинів які затверділи і бетонів, підвищують їх довговічність. В якості недефіцитної і дешевої сировини для промислового виробництва пластифікуючих добавок доцільно використовувати відходи бурого вугілля при виробництві гірського воску − вуглелужний реагент ВЛР і торф’яний пластифікатор –ТОП. Методика. Для модифікації ВЛР і ТОП використовували відходи миловареного масложирового виробництва − підмилені луги (ПЛ), а також нейтралізовані відходи цехів сіркоочистки (НОЦС) коксохімічних виробництв, в результаті чого отримали модифіковані добавки ВЛР−1 і ТОП−2. Підмилений луг утримує в якості активної складової межеві жирні кислоти у вигляді натрієвих солей і , будучи введенні у бетонну суміш без ЦРЛ, надають бетону позитивні властивості (прискорюють затвердіння, підвищують морозостійкість), але мають слабкі пластифікуючи властивості. Аналіз модифікації ВЛР і ТОП, при якому зберігаються їх позитивні властивості при незмінній або підвищеній міцності бетону після ТВО.
Результати. Проаналізована можливість використання промислових відходів миловарного (або масложирового) і коксохімічного виробництва в якості добавок в бетоні при виготовленні виробів із залізобетону.
Практична значимість. Застосування комплексних пластифікуючих добавок ВЛР і ТОП−2 дозволяє утилізувати промислові відходи і сприяє охороні навколишнього середовища від забруднення. Добавки ВЛР−1 і ТОП−2 на основі промислових відходів ефективні для отримання високорухомих і литих бетонних сумішей без витрат міцності бетону, зменшення тривалості віброущільнення при формуванні виробів в 1,5…2 рази в порівнянні з бездобавочними бетонними сумішами і покращення якості залізобетонних виробів.


Ключові слова


пластифікуюча добавка; бетон; залізобетон; вуглеводні реагенти; буре вугілля; торф

Повний текст:

PDF

Посилання


Shebina A.K., Hannik N.I. and Morozova N.V. Plastifikatory i betony na osnove guminovyx kislot torfa [Plasticizers and concretes based on peat humic acid]. Torfyanaya promyshlennost [Peat Industry].Moscow : Nedra, 1998, 184 p. (in Russian).

Afanasiev N.F. and Tseluiko M.K. Dobavki v betony i rastvory [Concrete and mortar additives]. Kyiv : Budіvelnik, 1989, 251 p. (in Russian).

Ratinov V.B. and Rozenberg T.I. Dobavki v betony [Concrete Additives]. Moscow : Strojizdat, 1973, 72 p.

(in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пластификаторы и бетоны на основе гуминовых кислот торфа : монография / [А. К. Щебина, Н. И. Ганник, Н. В. Морозова]. – Торфяная промышленность. – Москва : Недра, 1998. – 184 с.

2. Добавки в бетоны и растворы : монография / [Н. Ф. Афанасьев, М. К. Целуйко]. –  Киев : Будівельник, 1989. – 251 с.

3. Добавки в бетоны : монография / [В. Б. Ратинов, Т. И. Розенберг]. – Москва : Стройиздат, 1973. – 72 с.